Sunday, November 27, 2016

Aqidah Kristian Triniti : Mustahil Zat Tuhan Tidak Bertempat

Terlalu banyak bukti menunjukkan bahawa aqidah Kristian Triniti sama ada secara langsung atau tidak langsung meyakini bahawa : “Mustahil Zat Tuhan tidak bertempat”, yang berbeza dengan aqidah ajaran Islam bahawa : “Zat Allah mustahil bertempat”. Berikut adalah salah satu bukti.

Dalam Alkitab (Bible versi Terjemahan Baru Indonesia) mengatakan :

“(Pada Hari Akhirat nanti digambarkan bahawa ) Dia (TUHAN) YANG DUDUK DI TAKHTA ITU nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis; dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang-gemilang bagaikan zamrud rupanya.” (Kitab Wahyu @ Book of Revelation 4:3)

“Dan DI SEKELILING TAKHTA (tempat Tuhan duduk) ITU ada dua puluh empat takhta, dan di takhta-takhta itu duduk dua puluh empat tua-tua (makhluk-makhluk yang dekat dengan Tuhan), yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka.” (Wahyu 4:4)

“Dan setiap kali makhluk-makhluk (para malaikat) itu mempersembahkan puji-pujian (bertahmid : “Alhamdulillah”), dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia (Tuhan), YANG DUDUK DI ATAS TAKHTA ITU dan yang hidup sampai selama-lamanya.” (Kitab Wahyu 4:9)

"(Mereka memuji Tuhan yang duduk di atas takhta itu) YA TUHAN DAN ALLAH KAMI, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa; sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu; dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." (Wahyu 4:11)

“Maka aku (Yohanes @ John) melihat DI TANGAN KANAN Dia (Tuhan) YANG DUDUK DI ATAS TAKHTA ITU, sebuah gulungan kitab, yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan tujuh meterai.” (Wahyu 4:12)


Jelas, Zat Tuhan dipercayai oleh kaum Kristian Triniti sebagai mustahil tidak bertempat kerana :

1. Zat Tuhan boleh bertempat di atas sebuah takhta. Tuhan akan DUDUK/BERADA di atas takhta itu.

2. Takhta tempat Zat Tuhan bertempat/duduk itu jelas bertempat kerana DIKELILINGI oleh takhta-takhta yang lain. Maksudnya bertempat di tengah-tengahlah.

3. Zat Tuhan dikatakan DUDUK DI ATAS TAKHTA itu. Maksudnya bertempat, berarah, berposisi, beruang, bersempadan..... sama seperti zat makhluk.

4. Zat Tuhan boleh ada TANGAN KANAN yang sedang memegang satu lembaran bergulung. Makudnya Zat Tuhan “mustahil tidak berjisim dan beranggota”. Bagi mereka, boleh sahaja Zat Tuhan itu berjisim dan beranggota, malah bertangan seperti makhluk.

Mengapa kaum Kristian Triniti sangat menolak aqidah “Zat Allah mustahil bertempat”? Kerana zat Tuhan mereka sendiri iaitu Jesus Christ kan bertempat, beranggota, berjisim dan lain-lain? Jika mereka mengakui “Zat Tuhan mustahil bertempat” sebagaimana pegangan umat Islam, hal itu akan menafikan keTuhanan Jesus Christ, dan hal itu sangat mereka takuti.Berikut adalah ayat-ayat Alkitab/Bible yang kita petik tadi daripada Bible versi New KIng James Version sebagai semakan :

“And He WHO SAT THERE was like a jasper and a sardius stone in appearance; and [there was] a rainbow around the throne, in appearance like an emerald.” (Revelation 4:3)

“AROUND THE THRONE [were] twentyfour thrones, and on the thrones I saw twentyfour elders sitting, clothed in white robes; and they had crowns of gold on their heads.” (Revelation 4:4)

“Whenever the living creatures give glory and honor and thanks to Him (God) WHO SITS ON THE THRONE, who lives forever and ever.” (Revelation 4:9)

"You are worthy, O Lord, To receive glory and honor and power; For You created all things, And by Your will they exist and were created." (Revelation 4:11)

“And I saw in THE RIGHT [HAND] of Him who sat on the throne A SCROLL written inside and on the back, sealed with seven seals.” (Revelation 4:12)


Sesungguhnya yang bertempat, berjisim, beranggota, berarah, berposisi, beruang dan berlokasi hanyalah zat makhluk dan mustahil bagi Zat Allah. “Laisa kamithlihi syai’” dan “Walamyakullahu kufuan ahad”.


Abu Zulfiqar
27 November 2016

Virus V6 - Antara Syiah V6-3 dan Wahhabi V6-4

Virus V6. Antara Syiah (V6-3) dan Salafi Wahhabi (V6-4 Fitnah Dari Timur Madinah @ Najd), kenapa golongan mereka sama-sama bersepakat berdendam dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah (ASWJ) arus perdana?

Rahsianya adalah antaranya adanya kesamaan antara dua puak ini iaitu dari segi ekstremnya tentang berziarah ke kuburan, yang satunya (V6-3 Syiah) ekstrem dalam berziarah ke kuburan dan yang satunya (V6-4 Fitnah Dari Timur Madinah) ekstrem dalam menolak berziarah ke kuburan. Bagi ASWJ arus perdana, berziarah ke kuburan adalah mengikut adab-adabnya tanpa ektrem berziarah atau ekstrem menolak berziarah.

Jangan pelik jika mereka (Syiah dan Wahhabi) umpama adik abang tiri. Walau bagaimana bergaduh pun, mereka tetap bersekutu jiwa sama ada secara langsung atau secara tidak langsung dalam memerangi ASWJ arus perdana. Sebab itu mereka digelar Virus Kanan dan Virus Kiri.

Yang satu (Syiah V6-3) ekstrem mengagungkan kuburan dan satu lagi (Wahabi V6-4) ekstrem dalam mengetepikan kuburan. Bagi ASWJ arus perdana, kuburan dilayan dengan selayaknya sahaja tanpa ekstrem mengagungkan atau ekstrem meratakan.

Bagi ASWJ arus perdana, meminta kepada tuhan yang bertempat sahajapun sudah tidak boleh, apatah lagi jika meminta kepada penghuni kuburan. Itu fitnah kaum Salafi Wahhabi (V6-4 Fitnah Dari Najd). Saya sendiri belum pernah berdoa kepada selain Allah Yang ZatNya tidak bertempat, tidak berwarna, tidak berbentuk. Apatah lagi untuk berdoa kepada mayat dalam kuburan! Jahillah orang-orang yang percaya akan fitnah murahan sebegini.

Syiah bersikap ekstrem dalam mencari barakah manakala Wahhabi pula ekstrem dalam menolak mencari barakah. Berbeza dengan ASWJ arus perdana yang berkelakuan selayaknya dalam mencari barakah tanpa ekstrem mencari ataupun ekstrem mempertikai.

Syiah ekstrem dalam menggunakan hadis-hadis dhaif. Wahhabi pula ekstrem dalam menentang hadis2 dhaif dan hasan . Manakala ASWJ arus perdana pula berinteraksi dengan hadis2 hasan dan dhaif bersesuaian dengan tempat dan keadaannya.

Syiah (V6-3) ekstrem dalam mengagungkan kelebihan-kelebihan ahlul bait manakala Wahabi (V6-4) pula ekstrem dalam menolak kelebihan-kelebihan ahlul bait. Bagi ASWJ arus perdana, ahlul bait dilayan dengan selayaknya sahaja tanpa ekstrem mengagungkan atau ekstrem menolak.

Kedua-dua V6-3 dan V6-4 jelas-jelas bertaqlid buta kepada para tokoh mereka dalam memusuhi ASWJ arus perdana. Mana-mana yang tidak bertaqlid buta dalam kalangan mereka, hampir-hampir pasti telah beralih kepada fahaman ASWJ arus perdana.

Ketahuilah, Syiah dan Wahabi sama-sama paling memusuhi ASWJ arus perdana. Kedua-duanya menggelarkan ASWJ arus perdana dengan gelaran “ahli bid’ah”.

Perhatikan - di mana-mana sahaja ada pertumpahan darah dalam dunia Islam hari ini, pasti ada kedua-dua virus ini. Syiah dan Wahhabi berpisah tiada. Di Iraq, Pakistan, Syria, Yaman dan sebagainya... Jika ada pertempuran sesama umat Islam, pasti Syiah dan Wahhabi yang berperanan paling besar di sana. Satu kenyataan yang tidak dapat dinafikan oleh sesiapa pun.

Umat Islam sudah cukup parah perpecahannya. Jangan ditambah lagi perpecahan umat ini dengan menghidupkan ajaran Syiah (V6-3) dan Salafi Wahhabi (V6-4) pula. Hapuskan kedua-dua ajaran ini dari muka bumi, insya-Allah keadaan umat Islam akan jauh bertambah lebih baik.

Adakah sekiranya tidak ada ajaran Syiah dan Wahhabi maka kita tidak layak masuk syurga? Tidak kan? Jadi, apa untungnya lagi untuk kita kekalkan kedua-dua ajaran ini? Benda yang tidak perlu, jangan kita susah-susahkan diri untuk mengekalkannya. Katakan tidak kepada Syiah dan Wahhabi. Umat Islam akan jauh lebih baik tanpa kedua-duanya.

Abu Zulfiqar
17 November 2016

*Di atas merupakan tulisan segera di slaah stau group WhatsApp sebagai membalas tohmahan kaum Salaf Wahhabi (V6-4) di group berkenaan.

Selamatkan agama dan umat daripada Virus V6

Zat Allah Tidak Bertempat itu Aqidah Syiah? Virus V6

Virus V6

DAKWAAN DI SALAH SATU GROUP WHATSAPP, TULISNYA :
Allah wujud tanpa bertempat tu berasal dari kitab Syiah ulama Kulaini.


JAWAPAN RINGKAS DAN SEGERA UNTUK GROUP ITU :
Selama hari ini, saya tidak pernah tahu pun tentang tulisan al-Kulaini itu. Tulisan itu wujud atau tidak, tidak menambah atau mengurangkan apa-apa pun keperluan saya dalam aqidah. Hal ini kerana selama hari ini saya meyakini bahawa “Zat Allah tidak bertempat (dan sebagainya)” adalah dengan mengambilnya terus daripada kitab Al-Quran, bukannya daripada kitab al-Kulaini.

“Laisa kamithlihi syai’” (Asy-Syura : 11)

Maksudnya : “Tidak ada suatu apa pun yang sama/serupa/sebanding dengan-Nya.”
“Syai’” itu pula ialah segala sesuatu atau ringkasnya seluruh makhluk.

Apabila Allah mengakui dalam Al-Quran bahawa ZatNya langsung tidak sama dengan segala sesuatu (syai’) iaitu makhluk, hal itu sudah pun menjelaskan kepada saya dengan terang-benderang bahawa Zat Allah tidak bertempat, kerana zat makhluk iaitu syai’ yang bertempat. Langsung tidak perlu saya merujuk kepada mana-mana kitab termasuklah kitab al-Kulaini sebagaimana yang cuba didakyahkan oleh kaum Salafi Wahhabi (V6-4) tersebut.

Bahkan bukan sekadar ZatNya tidak bertempat, dengan ayat tadi sudahpun memberi tahu saya juga bahawa Zat Allah tidak berwarna atau jernih kerana yang berrwarna atau jernih termasuk dalam syai’, Zat Allah tidak licin atau kasar kerana yang licin atau kasar adalah termasuk dalam syai’, Zat Allah tidak beruang dan berbentuk kerana yang beruang dan bentuk termasuk dalam syai’, dan seterusnya.

Jadi, aqidah saya termasuklah Zat Allah tidak bertempat, termasuk juga tidak berwarna, tidak licin atau kasar, tidak berupa, tidak berbentuk, tidak berarah, tidak beruang, tidak pepejal atau cecair dan seterusnya. Semua ini saya dapat terus daripada ayat Al-Quran. Mengapa mengapa mereka cuba kaitkan dengan tulisan Syiah al-Kulaini?

Rasa-rasanya kita boleh agak dah bagaimana permainan mereka (Salafi Wahhabi V6-4). Mereka secara licik cuba kaitkan aqidah “Zat Allah tidak bertempat, tidak berwarna, tidak berbentuk, tidak beruang dan seterusnya....” dengan fahaman Syiah. Maka orang-orang awam yang tidak tahu akan hal ini pun dengan mudah akan jadi “makanan” mereka. Begitulah cara mereka selama ini.

Yang peliknya, mengapa aqidah Zat Allah tidak bertempat sahaja yang mereka cuba hi-lite tetapi mendiamkan tentang aqidah Zat Allah tidak berwarna (warna perlukan tempat), Zat Allah tidak berbentuk (bentuk memerlukan tempat), Zat Allah tidak beruang (ruang memerlukan tempat) dan seterusnya, mengapa tidak mereka bising-bising? (Semua itu kan berkait dengan tempat?) Padahal aqidah saya bukan sekadar meyakini Zat Allah tidak bertempat, bahkan kesemua yang disebutkan tadi.

Jelaslah bahawa secara langsung ataupun tidak langsung, selama ini mereka berpegang dengan aqidah “Zat Allah bertempat” atau aqidah “mustahil Zat Allah tidak bertempat”. Bahkan aqidah mereka termasuk juga Zat Allah tidak mustahil berwarna, berbentuk, berupa, beruang, berarah dan sebagainya kerana semua itu berkait dengan tempat. Apabila kita menafikan tempat bagi Zat Allah, maka kita sudah pun menafikan yang lain-lain itu juga.

Adakah kaum Salafi Wahhabi (V6-4) tidak menafikan warna (yang perlukan tempat), bentuk (yang perlukan tempat), posisi (yang perlukan tempat) dan sebagainya itu bagi Allah? Jika mereka tidak menafikannya, maksudnya selama ini mereka sudah tersembah selain Allah. Mereka sudah tersembah syai’ yang disangka sebagai Allah. Alangkah bahayanya?

Jika mereka menafikan Zat Allah berwarna, maka bukankah itu maksudnya mereka sedang menafikan Zat Allah bertempat (kerana warna perlukan tempat untuk wujud)?

Jadi, kita tanya semula kepada mereka :

1. Zat Allah yang kamu yakini itu berwarna atau tidak? Jika dikatakannya berwarna, maka dia selama hari ini berIlahkan makhluk. Jika dia kata tidak, maka selama ini dia juga beraqidah “Zat Allah tidak bertempat”, sama dengan saya. Jika dikatakannya tidak tahu, maka aqidahnya sangat bermasalah kerana dalam beraqidah dan beriman mana boleh ragu-ragu, kena yakin.

2. Zat Allah yang kamu yakini itu berbentuk atau tidak?

3. Antara Zat Allah dengan tempat (iaitu salah satu makhluk), mana yang ada terlebih dahulu? Zat Allah dahulukah? Zat makhluk daulukah? Atau sama-sama qadimkah?

Perlu diingat, yang menolak aqidah Zat Allah tidak bertempat antaranya ialah Namrud dan Firaun. Kedua-duanya cuba naik ke langit (antaranya Namrud dikatakan bina kenderaan dan Firuan arahkan bina bangunan tinggi untuk ke tempat di langit) untuk melawan Allah kerana mereka yakin Zat Allah bertempat di langit dan di angkasa lepas. Jadi, aqidah “mustahil Zat Tuhan tidak bertempat” jelas-jelas adalah aqidah Namrud dan Firaun. Selain mereka, yang meyakini bahawa “mustahil Zat Tuhan bertempat” ialah agama kuno Skandinavia, Rom, Kristian Triniti, sebahagian penganut agama HIndu, sebahagian orang asli Kalimantan dan lain-lain (*tulisan2 tentang ini akan saya usahakan dari semasa ke semasa). Wallahua’alam.

Abu Zulfiqar
17 November 2016

Selamatkan agama dan umat Islam daripada Virus V6

Saturday, November 26, 2016

Menuju Kuliah Kitab Ihya Ulumuddin Kali ke-200

Alhamdulillah, syukur. Atas izin Allah Taala, pada bulan ini sahaya akan mensyarahkan kitab induk Ihya’ ‘Ulumuddin bagi kali yang ke-200 di Surau An-Nur, Sg. Nyior, Trong, Perak Darul Ridzuan. Bermula pada tahun 2011, dan kini di penghujung 2016, lebih kurang 6 tahun.

Sepanjang 6 tahun ini, sahaya dizinkan Allah untuk menyelesaikan Kitab Ilmu dan Kitab Aqidah, manakala Kitab Cinta Allah yang sedang berlangsung pun sudah sampai ke penghujungnya. Tamat 3 kitab ini, maksudnya masih ada 37 kitab dalam kitab Ihya’ yang perlu diselesaikan.

Sahaya menjangkakan, sekiranya dipanjangkan umur dan kesihatan oleh Allah SWT, keseluruhan 40 kitab dalam kitab Ihya’ ‘Ulumuddin ini akan selesia disyarahkan dalam tempoh 20 ke 23 tahun. Masih ada baki 14 ke 17 tahun untuk selesaikan 37 kitab lagi. Insya-Allah boleh.

Tamat sahaja Kitab Cinta Allah nanti, kita akan teruskan dengan dua kitab sekaligus iaitu Kitab Zuhud dan Kitab Adab Berusaha. Hal ini kerana isi kandungan kedua-dua kitab ini ada pertalian tertentu, yang akan kita huraikan nanti.

Untuk itu, sama-samalah kita berdoa dan berusaha agar Allah jayakan segala perancangan baik kita.

Abu Zulfiqar Al-Amsyari
26 November 2016

Thursday, November 17, 2016

Mengambil Tariqat Ghazaliyyah?

PERSOALAN : Kami teringin juga hendak mengambil Tariqat Ghazaliyyah. Berapa lamakah masa yang diperlukan untuk mengambil Tariqat Ghazaliyyah ini?

PENJELASAN : Sebenarnya sangat sekejap, tidak sampai pun 1 minit sudah boleh selesai proses talkin, ijazah dan bai’ah.

Tetapi, tidaklah semudah itu kerana sebelumnya kenalah ada proses penerangan ringkas tentang Tariqat Ghazaliyyah ini yang memakan masa lebih kurang dua jam, diikuti dengan sesi soal jawab. Setelah selesai sesi penerangan dan soal jawab tersebut, barulah sesuai dibuka kepada individu atau hadirin yang ada. Sesiapa yang mahu mengambil tariqat ini secara langsung, bolehlah diteruskan. Sesiapa yang tidak mahu, tidak mengapa. Tidak ada paksaan melainkan atas kerelaan dan pilihan hati sendiri.

Sesi penerangan dan soal jawab memang kena dibuat agar individu atau hadirin yang datang tahu tentang apa yang mereka inginkan ini. Ibarat jual beli barang, bakal penjual bertanggungjawab memaklumkan tentang barang jualannya kepada bakal pembeli. Bakal pembeli juga berhak tahu tentang barang yang bakal dibelinya. Hal ini supaya kedua-dua pihak berpuas hati.

Satu risalah tentang hal ehwal Tariqat Ghazaliyyah ini (setebal beberapa puluh muka surat saiz A4) bertajuk “Terbit Yang Melimpahkan Cahaya Naungan ke atas Tariqah Al-Ghazaliyyah - Penjelasan Tentang Tariqat Ghazaliyyah” akan dihadiahkan kepada individu atau hadirin yang datang ke sesi penerangan ini (sekiranya ada pada kami ketika itu).

Ringkasnya, siapkanlah waktu lebih kurang 3 jam secara keseluruhannya sekiranya ada keinginan.


PERSOALAN : Apakah persediaan yang perlu dibuat atau barang yang perlu dibawa untuk mengambil Tariqat Ghazaliyyah ini?

PENJELASAN : Tidak ada sebarang persediaan yang perlu dibuat atau barang yang perlu dibawa, melainkan berusahalah untuk membawa hati yang ikhlas jernih. Cuma umumnya janganlah yang datang hendak mengambil Tariqat Ghazaliyyah ini orang yang masih belum beres hal-hal asas dalam agama seperti tidak tahu mengerjakan solat, tidak tahu cara mandi wajib, tidak tahu cara berwuduk, dan seumpamanya. Bagaimanalah dia hendak bertariqat sedangkan dalam urusan yang asas-asas pun dia belum lepas?


PERSOALAN : Adakah disyaratkan apa-apa bayaran, barang, hadiah atau sebagainya?

PENJELASAN : Tidak ada. Datang berlenggang dan insya-Allah pulang membawa risalah tentang Tariqat Ghazaliyyah yang diberikan percuma (sekiranya ada pada kami ketika itu).


PERSOALAN : Sekiranya selepas mendengar taklimat dan bersoal-jawab tentang Tariqat Ghazaliyyah, tidak ada sesiapa yang mahu mengambil tariqat ini. Bagaimana?

PENJELASAN : Boleh sahaja. Langsung tidak ada paksaan untuk mengambil tariqat ini. Sekadar datang untuk tahu sahajapun, boleh. Cuma janganlah datang mengejut. Buatlah temujanji terlebih dahulu supaya kedua-dua belah pihak memperoleh keselesaan dalam pertemuan itu nanti.Abu Zulfiqar
15 November 2016

Wednesday, November 9, 2016

Ikhwan Baru Tariqat Ghazaliyyah


Allahumma solli 'ala Saiyidina Muhammad.

Baru-baru ini 3 orang hamba Allah datang nun dari jauh, lebih kurang 500 kilometer untuk mengambil Tariqat Ghazaliyyah. Datang terus dari tempat mereka, bertamu ke rumah sahaya dalam 3 jam, terus pulang pula 500 kilometer. 1000 kilometer pergi balik! Allah... alangkah besarnya pengorbanan mereka. Siap dengan membawa pelbagai buah tangan. Memang sahaya berasa sangat terharu.

Dalam lebih kurang dua jam lebih dijelaskan tentang Tariqat Ghazaliyyah, sahabat-sahabat sahaya ini kemudiannya mahu ditalkinkan, diijazahkan dan berbai'ah.

Semoga Allah mudahkan segala urusan keduniaan dan keakhiratan kita semua, khususnya ketiga-tiga orang sahabat sahaya ini. Amin ya Allah.

Bermimpi Dikunjungi Nabi Muhammad saw

Allahumma salli ‘ala Saiyidina Muhammad.

Sekadar berkongsi cerita. Waktu sahaya kecil-kecil dulu, kalau tak salah ketika sahaya berumur 7 tahun, sahaya pernah bermimpi melihat Nabi Muhammad saw. Dalam mimpi itu, sahaya melihat dari jauh baginda Rasulullah saw berjalan masuk ke dalam rumahnya. Selepas mimpi itu, sehinggalah usia 40-an ini langsung tidak pernah bermimpi akan baginda lagi.

Tetapi pada hari Selasa 9 November 2016 semalam, sahaya dipeluangkan oleh Allah SWT untuk bermimpi akan kekasih-Nya itu buat kali kedua.

Ada beberapa hal yang boleh dianggap kebetulan atau berbetulan dengan hari berlakunya mimpi yang sangat bermakna itu.

Pada malam sebelumnya, seorang wanita menulis kepada sahaya meminta sahaya mentafsirkan dua mimpinya. Mimpi yang pertama itu berkaitan dengan junjungan kita Nabi Muhammad saw. Menurutnya, dua hari sebelum itu dia ada bermimpi asyik terlihat tulisan nama “Muhammad” di mana-mana. Selesai bahagian ini.

Hari Selasa itu pula (semalam). Zikir Harian untuk hari Selasa yang menjadi amalan ikhwan Tariqat Al-Ghazaliyyah dan ramai juga dalam kalangan umat Islam ialah selawat ke atas Nabi saw 1000 kali. Dan pada pagi itu entah mengapa sahaya berselawat lebih daripada biasa dan berasa begitu lazat melaksanakannya.

Petang Selasa. Balik dari kerja, seperti biasa sahaya menghadap lap-top, buat kerja-kerja agama. Entah bagaimana sahaya boleh terlelap di situ.

Ketika itulah sahaya bermimpi Rasulullah saw datang dan memberi salam di muka pintu (yang memang saya biarkan terbuka sedikit pun petang itu). Baginda memakai pakaian serba putih, sangat putih, sangat bersih - jubah putih, serban putih. Bersih indah penampilannya. Sihat cergas laksana orang muda.

Saya terkejut! Terus terjaga! Sahaya punya menangis, betul-betul macam budak-budak menangis. Siap berbunyi huuuu huuuuu. Seingat sahaya, sejak meninggalkan alam kanak-kanak, sudah tidak lagi menangis seperti itu.

Menangis itu kerana perasaan yang bercampur-baur. Sedih, sayu, rindu, rasa bersalah, terharu, sangat seronok..... pelbagai. Laju mulut berselawat berterusan.

Apabila tangisan sudah mereda, sahaya pergi juga menjenguk ke luar rumah melalui pintu. Sudah tentulah tidak ada apa-apa, cuma untuk memuaskan hati yang sedang luluh rindu.

Alangkah indahnya kunjungan baginda saw hari itu......

Begitulah sedikit perkongsian, yang sekiranya dirasakan ada manfaatnya, ambillah. Sekiranya tiada, abaikan sahaja. Sekadar kongsi-kongsi, tidak diminta percaya. Pengalaman sendiri-sendiri sahaja.

Wallahua’lam.


Abu Zulfiqar
Rabu 9 November 2016*Video2 di bawah sekadar perkongsian. Wallahua'alam.Friday, November 4, 2016

Risalah Tariqat Ghazaliyyah


Risalah terdahulu (yang mula-mula) telah dimantapkan lagi isi kandungannya. Daripada 25 muka surat saiz A4, kini edisi ke-2 menjadi 37 muka surat. Yang telah mengambil Tariqat Ghazaliyyah dan memiliki edisi sebelum ini, bolehlah dapatkan edisi kedua ini. Insya-Allah akan diusahakan risalah yang lengkap nanti yang mungkin setebal sekitar 50 muka surat saiz A4 (yakni edisi ke-3). Doa-doakan.