Monday, August 5, 2019

Mengimani Zat Allaha)            Kita mesti yakin sepenuh hati (100%) bahawa Allah memang ada (wujud).

b)            Kita mesti yakin sepenuh hati bahawa Zat Allah itu qadim, maksudnya sudah sedia wujud sejak azali, sedia ada sebelum terciptanya ruang dan masa, Dia tidak diadakan, Dia tidak ada permulaan, dan Dia tidak dilahirkan.

c)            Kita mesti yakin sepenuh hati bahawa Zat Allah itu baqa’. Dia kekal, sebagaimana dahulu sebegitulah sekarang dan seperti itu jugalah sampai bila-bila pun. ZatNya langsung tidak mengalami sebarang perubahan kerana ZatNya sempurna sejak azali, sekarang dan sampai bila-bila pun. ZatNya tidak bertambah dan tidak juga berkurang kerana ZatNya sudah sedia sempurna. Dia sentiasa ada, tidak pernah tidak ada walau sedetik.

d)            Kita mesti yakin sepenuh hati bahawa Zat Allah itu bukanlah jauhar (benda). Hal ini kerana semua jauhar sifatnya bertempat sedangkan Zat Allah tidak terpengaruh dengan tempat. ZatNya sudah sedia ada sebelum Dia menjadikan tempat dan ruang. Maka mustahil ZatNya dipengaruhi pula oleh tempat dan ruang.

Semua makhluk berada dalam satu keadaan sama ada sedang berdiam atau sedang bergerak. Sebaliknya Zat Allah langsung tidak dipengaruhi oleh diam atau gerak. Alangkah ajaibnya!

e)            Kita mesti yakin sepenuh hati Zat Allah Taala itu tidak berjisim (tidak bertubuh/berjasad). ZatNya sudah sedia ada lagi Maha Sempurna sebelum Dia menciptakan jisim. Selepas Dia menjadikan jisim, ZatNya masih seperti itu juga yakni sedikit pun tidak dipengaruhi oleh jisim, sampai bila-bila pun.

f)             Kita mesti yakin sepenuhnya yang Zat Allah bukanlah ‘aradh (sifat). ZatNya sudah sedia ada lagi Maha Sempurna pada azali, yakni sebelum Dia menjadikan sifat-sifat. Zat Allah langsung tidak sama dengan suatu apa pun, dan tidak ada suatu apa pun yang sama dengan ZatNya.

g)            Kita mestilah yakin sepenuh hati bahawa Zat Allah tidak dipengaruhi oleh arah dan posisi seperti di tengah, di tepi, di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di hadapan, di belakang dan sebagainya. Hal ini kerana ZatNya sudah sedia sempurna sejak azali, iaitu sebelum arah dan posisi dijadikan-Nya. Oleh kerana ZatNya bersifat baqa’ (kekal), maka mustahillah tiba-tiba ZatNya berubah lalu dipengaruhi oleh arah dan posisi pula.

h)            Kita mestilah yakin sepenuh hati bahawa Allah Taala beristiwa’ atas ‘Arasy-Nya dengan erti yang dikehendaki oleh Allah, yang tidak berlawanan dengan sifat keagunganNya dan tanpa terkena kepada-Nya tanda-tanda baharu atau tanda-tanda makhluk.

Ahli kebenaran (ahlul haq) memerlukan kepada penta’wilan sebagaimana ahli kebatinan (ahlul batin) memerlukan kepada penta’wilan firman Allah : “Dia (Allah) bersama-sama dengan kamu di mana sahaja kamu berada.” Kerana dengan sepakat difahami firman tersebut sebagai meliputinya ilmu Allah.

Begitu juga dengan sabda Nabi saw : “Hati orang beriman itu di antara dua anak jari daripada anak-anak jari Tuhan Yang Maha Pengasih.” Ini dimaksudkan kepada qudrah dan keperkasaan Tuhan.

Dan sabda Nabi saw : “Hajarul Aswad (batu hitam) itu adalah tangan kanan Allah di bumi-Nya.” Hal ini diertikan sebagai kemuliaan dan keagungan Hajarul Aswad, kerana kalau dibiarkan maksud yang zahirnya (iaitu batu hitam itu adalah tangan Allah) nescaya hal itu mustahil (kerana batu hitam itu adalah makhluk ciptaan-Nya).

Begitu jugalah dengan istiwa’. Jika dibiarkan ertinya sebagai menetap dan bertempat, maka tentulah yang bertempat itu jisim yang bersentuh dengan ‘Arasy yang adakalanya seperti ‘Arasy, atau lebih besar, atau lebih kecil. Itu adalah mustahil.

i)             Kita mestilah yakin sepenuh hati bahawa Zat Allah itu langsung tidak terpengaruh oleh bentuk, batasan, had, sempadan, tepi, dan penjuru.

j)             Kita mestilah yakin sepenuh hati bahawa Allah Taala itu Maha Esa. Dialah satu-satunya, tiada yang selain Dia.

No comments: