Monday, September 21, 2015

Nota Kuliah Kitab Cinta 3
DALIL2 SYARA’ TENTANG KECINTAAN HAMBA KEPADA ALLAH TA’ALA

Mencintai Allah Taala itu disepakati wajibnya.

Tak kenal, maka tak cinta.
Setelah kenal, barulah ada rasa nak cinta.

Umumnya kenal itu pelajaran tauhid, cinta itu pelajaran tasawuf.

Umumnya manusia akan mentaati sesiapa yang dicintainya.

Oleh itu, salah satu kaedah untuk membuatkan diri kita, manusia dan jin seluruhnya taat kepada Allah ialah dengan mewujudkan cinta kepada Allah.

Dalil-dalil (sandaran-sandaran/hujah-hujah) Syara’ tentang Cinta Hamba kepada Allah

: “Dia (Allah) mencintai mereka, dan mereka pun mencintai-Nya.”
 (Al-Maidah : 54)

“Orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah.”
(Al-Baqarah : 165)

Abu Razin Al-‘Uqaili bertanya : “Ya Rasulullah, apakah iman itu?”
Rasulullah saw menjawab : “Allah dan Rasul-Nya lebih kamu cintai daripada yang lain-lain.” (Ahmad)

Tidak beriman seorang kamu sebelum Allah dan Rasul-Nya itu lebih dicintainya daripada yang lain.” (Bukhari, Muslim)

 “Tidak beriman seorang hamba sebelum aku lebih dicintainya daripada isterinya, hartanya dan manusia semuanya.” (Bukhari, Muslim)

Pada satu riwayat : “Dan dari dirinya sendiri.”

(ms 411) Dan Allah Ta’ala berfirman : “Katakanlah : Kalau bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudarakamu, isteri-isteri kamu, kaum keluarga kamu, kekayaan yang kamu peroleh, perniagaan yang kamu khuatiri menanggung rugi, dan tempat tinggal yang kamu sukai; kalau semua itu kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjuang pada jalan Allah, tunggulah sampai Allah mendatangkan perintahNya. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.” (At-Taubah : 24)

Seorang lelaki berkata : “Ya Rasulullah, bahawa aku mencintaimu.”
Beliau lalu menjawab : “Bersedialah untuk (menghadapi risiko) miskin.”
Orang itu lalu mengatakan : “Sesungguhnyaaku mencintai Allah Ta’ala.”
Maka Nabi saw menjawab : “Bersedialah untuk menghadapi dugaan.” (Turmizi)

(ms 413)  Seorang Arab desa datang kepada Nabi saw seraya bertanya : “Ya Rasulullah, bilakah Kiamat?”
Nabi saw menjawab : “Apa yang telah engkau sediakan bagi menghadapi Kiamat itu?”
Arab desa itu menjawab : “Tiada aku sediakan untuk Kiamat itu dengan banyak bersolat dan berpuasa. Hanya aku mencintai Allah dan RasulNya.”
Lalu Rasulullah saw bersabda : “Manusia itu bersama orang yang dicintainya.” (Bukhari, Muslim dari Anas)

Anas berkata : “Tidaklah aku melihat kaum muslimin yang bergembira dengan sesuatu sesudah Islam sebagaimana gembiranya mereka dengan hadis di atas ini.”

Al-Hasan Al-Basri berkata : “Barangsiapa mengenal Tuhannya nescaya ia mencintaiNya, dan barangsiapa  mengenal dunia nescaya ia zuhud pada dunia.

Abdul Wahid bin Zaid berkata : “Aku lalu dekat orang yang berdiri pada salju, lalu aku bertanya : “Apakah engkau tidak merasa dingin?”
Orang itu menjawab : “Siapa yang disibukkan oleh kecintaan kepada Allah, nescaya ia tidak merasa dingin.”


HAKIKAT CINTA

(ms 415) Ketahuilah kiranya, bahawa yang dicari dari pasal ini tidak akan tersingkap selain dengan :
i.                      mengetahui hakikat kecintaan, tentang dirinya kecintaan itu.
ii.                   kemudian mengetahui syarat-syaratnya dan sebab-sebabnya.
iii.                  kemudian sesudah itu memperhatikan pada pemastian maknanya terhadap Allah Ta’ala.


Maka yang pertama, yang sayugianya dipastikan ialah tidak akan tergambar kecintaan selain sesudah ma’rifah (kenal) dan idrak (tahu). Kerana manusia itu tidak mencintai selain apa yang dikenalnya.

Dan kerana demikianlah, tidak akan tergambar bahawa barang beku bersifat dengan kecintaan. Akan tetapi, kecintaan itu termasuk khasiat (sifat khas) bagi yang hidup, yang mengetahui.

Kemudian hal-hal yang diketahui itu dalam pembahagiannya terbahagi kepada :
         i.            yang bersesuaian dengan tabiat yang mengetahui, yang cocok dan yang enak baginya.
       ii.            yang berketiadaan, yang berjauhan dan yang menyakitinya.
      iii.            dan kepada yang tidak membekaskan padanya dengan menyakitkan dan melazatkan.

         i.            (ms 416) Maka setiap apa yang ada pada yang diketahuinya itu kelazatan dan kesenangan, nescaya itu dicintai oleh yang mengetahui.
       ii.            Dan apa yang ada pada yang diketahuinya itu kepedihan, maka itu dibenci oleh yang mengetahui.
      iii.            Dan yang terlepas dari akibat kepedihan dan kelazatan, maka tidak disifatkan dengan keadaannya itu dicintai dan tidak disukai.
Jadi setiap yang enak itu dicintai pada orang yang menerima keenakannya. Maka keadaannya itu dicintai bahawa pada tabiat itu cenderung kepadanya. Dan makna keadaannya itu dibenci, bahawa pada tabiat itu lari daripadanya.

Maka cinta itu ibarat dari kecenderungan tabiat kepada sesuatu yang melazatkan. Jikalau kecenderungan itu kukuh dan kuat, nescaya dinamakan asyik.
Dan benci itu ibarat larinya tabiat dari yang memedihkan, yang memayahkan. Apabila benci telah kuat, nescaya dinamakan sangat benci (maqtan).


Asal-usul kedua ialah bahawa cinta tatkala adanya itu pengikut bagi idrak (tahu) dan ma’rifah (kenal), nescaya tidak mustahil akan terbahagi menurut pembahagian yang diidrakkan (diketahui) oleh pancaindera.

Setiap pancaindera mempunyai idrak (tahu), bagi semacam dari yang diidrakkan (diketahui).

Bagi setiap satu daripadanya mempunyai kelazatan pada sebahagian yang diidrakkan.

Dan bagi tabiat dengan sebab kelazatan yang demikian, mempunyai kecenderungan kepadanya.

Maka adalah semua yang diidrakkan itu menjadi dicintai pada tabiat yang sihat.

Maka kelazatan mata itu pada melihat, mengetahui segala yang dilihat, yang cantic dan semua bentuk yang manis, yang bagus, yang melazatkan.

Kelazatan telinga itu pada bunyi-bunyian yang merdu, yang tertimbang tinggi rendahnya.

Kelazatan ciuman itu pada bau-bauan yang harum.

Kelazatan rasa itu pada makanan.
Dan kelazatan sentuhan itu pada yang lembut dan licin.

Tatkala adalah yang diirakkan dengan pancaindera itu melazatkan, nescaya adalah dia itu dicintai. Ertinya : adalah kecenderungan bagi tabiat yang sihat kepadanya. Sehingga Rasulullah saw bersabda : “Menjadi kecintaan bagiku dari duniamu tiga perkara iaitu bau-bauan, wanita dan dijadikan cahaya mataku pada solat.” (An-Nasa’i)

Dinamakan bau-bauan itu dicintai. Dan sebagaimana yang dimaklumi bahawa tak ada bahagian mata dan pendengaran pada bau-bauan itu. Akana tetapi, bagi ciuman sahaja.

Dinamakan wanita itu dicintai dan tak ada bahagian pada wanita itu selaian bagi penglihatan dan sentuhan. Tidak ciuaman, rasa dan dengar.

Dinamakan solat itu cahaya mata dan dijadikannnya yang paling dicintai. Dan sebagaimana yang dimaklumi bahawa tidaklah pancaindera itu mendapat keberuntungan dengan solat, akan tetapi pancaindera yang keenam yang tempat sangkaannya itu hati, yang tidka diketahui selain orang yang mempunyai hati.

Kelazatan pancaindera yang lima itu berkongsi padanya binatang dengan manusia.

Maka jikalau adalah cinta itu terbatas kepada yang diidrakkan dengan pancaindera yang lima sehingga dikatakan bahawa Allah Taala itu tidak beridrak dengan pancaindera dan tidak becontoh pada khayalan, maka Ia tidak mencintai. Jadi, batallah khasiat (sifat khusus) manusia dan apa yang berbezanya manusia, dari pancaindera yang keenam, yang diibaratkan daripadanya adakalanya dengan akal atau nur atau hati atau dengan apa yang engkau kehendaki dari ibarat-ibarat yang lain, maka tidaklah bersempit-sempit padanya. Dan amat jauhlah dari yang demikian.

Penglihatan mata hati yang batiniyah itu lebih kuat dari penglihatan zahiriyah. Hati itu lebih kuat idraknya (tahunya) dari mata.

Keelokan pengertian-pengertian yang diidrakkan dengan akal itu lebih besar dari keelokan bentuk-bentuk zahir bagi penglihatan. Maka tidak mustahil adalah kelazatan hati dengan apa yang didirakkannya dari hal-hal yang mulia, yang bersifat keTuhanan, yang sukar diidrakkan oleh panca indera itu lebih sempurna dan lebih bersangatan.

Maka adalah kecenderungan tabita yang sejahtera dan akal yang sihat kepadanya itu lebih kuat. Tak ada erti bagi cinta selain kecenderungan kepada apa, yang pada idraknya itu kelazatan. Sebagaimana akan datang huraiannya.

Jadi tidaklah dimungkiri akan kecintaan Allah Taala selain orang yang telah duduk bersimpuh padanya, keteledoran dalam darjat binatang. Makai a tidak dapat melampaui sekali-kali idrak pancaindera.


Asal-usul ketiga, bahawa manusia itu tidak tersembunyi lagi bahawa mencintai diri sendiri. Dan tidak tersembunyi pula bahawa manusia itu kadang-kadang mencintai orang lain, kerana dirinya sendiri.

Adakah tergambar bahawa manusia mencintai orang lain, kerana diri orang lain itu, tidak kerana dirinya sendiri?

Ini termasuk hal yang kadang-kadang sukar atas orang-orang yang lemah. Sehingga mereka menyangka bahawa tidak tergambar yang manusia itu mencintai orang lain, kerana diri orang lain itu, selama tidak kembali dari orang lain itu keuntungan kepada yang mencintai, selain mengetahui dirinya.

Yang benar, bahawa yang demikian itu tergambar dan ada.Pelajaran akan datang, insya-Allah

SEBAB-SEBAB CINTA
 

Jadikan Terjaga Malammu BerkualitiSering terjaga malam, tetapi malas atau berat atau berasa tak larat nak bangun solat sunat? Kadang-kadang nak buka kelopak mata pun tak larat. Kan?

Antara amalan yang sangat bagus, yang boleh dilakukan ialah... INGAT AKAN ALLAH. Sangat bagus juga jika dapat MELAFAZKAN ZIKIR sama ada di mulut ataupun di hati. Dalam keadaan baring, atau duduk dan mata terpejam pun boleh.

Contohnya : Kita boleh baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali atau amalan yg seumpama dengannya.

Mari jadikan "TERJAGA" kita pada waktu malam bernilai dan berkualiti.

-

Wednesday, September 16, 2015

Mengapa Kita Kena Belajar Kitab Cinta?Seorang Arab desa datang kepada Nabi saw lalu bertanya : “Wahai Rasulullah, bilakah Qiamat?”

Nabi saw menjawab : “Apa yang telah engkau sediakan untuk Qiamat itu?”

Arab desa itu menjawab : “Tidaklah aku sediakan untuk Qiamat itu dengan banyaknya (ibadah) solat dan puasa. cuma aku MENCINTAI Allah dan RasulNya.”

Lalu Rasulullah saw bersabda : “Manusia itu bersama-sama dengan orang yang dicintainya (pada Hari Akhirat nanti).” (Bukhari, Muslim dari Anas)

*Anas berkata : “Tidaklah aku melihat umat Islam yang begitu bergembira dengan sesuatu sesudah Islam sebagaimana gembiranya mereka dengan hadis di atas ini.”

- Imam Al-Ghazali, Ihya' 'Ulumuddin


***Marilah kita mendalami KItab Cinta agar kita tahu ilmunya dan seninya. Maka tidaklah cinta itu sekadar dakwaan, tetapi dengan pengetahuan, pengamalan dan penghayatan.

Ramai yang mendakwa mencintai Allah dan Rasulullah. Benarkah?
Ataupun sebenarnya kita menyangkakan kita sudah di maqam cinta padahal sebaliknya?


Belum belajar belum tahu. Sudah belajar insya-Allah baru tahu di mana maqam (kedudukan) kita selama hari ini.


Selamat menimba ilmu mencintai Allah.


Abu Zulfiqar
16 September 2015

Nota Kuliah Kitab Cinta 2


IMBASAN PERKONGSIAN SEBELUM INI

Mengapa kita pilih Kitab Cinta?
1.       Kerana kita sudah khatam dua kitab utama iaitu Kitab Ilmu dan Kitab Tauhid, maka selepas itu kita bolehlah melalui mana-mana kitab seterusnya.
2.       Kerana umumnya cinta merupakan kemuncak dalam tasawuf.
3.       Kerana sebahagian kitab-kitab itu seperti kitab tentang taharah (bersuci), solat, zakat, puasa, ibadah haji, doa, zikir, wirid, adab makan, dan adab berkahwin banyak diajarkan, mudah diperolehi dan pernah kita lalui di mana-mana.
4.       Kerana itulah laluan guru.
Apa maksud cinta?
Suka. Sangat suka. Jika sangat kuat sukanya, disebut asyik atau berahi.

Jika kita suka akan sesuatu, maksudnya cintalah tu.
Jika kita terlalu suka akan sesuatu sehingga sangat mempengaruhi kita, itu namanya asyik.

Tapi dalam bahasa Melayu Malaysia, ada perbezaan antara suka dengan cinta.
Jika suka biasa-biasa, namanya suka.
Jika suka sampai mempengaruhi diri (selalu teringat, suka untuk disebut, asyik, berahi), itu namanya cinta.

Apa yang selalu kita teringat, dalam keadaan kita suka, itulah CINTA.
Apa yang selalu kita teringat tapi dalam keadaan kita tak suka, itu adalah MASALAH.

Ringkasanya, cinta yang dimaksudkan oleh Kitab Cinta ini ialah cinta yang peringkat asyik.
(*Hal ini akan terbuka sedikit demi sedikit di sepanjang kita melayari Kitab Cinta ini).


Pengenalan Kepada Maqam Cinta

Adapun kemudian, maka sesungguhnya kasih sayang (mencintai) akan Allah adalah tujuan paling jauh dari maqam-maqam yang ingin dicapai dan ketinggian yang tertinggi daripada darjat-darjat.

Siapakah Wali Allah?

Dalam pengertian masyarakat awam, wali Allah mempunyai ciri-ciri berikut :
v  Wali Allah itu biasanya berpakaian seperti para ulama. Berjubah, berserban, berselendang, biasanya bertongkat, selalu memegang tasbih dan seumpamanya.
v  Ada juga wali Allah kelihatan macam orang gila. Tidak terurus, rambut kusut-masai, pakaian lusuh, kadang-kadang berkaki ayam dan sebagainya.
v  Wali Allah itu cakap-cakapnya menarik hati.
v  Diyakini ada ilmu agama yang tinggi.
v  Diyakini mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Disebut kesaktian atau keramat (karamah). Contohnya boleh terbang di udara, berjalan di atas air, boleh ghaib, boleh muncul di banyak tempat pada satu-satu masa, boleh tahu isi hati orang, menguasai jin-jin, ada yang boleh memerintah malaikat, menghidupkan haiwan yang mati, meniti di atas pelepah-pelepah pisang, semua haiwan tunduk kepadanya, dan sebagainya.
v  Jika di alam Melayu, wali Allah itu antaranya suka bertapa di gua-gua dan handal dalam persilatan.

Menurut Al-Quran, siapakah para wali?
“Ingatlah, sesungguhnya wali-wali (auliya’) Allah itu, tidak ada kekhuatiran (kebimbangan) ke atas mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Iaitu) orang-orang yang beriman dan sentiasa bertaqwa. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan kalimah-kalimah (janji-janji) Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Janganlah kamu sedih kerana perkataan mereka. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Surah Yunus : 62-65)

Menurut hadith?
“Sesungguhnya Allah telah berfirman : “Sesiapa yang memusuhi wali-Ku, Aku isytiharkan perang ke atasnya. “
“Tidak ada seorang pun yang menghampiri-Ku dengan amalan wajib yang Aku senangi, dan yang mendekati Aku dengan amalan sunat, sehingga Aku mencintainya.”
“Apabila Aku mencintainya, Aku menjadi pendengarannya untuk mendengar, dan Aku menjadi penglihatannya untuk melihat, dan Aku menjadi tangannya untuk melakukan, dan Aku menjadi kakinya untuk berjalan.”
“ Jika dia meminta kepada Aku akan Kuberi, dan jika dia meminta perlindunganKu nescaya akan Kuberi perlindungan kepadanya.” (Bukhari)

Kesimpulannya, wali-wali Allah mempunyai ciri-ciri berikut :
i.                     Mereka orang beriman.
ii.                   Mereka kuat taqwanya.
iii.                  Bersifat menyampaikan ajaran agama.
iv.                 Tidak bersedih diri dengan penolakan orang.
v.                   Umumnya mereka tidak terpengaruh dengan kebimbangan dan kesedihan.
vi.                 Menyelesaikan semua amalan yang diwajibkan, bahkan berkualiti.
vii.                Berusaha gigih menambah amalan-amalan sunat, dan berkualiti.
viii.              Doa mereka dimakbulkan (khususnya dalam hal memohon sesuatu dan memohon perlindungan).
ix.                 Perlakuannya adalah yang baik-baik belaka.
x.                   Umumnya ada mendapat mimpi-mimpi yang baik.

*Apabila Allah mencintai mereka dan bantuan Allah sangat hampir kepada mereka, maka ada kalanya berlaku perkara-perkara yang luar biasa atau mencarik adat kepada mereka. Hal ini disebut karamah.
DALIL2 SYARA’ TENTANG KECINTAAN HAMBA KEPADA ALLAH TA’ALA

(ms 409) Ketahuilah bahawa umat itu sepakat bahawa mencintai Allah Ta’ala dan RasulNya itu wajib.
Bagaimana diwajibkan apa yang tidak ada wujudnya?
Bagaimana ditafsirkan kecintaaan dengan taat dan taat itu mengikuti kecintaan dan buahnya?

Maka tidak boleh tidak, didahulukan penjelasan tentang kecintaan itu.
Kemudian sesudah itu manusia akan mentaati siapa yang dicintainya.

Ditunjukkan kepada adanya kecintaan kepada Allah Ta’ala oleh firmanNya ‘Azza wa Jalla : “Dia (Allah) mencintai mereka, dan mereka pun mencintai-Nya.” (Al-Maidah : 54)

(ms 410) Dan firman Allah Ta’ala : “Orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah.” (Al-Baqarah : 165)

Ini menunjukkan (dalil) atas adanya kecintaan dan adanya berlebih kurang pada kecintaan itu.

Rasulullah saw menjadikan kecintaan kepada Allah termasuk sebahagian dari syarat iman, pada banyak hadis.

(Antara hadisnya …..) Kerana Abu Razin Al-‘Uqaili bertanya : “Ya Rasulullah, apakah iman itu?”
Rasulullah saw menjawab : “Bahawa adalah Allah dan Rasu-Nya lebih kamu cintai dari yang lain.” (Ahmad)

Terdapat pada hadis yang lain : “Tidak beriman seorang kamu sebelum adanya Allah dan Rasul-Nya itu lebih dicintainya dari yang lain.” (Bukhari, Muslim)

Tersebut pada hadis yang lain : “Tidak beriman seorang hamba sebelum adalah aku lebih dicintainya dari isterinya, hartanya dan manusia semuanya.” (Bukhari, Muslim)

Pada satu riwayat : “Dan dari dirinya sendiri.”

Bagaimana?

(ms 411) Dan Allah Ta’ala berfirman : “Katakanlah : Kalau bapa-bapamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, isteri-isterimu, kaum keluargamu, kekayaan yang kamu peroleh, perniagaan yang kamu khuatiri menanggung rugi, dan tempat tinggal yang kamu sukai; kalau semua itu kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjuang di jalan Allah, tunggulah sampai Allah mendatangkan perintahNya. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.” (At-Taubah : 24)

Sesungguhnya Allah memperlakukan yang demikian, dalam pembentangan memberi takut dan penentangan.

Diriwayatkan bahawa seorang lelaki berkata : “Ya Rasulullah, bahawa aku mencintaimu.”
Beliau lalu menjawab : “Bersedialah untuk miskin.”
Orang itu lalu mengatakan : “Bahawa aku mencintai Allah Ta’ala.”
Maka Nabi saw menjawab : “Bersedialah untuk menghadapi percubaan.” (Turmizi)

(ms 413)  Seorang Arab desa datang kepada Nabi saw seraya bertanya : “Ya Rasulullah, bilakah Kiamat?”
Nabi saw menjawab : “Apa yang telah engkau sediakan bagi Kiamat itu?”
Arab desa itu menjawab : “Tiada aku sediakan untuk Kiamat itu banyaknya solat dan puasa. Hanya aku mencintai Allah dan RasulNya.”
Lalu Rasulullah saw bersabda : “Manusia itu bersama orang yang dicintainya.” (Bukhari, Muslim dari Anas)

Anas berkata : “Tidaklah aku melihat kaum muslimin yang bergembira dengan sesuatu sesudah Islam sebagaimana gembiranya mereka dengan hadis di atas ini.”

Abu Bakar Siddiq ra berkata : “Barangsiapa merasa dari murninya kecintaan kepada Allah Taala, nescaya yang demikian itu menyibukkannya daripada mencari dunia dan meliarkan hatinya dari semua manusia.”

Al-Hasan Al-Basri berkata : “Barangsiapa mengenal Tuhannya nescaya ia mencintaiNya, dan barangsiapa  mengenal dunia nescaya ia zuhud pada dunia. Orang mukmin itu tidak bermain-main sehingga ia lalai. Maka apabila ia bertafakur, nescaya ia gundah hati.”

Abu Sulaiman ad-Darani berkata : “Sesungguhnya dari makhluk Allah itu ada makhluk yang tidak disibukkan mereka oleh syurga dana pa yang ada di dalam syurga dari bermacam nikmat. Maka bagaimana mereka menjadi sibuk dengan dunia?”

Abdul Wahid bin Zaid berkata : “Aku lalu dekat orang yang berdiri pada salju, lalu aku bertanya : “Apakah engkau tidak merasa dingin?”
Orang itu menjawab : “Siapa yang disibukkan oleh kecintaan kepada Allah, nescaya ia tidak merasa dingin.”

Harram bin  Hayyan berkata : “Orang mukmin apabila menegnal Tuhannya ‘Azza wa Jalla, nescaya mencintaiNya. Apabila mencintai-Nya, nescaya menghadap kepadaNya. Apabila mendapat kemanisan menghadap kepadaNya, nescaya ia tidak memandang kepada dunia dengan mata nafsu syahwat. Dan ia tidak memandang kepada akhirat dengan mata lesu. Kemanisan menghadap itu menyusahkannya di dunia dan menyenangkannya di akhirat.”

(ms 415) Yahya bin Maaz berkata : “Seberat biji sawi dari kecintaan itu lebih aku sukai daripada ibadah 70 tahun tanpa kecintaan.”


Pelajaran Akan Datang, Insya-Allah

HAKIKAT CINTA & SEBAB-SEBABNYA