Tuesday, September 24, 2019

Cara Syaitan Jauhkan Kita daripada Makrifah


Syaitan sangat tidak suka jikalau manusia dan jin belajar dan beramal dengan ilmu mengenal Allah (ma’rifatullah) dan ilmu cinta Allah, yakni ilmu-ilmu kesufian. Antara cara syaitan menjauhkan manusia daripada ilmu dan amalan ini :

o   Dengan cara kasar  iaitu menjauhkan kita daripada agama. Golongan ini yang paling ramai. Apabila sudah tidak minat akan agama, sudah tentulah tidak akan belajar ilmu dan amal sufi.

o   Apabila tidak berjaya menjauhkan mangsanya daripada agama, dengan cara halus syaitan akan mendorong agar orang-orang yang minat dengan agama ini menyibukkan diri dengan juzuk-juzuk agama yang lain sehinggakan mereka terabai akan ilmu dan amal bahagian ini.

o   Dan seterusnya apabila gagal juga menjauhkan mangsanya daripada ilmu dan amal ini, dengan cara yang lebih halus syaitan terpaksa membiarkan mangsanya mencari ilmu ini dan beramal dengannya, tetapi syaitan akan berusaha untuk menggelincirkannya.

-          Youtube : sk44 ihya
(Memasang dan Menebarkan Sayap Keruhanian)

Sunday, September 22, 2019

Amar Makruf Nahi Munkar Terhadap Penguasa

AMAR MAKRUF DAN NAHI MUNKAR TERHADAP PARA PENGUASA

Tahap amar ma’ruf dan nahi munkar itu ada empat :
         i.            Tahap ta’rif (memperkenalkan) – Sekadar memberitahu/memaklumkan mana yang yang baik dan mana yang buruk.
       ii.            Tahap pengajaran.
     iii.            Tahap menggunakan kata-kata kasar.
     iv.            Tahap menggunakan kekerasan – sehingga melibatkan pukulan dan seksaan.

Tahap yang dibenarkan untuk melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar terhadap pemerintah hanyalah dua tingkat yang awal sahaja.

Rakyat perseorangan dilarang daripada menggunakan Tahap Kekerasan terhadap pemerintah.

Bagi kata-kata yang kasar seperti : “Wahai orang yang zalim!” dan “Wahai orang yang tidak takut akan Allah!” dan seumpamanya, sekiranya bakal mendatangkan fitnah (mendatangkan malapetaka) ke atas orang lain, maka tidak boleh. Tetapi jika fitnah itu bakal ditanggungnya sendiri sahaja, maka boleh. Bahkan disunatkan.

Nabi saw bersabda : “Jihad yang sebaik-baiknya ialah kata-kata kebenaran kepada penguasa yang zalim.” (Abu Dawud, Turmizi, Ibnu Majah)

Contoh 1 :
Khalifah Mu’awiyah pernah menahan pemberian harta terhadap orang yang layak menerimanya. Datang Abu Muslim Al-Khaulani lalu berkata : “Wahai Mu’awiyah! Harta tu bukanlah daripada susah payah engkau mendapatkannya. Bukan jugak hasil susah payah bapa engkau atau ibu engkau!”
Mu’awiyah marah lalu terus turun dari mimbar sambil memerintahkan orang ramai menunggu di situ. Dia menghilangkan diri sebentar. Ketika dia kembali, dia sudah mandi. Dia pun mengiyakan kebenaran kata-kata Abu Muslim Al-Khaulani lalu bersetuju untuk memberikan harta tersebut kepada orang ramai yang layak mendapatkannya.

Contoh 2 :
Ketika Abu Musa Al-Asy’ari menjadi pemerintah di Basrah, dalam ucapannya dia memuji Allah, berselawat ke atas Nabi saw dan mendoakan Saiyidina Umar ra. Dlabbah bin Muhsin Al-‘Anzi marah kerana Abu Musa tidak menyebutkan nama Saiyidina Abu Bakar (khalifah pertama). Perlakuan Abu Musa itu seolah-olah telah melebihkan Saiyidina Umar daripada Saiyidina Abu Bakar. Abu Musa pun mengubah doanya kepada kedua-dua orang khalifah.
Selepas itu Abu Musa menulis surat kepada Saiyidina ‘Umar tentang perlakuan Dlabbah yang mempertikaikan ucapannya. Saiyidina Umar pun memerintahkan agar Dlabbah dibawa menghadapnya.
Setelah mendengar penjelasan Dlabbah, Saiydina Umar mengakui kebenarannya lalu belau menulis surat menegur kesalahan Abu Musa.

Contoh 3 :
Suatu hari seorang menteri yang zalim bernama Hajjaj bin Yusuf mengundang para fuqaha’ Basrah dan Kufah ke tempatnya. Hasan al-Basri merupakan orang yang terakhir masuk. Kemudian Hajja pun bersoal jawab dengan para ulama itu. Satu ketika, Hajjaj (yang memang anti dengan Saiyidina Ali dan keturunannya) telah mengatakan sesuatu yang tidak baik tenteng Saiyidina Ali. Semua fuqaha’ itu pun mengikut nada Hajjaj kerana mereka takut akan kekejamannya kecuali Hasan Al-Basri yang berdiam sahaja sambil menggigit jari.
Hajjaj tidak berpuas hati lalu meminta Hasan al-Basri memberikan pandangannya tentang Saiyidina Ali. Dengan berani Hasan al-Basri memuji kebaikan dan kelebihan Saiyidina Ali. Hajjaj marah lalu masuk ke rumahnya.

Contoh 4 :
Huthaith Az-Zayyat dibawa menghadap Hajjaj.
Kata Hajjaj : “Apa pendapat engkau tentang diri aku?”
Huthath menjawab : “Akan aku katakan bahawa menurut pandangan aku, engkau termasuk salah seorang daripada musuh Allah di muka bumi. Engkau bnasakan segala kehormatan. Dan engkau membunuh atas dasar engkau emngesayki semata-mata.”
Hajjaj bertanya lagi : “Apa kata engkau tentang Amirul Mu’mini Abdul Malik bin Marwan (khalifah ketika itu, iaitu ketua kepada Hajjaj)?”
Jawab Huthaith : “Akan aku katakan bahawa dosanya adalah lebih besar daripada engkau. Sesungguhnya engkau itu hanyalah salah satu daripada kesalahan-kesalahannya.”
Lalu Huthaith pun diseksa dengan seksaan yang berat sehingga pecah tulangnya dan dagingnya, tetapi dia langsung tidak berbunyi apa pun. Ketika Huthaith sudah di hujung nyawanya, Hajjah perintahkan dia dilemparkan ke pasar.
Teman-teman Hutahith bertanya jika Huthaith punya sebarang permintaan. Dia hanya meminta seteguk air. Selepa situ ia pun meninggal dunia.
Ketika peristiwa ini berlaku, Huthaith baru berusia 18 tahun.

- Ringkasan Ihya' 'Ulumuddin

Kemungkaran di Pelbagai Tempat


KEMUNGKARAN-KEMUNGKARAN DI PELBAGAI TEMPAT

Kemungkaran terbahagi kepada dua iaitu yang makruh dan yang terlarang. Bagi kemungkaran yang makruh, maka melarangnya adalah sunat. Berdiam daripadanya itu makruh. Bagi kemungkaran yang haram, berdiam diri daripadanya adalah terlarang, kecuali jika kita tidak mampu.

KEMUNGKARAN DI MASJID :
         i.            Cara solat yang buruk iaitu tanpa thuma’ninah pada rukuk dan sujud. Hal ini wajib kita cegah, kecuali bagi mereka yang bermazhab fekah Hanafi.
       ii.            Kelihatan najis pada pakaian orang yang solat. Wajib kita hisbah.
      iii.            Terpaling dari qiblat kerana gelap atau buta. Wajib hisbah.
      iv.            Bacaan Al-Quran yang salah.
        v.            Khatib memakai pakaian hitam yang banyak benang sutera asli.
      vi.            Khatib memegang pedang yang ada emas. Wajib hisbah.
    vii.            Pakaian hitam tidak makruh, tetapi tidak pula sunat. Kerana pakaian yang lebih disukai oleh Allah Taala ialah pakaian putih. Orang yang mengatakan pakaian hitam itu makruh dan bid’ah, ia maksudkan bahawa pakaian tersebut tidak dikenal (tidak dipakai orang) pada zaman awal Islam. Tetapi apabila tiada datang larangan, maka tidak sepatutnyalah dinamakan bid’ah dan makruh. Namun ditinggalkan yang demikian untuk yang lebih disukai (contohnya, lebih baklah pakai yang putih berbanding yang hitam).
   viii.            Kata-kata tukang-tukang cerita. Yang ini makruh tetapi jika kata-katanya mengandungi kedustaan, maka orang itu fasiq dan menentangnya adalah wajib.
      ix.            Bacaan Al-Quran yang terlalu berlagu adalah munkar yang makruh.
        x.            Membuat perkumpulan-perkumpulan kecil di masjid pada hari Jumaat untuk menjual ubat-ubatan dan makanan. Boleh mengambil upah menjahit, menjual ubat-ubatan, buku-buku dan makanan di luar masjid, tetapi tidak boleh jika sampai menyempitkan tempat orang-orang bersolat.
      xi.            Masuknya orang gila atau orang mabuk yang berpotensi membawa kekacauan, wajiblah mengeluarkannya dari masjid.

KEMUNGKARAN DI PASAR

         i.            Menipu untuk mendapatkan keuntungan.
       ii.            Menyembunyikan kerosakan barang jualan.
      iii.            Menipu dalam timbangan atau sukatan. Wajib diadukan kepada pihak berkuasa.

KEMUNGKARAN DI JALAN

         i.            Membuat sesuatu binaan yang menyempitkan jalan dan menganggu lalu-lintas.
       ii.            Membuat sampah dan kotoran di jalan.

KEKUNGKARAN DI TEMPAT PERMANDIAN

Membuka aurat di hadapan orang lain.

KEMUNGKARAN PERJAMUAN/KENDURI
         i.            Hamparan sutera untuk lelaki. Haram.
       ii.            Membakar kemenyan/bukhor pada tempat emas dan perak.
      iii.            Minum air mawar dalam bekas perak.
      iv.            Gambar-gambar makhluk bernyawa.
        v.            Kaum wanita berkumpul untuk melihat-lihat kaum lelaki.
      vi.            Tempat membakar kemenyan berbentuk haiwan. Wajib dipecahkan sekadar gambarnya.
    vii.            Tempat celak kecil daripada perak, terdapat khilaf tentangnya. Imam Ahmad bin Hanbal keluar dari jamuan kerana hal itu.
   viii.            Makanan yang haram.
      ix.            Tempat jamuan itu tempat yang dirampas.
        x.            Peralatan jamuan itu daripada yang haram.
      xi.            Tidak boleh duduk-duduk dengan orang fasiq ketika dia melakukan kefasiqannya. Wajib memarahinya dan memutuskan perhubungan dengannya, sebagaimana yang kami sebutkan dalam bab Kecintaan dan Kemarahan pada Jalan Allah.
     xii.            Tidak boleh duduk bersama-sama orang yang memakai sutera dan cincin emas.
   xiii.            Berlebih-lebihan pada makanan dan bangunan.
   xiv.            Boros.
Sekiranya kita lemah daripada menghilangkan kemungkaran yang berat, kita boleh keluar daripada majlis itu.

KEMUNGKARAN UMUM
Kata Imam Al-Ghazali : “Setiap orang yang duduk di rumahnya di mana sahaja ia berada tidaklah terlepas pada zaman ini daripada kemungkaran, dari segi berdiam diri darpada memberi petunjuk, mengajar dan membawa manusia kepada perbuatan baik.” Maksudnya kena ada saham dalam dakwah. Yang berilmu walau sedikit mestilah berusaha untuk menyampaikannya kepada yang tidak/kurang berilmu.

- Ringkasan Ihya' 'Ulumuddin