Thursday, August 22, 2019

Keutamaan Tawakal


Tawakal itu satu tempat daripada tempat-tempat agama dan satu maqam daripada maqam orang-orang yang yaqin. Bahkan tawakal itu termasuk darjat yang tinggi bagi orang-orang al-muqarrabin (yang dekat dengan Allah).

Keutamaan Tawakal

Allah SWT berfirman : “Bertawakallah kepada Allah jika benar kamu orang yang beriman.” (Al-Maidah : 23)
Allah SWT mengaitkan tawakal dengan keimanan.

FirmanNya : “Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupkan dia.” (At-Talaq : 3)

Allah berfirman : “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal.” (Ali Imran : 159)

FirmanNya : “Sesungguhnya yang kamu sembah selain daripada Allah, tidaklah memiliki rezeki kamu. Maka carilah rezeki daripada Allah dan sembahlah Dia.” (Al-Ankabut : 17)

No comments: