Monday, August 5, 2019

Mengimani Af'al Allaha)            Kita mestilah yakin sepenuhnya bahawa semua yang baharu (seluruh makhluk) adalah af’al (perbuatan) Allah.

Firman-Nya : “Allah pencipta segala sesuatu.” (Ar-Ra’d : 16)

Firman-Nya : “Allah yang menjadikan kamu dan (menjadikan) apa yang kamu buat.” (As-Saffat : 96)

b)            Kita mestilah yakin sepenuhnya bahawa dari segi hakikatnya segala gerak geri dan perlakuan hamba dijadikan oleh Allah sendiri. Pada hakikatnya, tidak ada yang ada kuasa melainkan Dia sahaja. Tidak ada yang melakukan kecuali Dia sahaja, pada hakikatnya.

c)            Kita mestilah yakin sepenuhnya bahawa segala usaha dan ikhtiar hamba itu tidaklah sama sekali terkeluar daripada kehendak Allah sejak azali. Sebagaimana yang Dia mahukan, sebegitulah yang terjadi. Tidak terubah walau sedikit pun.

d)            Kita mestilah yakin sepenuhnya bahawa Allah SWT berkuasa mutlak lagi bebas. Oleh itu, tidak ada apa-apa pun yang jatuh wajib ke atas-Nya. Jadi, tidaklah wajib bagi Allah untuk memberikan taklif (sesuatu perintah yang diwajibkan ke atas seseorang mukallaf untuk melakukan sesuatu yang sukar baginya, contohnya ibadah solat) ke atas hamba-Nya.

e)            Kita mestilah yakin sepenuhnya bahawa jaiz (tidak wajib dan tidak juga mustahil) bagi Allah untuk memikulkan ke atas makhluk sesuatu yang tidak disanggupi oleh makhluk itu.

Contohnya Allah tetap menyuruh Nabi Muhammad saw berdakwah kepada Abu Jahal sekalipun Allah sedia tahu yang Nabi Muhammad tidak akan mampu menjadikan Abu Jahal beriman. Begitu juga dengan dakwah Nabi Musa kepada Fir’aun.

f)             Kita mestilah yakin sepenuh hati bahawa Allah Taala Maha Adil. Mustahil Allah bersifat zalim. Sesungguhnya akal fikiran kita yang lemah untuk memahami sepenuhnya kerja dan kuasa Tuhan. Oleh itu kita mestilah sentiasa bersangka baik terhadap Allah SWT.

g)            Kita mestilah yakin sepenuh hati bahawa Allah Taala bebas melakukan apa sahaja terhadap makhluk-Nya mengikut kehendakNya.

h)            Kita mestilah yakin sepenuh hati bahawa mengenal Allah (ma’rifatullah) itu wajib dan taat kepada Allah itu juga wajib.

i)             Kita mestilah yakin sepenuhnya bahawa Allah memang mengutuskan wakil-wakilnya berupa para nabi ke dunia ini.

j)             Kita mestilah yakin sepenuhnya bahawa Allah memang ada mengutuskan Nabi Muhammad saw. Bagindalah kesudahan segala nabi. Kedatangannya membatalkan (memansukhkan) syariat-syariat sebelumnya seperti syariat Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya.

Nabi Muhammad saw dikurniakan dengan pelbagai mukjizat dan mukjizat terbesarnya ialah Al-Quran.

No comments: