Thursday, October 15, 2015

Siapa yang Sesuai Belajar Kitab Cinta Ini?Pengajian Kitab Cinta ini sangat sesuai buat mereka yang belum tahu bahawa :
i)                    cinta makhluk kepada Allah itu memang ada.
ii)                   cinta Allah kepada makhluk pun memang ada.
iii)                 cinta akan Allah itu wajib, bukan boleh dipilih-pilih.
iv)                 jika tidak cinta akan Allah, keadaan itu dimurkai Allah, berdosa.
v)                  cinta akan Allah ini ada jalannya dan ada sukatan pelajarannya.
vi)                 cinta akan Allah wajiblah melebihi cinta kepada yang lain. Cinta akan Allah wajiblah nombor satu.
vii)               pada peringkat yang lebih tinggi, kita mestilah mencintai Allah sahaja.
viii)              pada peringkat yang lebih tinggi lagi, yang sebenar-benar ada hanyalah cinta Allah sahaja.
ix)                 cinta Allah adalah maqam tertinggi dalam perjalanan kerohanian.
x)                  cinta akan Allah sangat mustajab untuk mengurangkan bahkan menghilangkan stress, lalu membahagiakan rohani dan jasmani.

Insya-Allah dengan mengikuti pengajian Kitab Cinta ini, segala maklumat di atas dapat kita ketahui, kita fahami, kita sedari, kita amalkan, kita hayati dan kita usaha capai.

Kepada yang sudah sedia ada segala yang di atas, maka tidaklah menjadi keperluan untuk mengikuti kuliah Kitab Cinta ini, tetapi bagus juga sebagai ulangkaji dan pemantapan. Mungkin ada juzuk-juzuk halus yang selama ini kita terlepas pandang. Wallahua’alam.

Abu Zulfiqar
15 Oktober 2015

Video Kuliah Kitab Cinta ke-6


- Rakaman (audio) Kuliah Kitab Cinta kali ke-6.
- (Syarahan Kitab Ihya' 'Ulumuddin kali ke-149).
- Asal-usul cinta dan hakikat cinta.
- 5 punca terlahirnya cinta.
- Apa itu cinta tersangkut?
- Mengapa cinta akan Allah tidak datang?
- Bagaimana yang dikatakan jahil dalam ma'rifah?
- Apa maksud "untuk menghampirkan kepada faham"?
- Bahasa sufi bahasa dalam, berhati-hati agar tak tersalah faham.
- Tentang alam syahadah dan alam malakut.
- Bagaimana hendak ke alam malakut?

Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali

Monday, October 12, 2015

Nota Kuliah Kitab Cinta ke-6
SEIMBAS LALU PELAJARAN TERDAHULU

Apa punca wujudnya cinta? Dari mana cinta datang?
i)                    Cinta wujud kerana sifat semulajadi kita iaitu kita memang cinta/sayang akan diri kita sendiri.
ii)                   Cinta wujud kerana sifat semulajadi kita iaitu kita akan mencintai dan menyukai pihak yang berbuat baik kepada kita.
iii)                 Cinta lahir kerana sifat semulajdi kita yang memang menyukai dan mencintai apa sahaja yang elok, cantik, bagus, hebat walaupun kita tak dapat apa-apa.
iv)                 Cinta datang kerana mata hati kita ada kebolehan untuk mencintai hal-hal yang ghaib (“bentuk zahiriyyah).
v)                  Cinta hadir kerana ada keserasian antara dua pihak.

Pada HAKIKATNYA :
-          Kesemua cinta datangnya daripada Allah dan kembali kepada Allah juga.
-          Semuanya bermula daripada Allah dan kena juga kepada Allah sendiri.
-          Dalam bahasa dalam atau bahasa sufinya : “Pada HAKIKATnya, Yang Mencinta itulah Yang Dicinta.”
-          “Tidak ada Yang Mencinta selain Allah.”
-          “Tidak ada Yang Dicinta selain Allah.”
-          Maka orang yang berilmu hakikat dan mencapai ma’rifat, cintanya menembusi makhluk lalu kena pada Allah.

Untuk mudahkan pemahaman, kita imbas kembali HAKIKAT PUJIAN :
i)                    Allah puji Allah (puji Qadim bagi Yang Qadim) = pujian itu kena pada Allah.
ii)                   Allah puji makhluk (puji Yang Qadim bagi yang baharu) = pujian itu kena pada Allah juga.
iii)                 Makhluk puji Allah (puji yang baharu bagi Yang Qadim) = pujian itu kena pada Allah juga.
iv)                 Makhluk puji makhluk (puji yang baharu bagi yang baharu) = pujian itu jatuh pada Allah juga.

Kesimpulannya :
-          Segala pujian hanya untuk Allah iaitu “Alhamdulillah”.
-          Semua puji-pujian itu pada HAKIKATNYA datang daripada Allah dan kena pada Allah sendiri.
-          Dalam bahasa sufinya : “Pada HAKIKATNYA, Yang Memuji itulah Yang Dipuji.”

Ulangkaji HAKIKAT “terima kasih” :
i)                    Pada HAKIKATNYA, yang menggerakkan orang lain buat kebaikan kepada kita tidak lain ialah Allah.
ii)                   Oleh itu, ucapan terima kasih kita dari segi HAKIKATNYA tidak kena langsung pada orang yang berbuat baik itu, tetapi kena pada Allah jua.
iii)                 Pada HAKIKATNYA, tidak ada yang berjasa selain Allah.
iv)                 Orang yang berilmu hakikat dan mencapai ma’rifat, terima kasihnya menembusi makhluk lalu jatuh pada Allah sahaja.
v)                  Namun begitu, adab-adab dari segi SYARIAT tetap mesti dipelihara.

***Cuba kita imbas ulangkaji ini dengan konsep cinta di atas tadi. Insya-Allah akan nampak lebih jelas.

Apakah antara punca ketidakhadiran cinta akan Allah?
i)                    Kerana kita tidak mengenal Allah.
ii)                   Kerana kita mungkin ada juga mengenal Allah, tetapi belum cukup kenalnya.
iii)                 Kerana keindahan Yang Maha Indah itu masih terhijab kepada kita, belum terbuka lagi.

Hendak cinta mestilah kenal.
Hendak kenal mestilah tahu.
Hendak tahu mestilah mencari tahu.

Manakan boleh datangnya cinta jika tidak mengenal.
Manakan boleh datangnya kenal jika tidak tahu.
Manakan bisa mencari tahu jika tidak mencari tahu.

Mencari tahu biar sampai tahu.
Tahu biar sampai kenal.
Kenal biar sampai cinta.

Cinta… biar kekal selamanya.

Tazkirah FB Abu Zulfiqar no. 196 (Oktober 7, 2015)


PERKONGSIAN UNTUK MALAM INI

(ms 426) Bahawa yang mustahak bagi kecintaan ialah Allah Tuhan Yang Maha Esa.

Bahawa orang yang mencintai selain Allah, tidak dari segi hubungannya kepada Allah, maka yang demikian itu kerana kebodohan dan keteledorannya pada berma’rifah kepada Allah Taala.

Cinta kepada Rasulullah saw itu terpuji. Kerana itu adalah kecintaan kepada Allah Taala.

Seperti demikian juga, kecintaan kepada para ulama dan orang-orang yang taqwa. Kerana dicintai orang yang dicintai itu dicintai. Rasul bagi Yang Dicintai itu dicintai. Dan yang mencintai yang dicintai itu dicintai.

Semua yang demikian itu kembali kepada kecintaan pokok. Maka ia tidak melewatinya kepada yang lain. Tiadalah yang dicintai pada hakikatnya pada orang-orang yang bermata hati, selain Allah Taala. Dan tidak ada yang mustahak untuk dicintai selain Dia.

Penjelasannya ialah dengan kita kembali kepada sebab yang lima, yang telah kami sebutkan dahulu. Dan kami jelaskan bahawa sebab-sebab yang lima itu terkumpul pada Allah Taala secara keseluruhannya.

Dan tidak didapati pada yang lain daripadaNya, selain satu-satu dari sebab-sebab itu. Sebab-sebab itu hakikatnya adalah pada Allah Taala.

Adanya pada yang lain dari Allah Taala itu adalah sangkaan dan khayalan. Dan itu majaz (tiada hakikat) semata-mata, yang tiada hakikat baginya.

Manakala telah tetap demikian, nescaya tersingkaplah bagi setiap orang yang mempunyai mata hati, lawan apa yang dikhayalkan oleh orang-orang yang lemah akal dan hati, daripada kemustahilan kecintaan Allah Taala pada hakikatnya.

Dan jelaslah bahawa pada hakikatnya itu menghendaki, bahawa anda tidak mencintai seseorang, selain Allah Taala.

(ms 427) Adapun sebab pertama iaitu cintanya insan akan dirinya, kekekalannya dan kesempurnaannya, kekekalan terus adanya dan bencinya bagi kebinasaannya, tiadanya, kekurangannya dan terputus-putus kesempurnaannya.

Maka ini adalah sifat bagi setiap yang hidup. Tiada tergambar akan terlepas daripadanya. Dan ini menghendaki akan penghabisan kecintaan adalah bagi Allah Taala.

Orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, nescaya sudah pasti ia mengenal, bahawa ia tiada mempunyai wujud bagi dirinya.

Bahawa wujud dirinya, kekekalan wujudnya dan kesempurnaan wujudnya itu, dari Allah, kepada Allah dan dengan Allah.

Dialah Pencipta yang mengadakannya. Dialah yang mengekalkannya. Dialah yang menyempurnakan bagi adanya, dengan menciptakan sifat-sifat kesempurnaan, menciptakan sebab-sebab yang menyampaikan kepadanya dan menciptakan petunjuuk kepada pemakaian sebab-sebab itu.

Jikalau tidak maka hamba itu dari segi dirinya, tidaklah ia mempunyai wujud akan dirinya. Bahkan ia hapusan semata-mata dan tidak ada semata-mata, jikalau tidaklah kurnia Allah Taala kepadanya dengan penciptaan.

Dia akan binasa di belakang adanya, jikalau tidaklah kurnia Allah kepadanya dengan mengekalkan terus hidupnya. Dan itu kekurangan sesudah wujud, jikalau tidaklah kurnia Allah kepadanya, dengan penyempurnaan bagi kejadiannya.
Kesimpulannya, bahawa tidak adalah pada wujud ini sesuatu yang berdiri sendiri, selain Yang Berdiri Sendiri, Yang Hidup, Yang Berdiri Dengan ZatNya.

Setiap yang lain daripadaNya itu berdiri dengan sebabNya. Maka jikalau orang yang berma’rifah mencintai dirinya dan adanya dirinya itu memperoleh faedah dari yang lain, maka dengan secara mudah, orang yang memperoleh faedah itu mencintai bagi wujud dirinya dan mencintai yang mengekalkannya, jikalau dikenalnya akan Pencipta, Yang Mewujudkan, Yang Menjadikan, Yang Mengekalkan, Yang Berdiri Sendiri dan Yang Mendirikan bagi lainNya.

Jikalau ia tidak mencintaiNya, maka itu kerana kebodohan dirinya, dengan dirinya dan dengan Tuhannya.

Cinta itu buah ma’rifah. Maka cinta itu menjadi tiada, dengan tiadanya ma’rifah. Menjadi lemah kerana lemahnya ma’rifah dan menjadi kuat dengan kuatnya ma’rifah.

Kerana itulah Hasan al-Basri berkata : “Siapa yang mengenal Tuhannya, nescaya dicintainya. Siapa yang mengenal dunia, nescaya ia zuhud di dunia.
Bagaimana dapat digambarkan, bahawa insan itu mencintai dirinya dan tidak mencintai Tuhannya. Yang dengan Dia itu dirinya dapat berdiri?

Dan sebagai dimaklumi, bahawa orang yang mendapat percubaan dengan panasnya matahari, manakala ia menyukai naungan, maka dengan mudah difahami ia menyukai pohon-pohonan, yang dengan pohon-pohonan itu tegaknya naungan.
Dan semua dalam wujud ini, dengan dikaitkan kepada qudrah Allah Taala, maka adalah seperti naungan dengan dikaitkan kepada pohon kayu dan cahaya dengan dikaitkan kepada matahari.

Bahawa semua itu dari bekas qudrahNya dan wujudnya setiap sesuatu itu mengikuti kepada wujudnya. Sebagaimana adanya cahaya mengikuti bagi matahari. Adanya naungan mengikuti bagi pohon kayu.
Bahkan contoh ini benar, dengan dikaitkan kepada dugaan orang-orang awam. Kerana mereka mengkhayalkan bahawa cahaya itu bekas matahari, terpancar daripadanya dan adanya disebabkan matahari. Ini adalah salah semata-mata.

Kerana telah tersingkap bagi orang-orang yang mempunyai matahati, dengan penyingkapan yang lebih terang daripada penyaksian penglihatan mata, bahawa cahaya itu hasil dari qudrah Allah Taala, sebagai ciptaan ketika terjadinya berhadapan antara matahari dan tubuh-tubuh yang tebal.

Sebagaimana  cahaya matahari, dirinya, bentuknya dan rupanya, juga hasil dari qudrah Allah Taala. Akan tetapi, maksud dari contoh-contoh itu untuk memberi pengertian sahaja. Maka tidaklah dicari padanya akan hakikat-hakikat.

Jadi, jikalau adalah cintanya insan itu akan dirinya merupakan hal yang dharuri (mudah difaham), maka cintanya insan kepada Tuhan, yang mula pertama berdirinya dengan Dia dan yang kedua, kekekalannya, pada asal-usulnya, sifat-sifatnya, zahirnya, batinnya, jauhar dan ‘aradhnya, juga dharuri, bahawa ia mengenal yang demikian, seperti yang demikian.

Siapa yang terlepas dari cinta ini, maka adalah kerana ia menyibukkan dirinya dengan dirinya sendiri dan nafsu syahwatnya, lupa kepada Tuhannya dan Khaliqnya.
Maka tidak dikenalNya dengan ma’rifah yang sebenarnya. Ia bataskan pandangannya kepada nafsu syahwatnya dan yang dirasakan oleh pancainderanya sahaja.

Iaitu alam syahadah (yang dapat disaksikan dengan mata kepala), yang berkongsi insan dengan haiwan pada menikmatinya dan berlapang-lapang padanya. Tidak alam malakut, yang tidak dipijakkan buminya, selain oleh makhluk yang mendekati kepada keserupaan dengan malaikat. Maka ia memandang padanya dengan kadar dekatnya pada sifat-sifat malaikat. Dan berkurang daripadanya, dengan kadar turunnya kepada lembah alam haiwan.

Bagaimana engkau hendak serasi dengan Allah
dalam keadaan engkau tidak serasi dengan kalamNya iaitu Al-Quran?

Bagaimana engkau hendak serasi dengan Allah
sedangkan engkau tidak serasi dengan rumah-Nya yakni masjid surau?

Bagaimanalah engkau akan serasi dengan Allah
padahal engkau tidak serasi dengan hukum-hakam, undang-undang dan peraturan-peraturan-Nya?

Macam manalah engkau mahu serasi  dengan Allah
Memandangkan engkau tidak serasi pun dengan orang-orang-Nya
Iaitu para ulama?

-          Tazkirah FB Abu Zulfiqar no. 199 (Oktober 7, 2015)


*Semua 148 kali syarahan kitab Ihya’ ‘Ulumuddin di surau ini boleh diulang-ulang dengar/tonton di Youtube. Tuliskan “syarah ihya” atau “kitab cinta ihya” pada carian Youtube. Selamat mengulangkaji.

Saturday, October 10, 2015

Puisi : Hakikat Cinta SejatiCinta yang sejati,
cinta yang hakiki,
(ialah) cintanya Ilahi.
Teguhlah.

Bersinar cahaya
(iaitu) nurullah.
Tenteram di jiwa,
damailah.

Sebelum kutahu,
tiada kumengenal,
tiadalah cinta
kepadaNya.

Setelah kutahu
akupun mengenal
lalu kumencinta
Tuhanku.

Jalannya anbiya’,
jalannya auliya’,
(dan) jalannya ulama’,
(itulah) jalanku.

Bersinar cahaya
nurullah.
Tenteram di jiwa,
damailah.

Monday, October 5, 2015

Mengapa Allah Tidak Diterjemahkan Sebagai God? Hari 1 menulis :
“Siapa tuhan? Erti tuhan tuhan dengan bahasa mudah adalah pencipta..Betulkah tuhan adalah pencipta? Ya benar tuhan adalah pencipta..Kenapa Allah tidak boleh di terjemahkan kepada God(tuhan)?.. Sila ustaz-ustaz yang suka ceramah berdegar-degar tu memberi penjelasan..aku nak tengok jawapan kamu...aku tak nak buka topik pasal bersetubuh, mandi wajib, haid dan nifas.. aku pasti kalah sebab aku tahu kamu sangat pakar pasal itu.

Jawapan :
"Allah" adalah nama khas.
"Tuhan/God" adalah nama am.

Sebab itulah "Allah" tidak boleh diterjemahkan sebagai "God".
Yang diterjemahkan sebagai "God" ialah "Tuhan".

"Tuhan/God" ialah jawatan/kedudukan.
Sedangkan "Allah" ialah nama Yang Memegang Jawatan itu.

Contoh mudah :

"Azman" adalah nama khas.
"Pengetua" adalah nama am.

Sebab itulah "Azman" tidak boleh diterjemahkan sebagai "Ketua di Sekolah".
Yang diterjemahkan sebagai "Ketua di Sekolah" ialah "Pengetua".

"Pengetua" ialah jawatan.
Sedangkan "Azman" ialah nama orang yang memegang jawatan "Pengetua" itu.