Wednesday, April 28, 2021

Bahasa Dalam dan Imam al-Ghazali

 

Apakah contoh-contoh bahasa dalam yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali?


Berkata Imam al-Ghazali, "Sesungguhnya sudah terlepaslah "ikatan" diam daripada lidahku." (Ihya' 'Ulumuddin, Muqaddimah)


Berkata Imam al-Ghazali : "Tauhid ialah suatu mutiara yang bernilai tinggi yang mempunyai dua "kulit"." (Ihya' 'Ulumuddin, Kitab Ilmu)


Berkata Imam al-Ghazali, "Yang kami maksudkan dengan ilmu mukasyafah itu ialah terangkat hijab yang menghijab sehingga jelaslah kenyataan kebenaran Allah pada semuanya itu dengan sejelas-jelasnya, laksana mata memandang, yang tidak diragukan lagi." (Ihya' 'Ulumuddin, Kitab Ilmu)


Berkata Imam al-Ghazali, "Bahkan dada orang-orang merdeka itu "kuburan" rahsia-rahsia." (Ihya' 'Ulumuddin, Kitab Tauhid dan Tawakal)


Berkata Imam al-Ghazali, "Permulaan alam malakut itu ialah "menyaksikan" al-qalam." (Ihya' 'Ulumuddin, Kitab Tauhid dan Tawakal)


Berkata Imam al-Ghazali, "Kemudian Dia menyingkapkan bagi mereka daripada keagungan Wajah-Nya, sehingga terbakar dengan api kasih sayang-Nya." (Ihya' 'Ulumuddin, Kitab Cinta)

Berkata Imam al-Ghazali, "Bahawa manusia itu "hamba" (kepada) al-ihsan." (Ihya' 'Ulumuddin, Kitab Cinta)


Dan banya lagi di seluruh kitab Ihya' dan dalam karangan-karangan beliau yang lain.

 

- Buku Syariat & Hakikat Nur (Terbit yang Melimpahkan Cahaya Naungan ke atas Tariqah Al-Ghazaliyyah, ms 38-39)

Tujuan Para Sufi Menggunakan Bahasa Dalam

 

Apakah tujuan ahli-ahli sufi menggunakan bahasa dalam?


i. Untuk lebih memberkesankan maksud/ matlamat hal yang sedang diperkatakan itu.


ii. Untuk melatih para pemula dan para penengah dalam tasawuf agar berkemahiran menggunakan bahasa dalam kerana banyak hal-hal peringkat tinggi nanti yang perlu dicapai melalui jalan bahasa dalam.


iii. untuk menepatkan lagi sesuatu maqsud (tujuan/matlamat) hal yang diperkatakan.


iv. untuk mengelakkan tersimpang daripada kehendak sesuatu hal itu. Lebih baik tidak tepat asalkan masih sesuai. Lebih baik tidak tepat asalkan tidak terlencong.


v. Ada hal-hal yang sangat sukar untuk dimaklumkan dan dimaqsudkan tetapi berpotensi untuk dicapai melalui penggunaaan bahasa dalam.


vi. Untuk menghampirkan kepada faham dalam hal-hal yang rumit.

 

- Buku Syariat & Hakikat Nur (Terbit yang Melimpahkan Cahaya Naungan ke atas Tariqah Al-Ghazaliyyah, ms 26)


Bahasa Dalam dan As-Sunnah

 

Apakah antara contoh bahasa dalam di dalam as-sunnah (hadith)?


Nabi SAW bersabda : "Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, (tetap) mendengar dan taat sekalipun kepada seorang hamba Habsyi. Dan sepeningalanku nanti, kalian akan menyaksikan perselisihan yang sangat dahsyat. Maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin (khalifah-khalifah yang lurus) yang mendapat petunjuk. Gigitlah ia (sunnah-sunnah itu) dengan gigi geraham dan janganlah sampai kalian mengikuti perkara-perkara bid'ah, kerana sesungguhnya semua bid'ah itu adalah sesat." (Ahmad, Ibnu Majah, Abu Dawud, Turmizi)


Kalimah "gigitlah (sunnah-sunnah itu) dengan gigi geraham" merupakan bahasa dalam. Ia bukan bermaksud kita kena menggigit dengan gigi geraham, tetapi bermaksud memberi penekanan agar kita "memegang" akan sunnah-sunnah itu dengan seteguh-teguhnya.


Dalam banyak hadith dikhabarkan bahawa isteri-isteri Rasulullah SAW bertanya kepadanya tentang isterinya yang paling awal akan menyusulnya nanti. Jawab baginda, isterinya yang "paling panjang tangannya."


Pada mulanya isteri-isteri baginda menyangkakan baginda sedang berbicara tentang ukuran panjang tangan lalu mereka pun membanding-bandingkan tangan masing-masing. Tetapi ternyata Rasululah SAW menggunakan bahasa dalam. "Paling panjang tangan" itu sebenarnya bermaksud yang paling banyak bersedekah lagi murah hati.


Banyak lagi contoh-contoh lain seperti pintu-pintu syurga di bawah naungan pedang, syurga di bawah kaki ibu, orang beriman makan dalam satu usus tetapi orang kafir makan dalam

tujuh usus, dan sebagainya.

.

- Buku Syariat & Hakikat Nur (Terbit yang Melimpahkan Cahaya Naungan ke atas Tariqah Al-Ghazaliyyah, ms 24-25)

Tuesday, April 27, 2021

Habib Ali Jufri, Memantau dan Mentajdid Tasawuf

 

Habib Ali al-Jufri dalam ucapannya yang menyentuh tentang mengkitabkan ilmu-ilmu kesufian berkata, "Hal ini pun memerlukan kepada tajdid. Kalian tahu bahawa ahli bidang (kesufian) ini (pada kurun pertama dan kedua) tidak pernah meletakkan ilmu-ilmu mereka di dalam kitab (kerana belum ada keperluan untuk berbuat demikian pada zaman itu)? Bahkan ia dipelajari daripada generasi kepada generasi, dari hati ke hati."


Sambungnya, "Tetapi Imam al-Qusyairi ketika mengarang "Risalah"nya (kitabnya Risalah al-Qusyairiyyah), beliau menyebut pada permulaannya, beliau mengakui bahawa (ilmu sufiyyah) ini asalnya di sisi ahlinya (tanpa dikarang) tetapi katanya beliau terpaksa mengarang (melakukan tajdid) ketika melihat ramainya mereka yang bersandar kepada ahli bidang ini dan munculnya mereka yang mendakwa sebagai ahli bidang ini (sedangkan mereka tidak berkemahiran dalam bidang sufiyyah ini). Maka beliau perlu mengarang supaya pembaca dapat mengenalpasti (membezakan antara) mereka yang benar daripada yang sekadar mendakwa bersandarkan kepadanya. Inilah tajdid yang berlaku pada zaman tersebut (iaitu) lebih kurang pada kurun ke-3 Hijrah. Buatlah perbandingan dengannya."


Katanya lagi, "Sepanjang masa (dari zaman ke zaman) terdapat tajdid (dalam kesufian). (Contohnya) munculnya pihak pemantau dalam sufiyyah (yang memantau kelemahan dan kerosakan yang berlaku dalam tasawuf sufi lalu berusaha melakukan pembaharuan/tajdid). Pemantau bagi sufiyyah(iaitu) Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali dalam ungkapannya mengenai mereka yang mendakwa, di dalam Ihya' 'Ulumuddin dan kitabnya yang lain. Beliau menyebut hal itu di dalam kitabnya Al Kasyf wa at-Tabyin an Ghurur al-Khalq Ajma'in."


Sambungnya lagi, "Muncul juga pemantau dalam hal ini iaitu al-Imam asy-Sya'rani di dalam kitabnya Tanbihul Mughtarin dan di dalam kitabnya al-'Uhudul Muhammadiyyah. Muncul juga pemantau daripada mereka melalui penulisan asy-Syaikh Ahmad Zarruq di dalam al-Qawa'id. Daripada ulama terkini yang memperbaharui pemantauan itu ialah guru kami al-muhaddith al-'allamah asy-Syaikh Muhammad Zakiyuddin Ibrahim yang berada di Mesir - pimpinan 'Asyirah Muhammadiyyah. Beliau mempunyai kitab untuk mengengkari mereka yang mereka-reka dalam perjalanan ulama-ulama terdahulu dalam beberapa hal tidak diterima oleh jalan ini."


Katanya lagi, "Sekarang kita memerlukan kepada pembaharuan/ tajdid. Kita memerlukan kepada pelbagai perbincangan dalam pembaharuan tersebut."

Sunday, April 25, 2021

Buku Cahaya Apa Pula Selepas Ini?

 


Sampai pertanyaan - Jika buku Tarekat Ghazaliyah (Terbit yang Melimpahkan Cahaya Naungan ke atas Tariqah al-Ghazaliyyah) 1 hingga 4 dikenali sebagai Buku Cahaya Biru, Buku Cahaya Hijau, Buku Cahaya Merah dan Buku Cahaya Kuning, selepas ini buku cahaya apa pula?


Selepas ini insya-Allah belum lagi Buku Cahaya (siri Terbit yang Melimpahkan Cahaya Naungan ke atas Tariqah al-Ghazaliyyah) tetapi siri sulung Lautan Cahaya di Sebalik Langit Tarekat Ghazaliyah. Buku itu nanti akan dikenali sebagai Episod IV. Mungkin diikuti dengan Episod V, VI, kembali ke Episod I, II, III, semula ke Episod VI dan VIII.


Selepas keluar buku Episod IV, insya-Allah akan diusahakan kembali Buku Cahaya iaitu :

5. Buku Cahaya Jingga

6. Buku Cahaya Ungu

7. Buku Cahaya Pelangi, dan mungkin diakhiri dengan

8. Buku 1000 Cahaya


Maka lengkaplah 8 siri (8 jilid) risalah Terbit yang Melimpahkan Cahaya Naungan ke atas Tariqah Al-Ghazaliyyah.


Doa-doakan.


Abu Zulfiqar al-Amsyari

25 April 2021

Berhakikat Tetapi Tidak Mahu Melaksanakan Syariat?

 


Apa kata tokoh-tokoh utama dunia hakikat di bawah? Sudahkah kita mengetahuinya? Tahukah kita bahawa mereka semua bersepakat?


1. Hujjatul Islam Imam al-Ghazali dalam karya-karyanya

2. Syeikh Muhammad Soleh al-Mingkabawi dalam kitabnya Kasyful Asrar

3. Syeikh Ibnu 'Ajibah al-Hasani dalam kitabnya Kasyfun Niqab

4. Dr. Mustafa Zahri (daripada Tarekat Naqsyabandiyah) dalam bukunya Kunci Memahami Ilmu Tasawuf

5. Ustaz Mustapha Muhammad al-Jiasi al-Ahmadi (daripada Tarekat Ahmadiyah Idrisiyah) dalam kitabnya Mengenal Diri dan Wali Allah

6. Syeikh Muhammad Nafis al-Banjari dalam kitabnya Durrun Nafis

7. Syeikh Ahmad Zarruq asy-Syazili (daripada Tarekat Syaziliyah) dalam kitabnya Qawa'id at-Tasawuf

8. Al-Hallaj

9. Hamzah al-Fansuri

10. Shamsuddin as-Sumatrani

11. Syeikh Abdul Qadir Jilani dalam kitabnya Sirrul Asrar


Adakah pegangan kita sama dengan pegangan mereka?


Jawapannya dalam buku ini :

SYARIAT & HAKIKAT NUR (Terbit yang Melimpahkan Cahaya Naungan ke atas Tariqah al-Ghazaliyyah siri ke-4)

Saturday, April 24, 2021

Siapakah Penulis Sebenar Buku2 Itu?


 

 

Sudah tiga orang bertanya, adakah kitab dan buku-buku sahaya itu memang sahaya yang karang sendiri? Ataupun ada orang lain yang tolong tulis?


Dengan izin Allah SWT, setakat ini semuanya sahaya tulis sendiri. Maksudnya karya-karya itu sememangnya "OLEH Abu Zulfiqar", bukannya "MENURUT Abu Zulfiqar".


APAKAH PERBEZAAN ANTARA "OLEH" DAN "MENURUT"?


Sekadar contoh rekaan, katakanlah ada buku bertajuk :

i. Islam dan Kristian OLEH Ahmad Deedat. Maksudnya buku ini diusahakan sendiri oleh Syeikh Ahmad Deedat.

ii. Islam dan Kristian MENURUT Ahmad Deedat. Maksudnya buku ini diusahakan oleh orang lain, cuma isi kandungannya dikatan sebagai bersesuaian dengan pandangan Syeikh Ahmad Deedat.


Namun hal sebegini jarang sangat dimaklumkan pada kulit hadapan atau belakang sesebuah buku. Biasanya orang akan terus meletakkan tajuk buku "Islam dan Kristian" dan kemudian diletakkan nama "Ahmad Deedat". Apabila kita meneliti bahagian dalam buku tersebut, barulah kadang-kadang ada dinyatakan bahawa buku itu bukannya tulisan Ahmad Deedat sendiri. Ada juga yang langsung tidak dberi sebarang petunjuk sehinggakan kita menyangkakan benar-benar buku itu karangan Ahmad Deedat.


Sebab itulah ada tokoh-tokoh yang kelihatan seperti telah menghasilkan puluhan kitab dan buku, tetapi jumlah sebenar yang ditulisnya sendiri hanyalah beberapa buah sahaja. Hal ini kerana puluhan kitab dan buku lagi itu diusahakan oleh orang lain, atas persetujuan si tokoh. Ada juga yang tanpa persetujuan dan pengetahuan si tokoh.


BAGAIMANAKAH CARANYA?


Antara yang biasa berlaku :


i. Penulis atau penulis-penulis itu akan meneliti rakaman kata-kata (ucapan, ceramah, kuliah dan sebagainya) si tokoh. Kemudian mereka akan memindahkan kata-kata si tokoh ke dalam bentuk teks untuk dibukukan. Si tokoh diminta untuk meneliti isi kandungan buku itu untuk disahkannya. Walaupun tidak sekualiti kerja tangan (tulisan) si tokoh itu sendiri, tetapi kualitinya masih bagus juga kerana disemak oleh si tokoh.


ii. Penulis atau penulis-penulis itu akan meneliti rakaman kata-kata (ucapan, ceramah, kuliah dan sebagainya) si tokoh. Kemudian mereka akan memindahkan kata-kata si tokoh ke dalam bentuk teks untuk dibukukan. Tetapi tokoh itu tidak diminta pun untuk meneliti isi kandungan buku itu. Tahu-tahu buku atas namanya itu sudah pun keluar. Jenis sebegini, kenalah kita sangat berhati-hati. Kualitinya memang bermasalah kerana isi kandungan buku itu belum tentu sama dengan pandangan sebenar si tokoh.


iii. Penulis atau penulis-penulis itu mendengar sendiri kata-kata si tokoh tetapi tidak merakamkannya. Mereka menulis semula kata-katanya berdasarkan ingatan atau catatan nota mereka. Kemudian mereka meminta semakan dan pengesahan daripada si tokoh. Walaupun tidak sekualiti tulisan penulis sendiri atau jenis (i), tetapi masih baik juga kerana disemak oleh si tokoh.


iv. Penulis atau penulis-penulis itu mendengar sendiri kata-kata si tokoh tetapi tidak merakamkannya. Mereka menulis semula kata-katanya berdasarkan ingatan atau catatan nota mereka. Kemudian mereka terus mengeluarkan buku tersebut tanpa meminta semakan dan pengesahan daripada si tokoh. Kualitinya lebih bermasalah daripada jenis (ii).


APAKAH RISIKO YANG MUNGKIN?


Contoh (sebenar) :

Ada buku Ahmad Deedat tetapi isi kandungannya ada yang tidak sama dengan pandangan Ahmad Deedat sendiri. Orang menyangkakan isi kandungan buku itu memang pegangan Ahmad Deedat, lalu orang menjadikannya sebagai pegangan dan hujah mereka. Mereka pun menyebarkan dan memperjuangkan isi kandungan buku itu, malah menjadikannya sebagai sandaran mereka. Alih-alih, orang lain dedahkan dan terbukti bahawa itu bukanlah pegangan dan pandangan sebenar Ahmad Deedat. Ahmad Deedat sendiri ada menafikan buku-buku tertentu yang menggunakan namanya sebagai pengarang.


Letihlah kita hendak menarik balik pegangan dan hujah-hujah, memohon maaf, dan membuat pembetulan di sana-sini. Selain itu, orang akan memandang kita sebagai seorang yang cuai dan mungkin seorang penipu. Jika hal itu berkaitan dengan 'aqidah dan tauhid, lagilah amat besar tanggungannya.


PENGALAMAN MANUSIA


i. Ada orang yang membeli kitab yang pada muka hadapannya tertulis nama seorang ulama besar. Bukunya agak tebal, besar dan berharga. Setelah diteliti di rumah, ternyata penulisnya bukanlah ulama itu dan buku itu hanyalah ringkasan kepada kitab ulama itu.


ii. Ada orang yang membeli kitab yang berjilid-jilid tebalnya lagi. Harganya ratusan RM. Dalam promosi di internet dan poster-poster yang ditampal di kedai-kedai buku, jelas disebut sebagai karya seorang ulama besar. Pada kulit hadapan buku-buku itu pun tertera nama si ulama besar itu sahaja. Setelah dibeli, dibaca dan ditanya-tanya kepada orang, baru dapat tahu bahawa kitab berjilid-jilid itu bukan karangan ulama besar itu sendiri tetapi ringkasan dan olahan orang lain.


iii. Kadang-kadang pada bahagian Kata Pengantar baru ditulis sedikit bahawa kitab atau buku itu adalah olahan orang lain. Pembeli yang rata-ratanya banyak melihat kulit depan, kulit belakang, senarai isi kandungan, gambar-gambar dan membaca beberapa bahagian lalu terus membelinya, seakan-akan "terkena" dengan teknik sebegitu.


iv. Ada orang yang membawa karya tokoh tertentu untuk diminta autograf. Tiba-tiba wajah tokoh itu berubah lalu dikatanya, "Saya tak menulis buku ini." Aduh! Kita ditimpa malu satu hal. Isi kandungan buku itu menjadi fitnah pula kepada si tokoh, satu hal lagi.


PANDANGAN SAHAYA


Sahaya LEBIH SUKA membaca karya tulisan si tokoh itu sendiri. Hal ini kerana maklumat yang berada dalam mindanya dipindahkannya sendiri secara terus ke atas kertas. Ketulenannya memikat hati.


Sahaya MASIH SUKA membaca buah fikiran si tokoh yang ditulis oleh orang lain, yang diminta pengesahannya daripada si tokoh tentang isi kandungan karya tersebut.


AKHIR KATA


Sebenarnya banyak penghasil buku yang bagus yang menulis siap-siap pada bahagian hadapan buku itu tentang penulis sebenar. Bagi segelintir penghasil yang suka menggunakan teknik berselindung, entahlah apa matlamat mereka.


Secara peribadi, insya-Allah sahaya akan berusaha untuk menulis sendiri karya-karya sahaya. Walaupun ada pihak yang bercadang untuk memindahkan kuliah-kuliah kitab Ihya' 'Ulumuddin yang sahaya jalankan sepanjang 11 tahun ini ke dalam bentuk teks lalu djadikan buku, tetapi buat masa ini rasanya belum lagilah. Pada masa-masa akan datang, wallahua'lam.


Ribua terima kasih atas sokongan anda semua. Doa-doakan sahaya.


Abu Zulfiqar al-Amsyari

24 April 2021


Bermimpi akan Agamawan

(Cadangnya suatu hari nanti insya-Allah sahaya akan siapkan sebuah buku tentang ilmu tafsir mimpi sebagaimana "jalan"nya Imam al-Ghazali) Sahaya pernah bermimpi akan Rasulullah SAW (dua kali), Imam al-Ghazali, Dr. Haron Din, Tuan Guru Sidek Nor, Ustaz Muhammad Salleh Abdul Rahman (mursyid Tarekat Ghazaliyah), Tok Kenali, Syeikh Zainul Asri, Tuan Guru Nik Aziz, dan beberapa orang lagi agamawan.


Malam semalam (Khamis malam Jumaat, malam ke-11 Ramadhan), sahaya bermimpi akan Tuan Guru Nik Aziz buat kali kedua. Kali pertama dulu selepas beliau meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Mimpi tersebut sudah pernah sahaya kongsikan.


Berbalik kepada mimpi semalam... sahaya sedang duduk bersila di saf pertama di sebuah masjid, menantikan masuk waktu solat Jumaat. Di sebelah kiri sahaya, dalam jarak lebih kurang satu meter, duduk bersila seorang hamba Allah yang berjubah dan berserban putih. Rupa-rupanya orang itu ialah Tuan Guru Nik Aziz. Dia sedang asyik dengan zikrullahnya.


Di hadapan kami ialah dinding masjid. Walaupun kami duduk satu saf, tetapi Tuan Guru Nik Aziz lebih ke hadapan sedikit. Lututnya hampir kepada dinding sedangkan sahaya duduk betul-betul di atas garis saf. Dari tempat duduk sahaya, bolehlah nampak mimbar.


Kemudian sahaya pun terfikir, masa solat Jumaat sebentar lagi kemungkinan besar kami akan solat bersebelahan kerana orang-orang lain agak jauh daripada kami berdua. Tak mengapalah. Lalu sahaya tanggalkan cermin mata untuk lebih fokus kepada zikrullah. Cermin mata itu sahaya letak di sebelah kiri sahaya. Terus sahaya terpandang satu lagi cermin mata di situ. Rupa-rupanya Tuan Guru Nik Aziz juga telah meletakkan cermin matanya di sebelah kanannya. Jarak antara cermin mata kami lebih kurang sejengkal.


Sedang sahaya terfikir tentang kedudukan kedua-dua cermin mata itu... sahaya pun terjaga daripada tidur. Tamatlah al-kisahnya.


Abu Zulfiqar Al-Amsyari

23 April 2021

Sunday, April 18, 2021

Soal Jawab dalam Pertemuan-pertemuan

Sekiranya anda bakal menghadiri sebarang pertemuan yang melibatkan Tarekat Ghazaliyah (lebih-lebih lagi majlis penerangan, pengijazahan dan bai'ah) dan bercadang mahu mengajukan sebarang persoalan, silalah ambil perhatian tentang hal-hal berikut :


i. eloklah jika soalan-soalan itu dimaklumkan beberapa hari lebih awal kepada sahaya.

ii. pertimbangkan agar tahap persoalan-persoalan itu bersesuaian dengan tahap majlis.


Hal ini adalah sedemikian kerana Imam al-Ghazali jenis orang yang sangat berhati-hati ketika menjawab soalan, maka para pengikut tariqnya juga ditarbiahkan sebegitu. Umumnya ulama-ulama dan orang-orang akhirat terdahulu lebih banyak menjawab "saya tidak tahu" terhadap persoalan-persaoalan yang diberikan kepada mereka. Anda boleh merujuk kitab induk Ihya' 'Ulumuddin pada Kitab Ilmu. Lebih baik jika anda dapat meminta guru-guru anda tolong mencerahkan bahagian kitab Ihy' tersebut agar lebih jelas.


Oleh itu, sahaya lebih banyak menjawab "saya tidak tahu" terhadap persoalan-persoalan yang dikemukakan. Perinciannya adalah sebagaimana berikut :


i. sekiranya hal itu sahaya banyak tahu tentangnya, maka insya-Allah sahaya akan memberikan jawapan yang berkaitan dengan baik. Kadang-kadang lebih lagi daripada yang diharapkan.

ii. sekiranya hal itu sahaya tahu sedikit-sedikit atau kurang persediaan, untuk mengelakkan daripada jawapan sahaya itu mungkin menjadi fitnah, maka biasanya sahaya akan jawab "saya tidak tahu".

iii. sekiranya hal itu sahaya sangat kurang tahu atau tidak tahu langsung, maka tentunya sahaya akan menjawab "saya tidak tahu".


AJARAN IMAM AL-GHAZALI


Dalam kitabnya Ihya' 'Ulumuddin pada Kitab Ilmu, Imam al-Ghazali memetik hal-hal berikut :


i. Suau hadith : "Ilmu itu (ada) tiga - Kitab yang berbicara, sunnah yang berdiri tegak, dan (menjawab) "aku tidak tahu"." (Abu Dawud, Ibnu Majah)


ii. (Suatu ketika) Nabi SAW bersabda, "Aku tidak tahu 'Uzair itu nabi atau tidak. Aku tidak tahu Tubba' itu terkutuk atau tidak. Dan aku tidak tahu Zulqarnain itu nabi atau tidak." (Abu Dawud, Al-Hakim)


Huraiannya - Setara Nabi Muhammad SAW sendiri pun tidak berasa segan untuk mengatakan "aku tidak tahu" dalam hal-hal yang memang tidak atau belum diketahuinya. Malahan bertutur-turut pula. Tetapi orang hari ini banyak yang berasa seolah-olah jatuh maruahnya jika menjawab "aku tidak tahu", lalu dihentamnyalah isi jawapannya. Hal itu sangat berbahaya.


iii. Asy-Sya'bi berkata, "Aku tidak tahu" itu adalah sebahagian daripada ilmu."


iv. Berkata Ibnu Mas'ud, "Benteng orang 'alim itu ialah (menjawab) "aku tidak tahu"."


v. Kata Ibrahim bin Adham, "Tidak ada yang lebih menyusahkan syaitan selain daripada orang 'alim yang berbicara dengan ilmunya , dan (orang 'alim) yang berdiam diri dengan ilmunya." Syaitan itu berkata, "Tengoklah orang 'alim ini! Diamnya itu lebih sukar buatku daripada kata-katanya."


vi. Abu Hafash an-Naisaburi berkata, "Orang 'alim itu ialah orang yang takut dengan pertanyaan, kerana (akan) ditanyakan kepadanya pada hari qiamat nanti : "Dari mana jawapan itu kamu dapat?"


vii. (Secara puratanya) adalah Ibnu Umar ra ditanyakan sepuluh persoalan, maka dijawabnya satu (sahaja) dan berdiam sembilan. Manakala Ibnu Abbas ra menjawab sembilan dan berdiam satu.


Huraian - Maksudnya, secara puratanya Ibnu Umar hanya menjawab 10 peratus daripada persoalan dan Ibnu Abbas akan menjawab 90 peratus daripada persoalan. Padahal boleh sahaja jika mereka mahu menjawab 100% persoalan memandangkan betapa luas dan dalamnya keilmuan mereka.


vii. Dalam kalangan ulama fiqh ada yang menjawab "aku tidak tahu" lebih banyak daripada menjawab tahu. Antaranya ialah Sufyan ath-Thauri (pengasas mazhab fiqh Ath-Thauri), Malik bin Anas (pengasas mazhab fiqh Maliki), Ahmad bin Hanbal (pengasas mazhab fiqh Hanbali), Fudhail bin 'Iyadh, dan Bisyr al-Harits.


vii. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Aku melihat Imam Malik ketika diajukan kepadanya 48 persoalan, maka ia menjawab 32 daripada persoalan-persoalaan itu "aku tidak tahu".


Huraiannya - Lihatlah! Orang yang sefaqih Imam Malik (pengasas Mazhab Fekah Maliki) itu pun hanya menjawab lebih kurang 30% sahaja daripada persaoalan-persoalan yang dikemukakan kepadanya. Tidak sedikit pun beliau berasa segan kalau-kalau ada orang yang mempertikaikan keilmuan dan kedudukannya kerana tidak menjawab sekian banyak persoalan.


Tetapi ramai lulusan agama hari ini yang asyik menjawab segala persoalan yang dikemukakan kepadanya. Bahkan kadang-kadang persaoalan yang tidan dikemukakan kepadanya pun dia mahu juga memberi jawapan.


PENGALAMAN MENGAJAR KITA


Sebab itulah sangat disarankan agar anda menggunakan teknologi yang ada untuk memberikan persoalan-persoalan yang akan ditanyakan sewaktu pertemuan nanti.


Pernah ada beberapa orang yang berminat dengan Tarekat Ghazaliyah dan mahu bertemu dengan sahaya. Sahaya pun mengaturkan tarikh, masa dan tempat pertemuan. Selain itu, sahaya memberitahu mereka agar mengemukakan sebarang persoalan berkaitan lebih awal. Hal ini agar sahaya boleh merancang jawapan yang sebaik-baiknya untuk mereka pada hari pertemuan nanti. Tidaklah nanti mereka berasa hampa kerana banyak persoalan yang tidak terjawab dan jika ada yang berjawab pun, jawapannya paras buku lali sahaja, tidak sampai pun ke paras dada. Tentulah mereka tidak akan berpuas hati kelak. Namun sampai ke hari pertemuan, tiada sebarang persoalan pun yang dikemukakan.


Apabila tiba hari pertemuan (majlis penerangan percuma Tarekat Ghazaliyah selama 2 jam, diikuti dengan pengijazahan dan bai'ah), banyak pula persoalan yang keluar. Sebahagian besar daripada persoalan mereka terpaksalah dijawab "saya tidak tahu". Padahal jika dimaklumkan awal-awal, boleh dikatakan hampir kesemua persoalan itu dapat sahaya jawab dengan baik. Jadi, rugilah mereka.


Pernah juga ada hamba Allah yang datang menemui sahaya atas tiket majlis penerangan Tarekat Ghazaliyah. Tetapi apabila bertemu, ternyata dia tidak berminat pun untuk mendengar penjelasan ringaksa tentang Tarekat Ghazaliyah (2 jam) itu. Sebaliknya dia mengajukan beberapa persoalan yang bertahap tinggi-tinggi. Ikutkan hati, mahu sahaja sahaya jawab kesemuanya "saya tidak tahu", tetapi mengenangkan yang dia mengejar sahaya ratusan kilometer (ketika itu sahaya dalam 'tour' penerangan Tarekat Ghazaliyah), sahaya berusaha juga menjawab 2-3 persoalan. Itu pun jawapannya sekadar paras-paras lutut sahaja. Nasiblah. Yang lain-lain, sahaya jawab "saya tidak tahu" walaupun ada yang sahaya tahu juga sedikit-sebanyak.


Tambahan lagi, majlis penerangan ringkas Tarekat Ghazaliyah yang memakan masa selama dua jam itu tidak membabitkan hal yang tinggi-tinggi. Majlis sebegitu bukan tempatnya.


KESIMPULANNYA


Jadi, untuk mengelakkan daripada anda tidak berpuas hati, tidak tercapai hajat, dan kerugian, pastikan soalan-soalan BERKAITAN sudah disampaikan beberapa hari sebelum majlis. Pastikan juga, segala persoalan itu hendaklah bersesuaian dengan temanya iaitu penerangan ringkas tentang Tarekat Ghazaliyah. Elakkanlah soalan-soalan yang di luar jangka, yang di luar daripada skop majlis, dan soalan-soalan (yang sahaya tahu bahawa itu sebenarnya) menguji, kerana saya akan jawab "saya tidak tahu" sebagai pemutusnya, sekalipun sahaya ada tahu sedikit-sebanyak tentang jawapannya.


MAKLUMAT TAMBAHAN


Kini, dengan adanya buku-buku penerangan tentang Tarekat Ghazaliyah yang sahaya susun, maka majlis penerangan ringkas, pengijazahan dan bai'ah menjadi sangat singkat. Tidak perlu lagi dua jam, cukup 1-2 minit sahaja. Syaratnya, anda hendaklah membaca sekurang-kurangnya buku pertama Terbit yang Melimpahkan Cahaya Naungan ke atas Tariqah Al-Ghazaliyyah. Buku ke-2, 3 dan seterusnya tidak perlu. Tapi jika anda dapat membaca kesemua siri yang ada terlebih dahulu, lagilah mudah urusan kita. Tak perlu bersoal-jawab panjang lebar dah.


Abu Zulfiqar al-Amsyari

18 April 2021

Tuesday, April 13, 2021

Terima Kasih kepada Para Penyumbang Persoalan

Sebelum menyusun buku Syariat & Hakikat Nur, kami ada masukkan sedikit maklumat tentang perancangan isi kandungan buku ini di media sosial. Kami juga meminta agar sesiapa yang ada persoalan berkaitan dengan laras bahasa para sufi, syariat dan hakikat, serta syariat dan hakikat nur, bolehlah dikemukakan untuk dijelaskan dalam buku tersebut. Dengan persoalan-persoalan yang dikemukakan itulah maka usaha untuk menzahirkan buku ini menjadi lebih mudah. Rasa-rasanya hampir kesemua persoalan-persoalan yang dikemukakan itu ada dijelaskan dalam buku ini.


Oleh itu, sahaya mengucapkan ribuan terima kasih kepada hamba-hamba Allah yang turut mengambil bahagian. Insya-Allah sekiranya ada keperluan untuk karya-karya yang akan datang, kami akan buka seperti ini lagi.


Abu Zulfiqar al-Amsyari

13 April 2021

1 Ramadhan, Buku Al-Ghazaliyyah siri ke-4 Siap

Pada hari ini 1 Ramadhan 1422 (13 April 2021) siaplah penulisan buku ke-5 sahaya yang bertajuk Syariat & Hakikat Nur. Proses cetakannya akan dijalankan dalam tempoh terdekat. Berdasarkan pengalaman sebelum-sebelum ini, rasa-rasanya buku ini akan berada di tangan para pembaca dalam pertengahan bulan Ramadhan ini, insya-Allah.


Buku ini merupakan yang ke-4 dalam siri buku Terbit yang Melimpahkan Cahaya Naungan ke atas Tariqah al-Ghazaliyyah. Dijangka akan ada 8 siri kesemuanya. Berikut merupakan siri-siri yang sudah siap :

1. Pengenalan (124 muka surat)

2. Lanjutan (152 muka surat)

3. Pencerahan (200 muka surat)

4. Syariat & Hakikat Nur (200 muka surat)


Siri 1, 2 dan 3 sudah pun berada di tangan para pembaca.


Dengan izin Allah SWT, dalam tempoh 6 bulan ini sahaya berjaya menghasilkan 5 buah buku. Buku yang akan datang selepas ini, tidak semestinya siri ke-5 Terbit Cahaya Naungan tetapi mungkin sebuah buku lain dengan tajuk Episod IV. Yang mana satu yang keluar terlebih dahulu? Bergantung kepada keadaan.


Apa benda buku Episod IV ini? Apa isi kandungannya? Mengapa namanya Episod IV dan bukannya Episod I? Nak tahu, kenalah tunggu dan doa-doakan. Isi kandungannya tetap seputar tauhid, tasawuf, sufi, tarekat dan seumpamanya, malah berkait rapat dengan siri buku Terbit Cahaya Naungan juga.


Abu Zulfiqar al-Amsyari

13 April 2021

Friday, April 9, 2021

Manfaatkan Buku Anugerah Berwangian Cinta pada Ramadhan

 

Menjelang Ramadhan, bagi orang-orang yang menjalankan halaqah usrah keluarga atau majlis taklim harian keluarga menggunakan buku Anugerah Berwangian Cinta untuk Tetamu Taman Cahaya (Petikan, Ringkasan & Rumusan kitab Ihya' 'Ulumuddin) bolehlah terus ke bab 35 iaitu tentang puasa, sebagai ulangkaji dan peringatan untuk sesama ahli keluarga.


Selain itu, antara bab-bab penting yang berkaitan dengan Ramadhan dan puasa ialah :

- Bab 4 - Cinta Kitabullah (untuk menggalakkan ahli keluarga bersemangat bertilawah dan bertadabbur sepanjang Ramadhan nanti.

- Bab 6 - Cinta Zikrullah dan Doa (untuk bersemangat menambah amalan)

- Bab 7 - Adab Makan dan Minum (agar memelihara adab makan minum sewaktu berbuka dan sahur)

- Bab 8 - Adab Sesama Muslim

- Bab 9 - Adab Berkata-kata / Memelihara Lidah (supaya ahli keluarga teringat untuk menjaganya)

- Bab 15 - Nafsu Perut dan Syahwat

- Bab 2 - Kecelaan Marah

- Bab 28 - Taubat

- Bab 29 - Sabar dan Syukur


Sangat bagus jika kita dapat peringatkan diri dan ahli keluarga masing-masing melalui halaqah usrah keluarga atau sekrang-kurangnya majlis taklim harian keluarga. Tambah-tambah bagi ketua keluarga, kenalah menunjukkan kepimpinan dan menjalankan tanggungjawab tarbiah.

 

Dah ada bukunya (modulnya), jangan dibiarkan tersimpan begitu sahaja. 


Semoga bermanfaat untuk keluarga masing-masing.


Abu Zulfiqar al-Amsyari

9 April 2021

Isi Kandungan Buku Syariat dan Hakikat Nur
SENARAI PENUH ISI KANDUNGAN buku sahaya yang akan datang iaitu siri ke-4 buku Terbit yang Melimpahkan Cahaya Naungan ke atas Tariqah Al-Ghazaliyyah (Syariat & Hakikat Nur).


1. BAHASA DALAM


1.1 Mengenal Bahasa Dalam

1.2 Istilah Bahasa Dalam

1.3 Bahasa Dalam dan Kehidupan Kita

1.4 Bahasa Dalam dan Al-Quran

1.5 Bahasa Dalam dan As-Sunnah (Hadith)

1.6 Bahasa Dalam dan Sufi

1.7 Kepentingan Bahasa Dalam

1.8 Bahasa Dalam dan Karya-karya Kami

1.9 Cara Memahami Bahasa Dalam

1.10 Bahasa Dalam dan Imam Al-Ghazali

1.11 Faedah Berilmu Bahasa Dalam

1.12 Bahasa Dalam Dahulukala

1.13 Tindakan Kita Ketika Membaca

1.14 Tidak Tahu, Jangan Menunjuk Tahu

1.15 Rumusan


2. SYARIAT DAN HAKIKAT


2.1 Berkenalan dengan Syariat dan Hakikat

2.2 Contoh-contoh Syariat dan Hakikat

2.3 Memahami Syariat dan Hakikat Melalui Diri

2.4 Hakikat dalam Kehidupan Masyarakat Kita

2.5 Ayat-ayat Al-Quran Tentang Syariat dan Hakikat

2.6 Tulisan Imam Al-Ghazali Tentang Syariat

dan Hakikat

2.7 Perbandingan Fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah,

Qadariyah dan Jabbariyah

2.8 Kisah Iblis Menolak Syariat dan Hakikat

2.9 Pengertian Membuang Syariat

2.10 Allah Maha Adil, Mustahil Dia Zalim

2.11 Doa, Usaha dan Takdir

2.12 Faedah berilmu Syariat dan Hakikat

2.13 Soal Jawab Ringkas

2.14 Penutup


3. SYARIAT DAN HAKIKAT NUR


3.1 PERSEDIAAN AWAL

3.2 BERKENALAN DENGAN NUR

Apa itu nur?

Apakah lawan bagi nur?

Apa itu cahaya?

Daripada manakah asal perkataan cahaya?

Di manakah kita boleh melihat nur?

Apa sebenarnya yang menampakkan?


3.3 MATLAMAT PENGEMBARAAN KALI INI

Apakah matlamat yang dicari dalam pengembaraan ini?

Apakah kitab-kitab utama Imam al-Ghazali yang membicarakan tentang nur?

Apakah ayat Al-Quran yang paling penting dalam pengembaraan ini?

Sekiranya ilmu ini dikeluarkan, akan ada orang-orang yang menafikannya? Siapakah mereka?


3.4 MENGEMBARA MENCARI NUR SEBENAR NUR

Dari mana kita hendak bermula?

Jadi, yang manakah nur yang hakiki?

Jadi, yang manakah wujud hakiki?

Mengapa yang lain-lain itu itu tidak hakiki?


3.5 KESUDAHAN PENGEMBARAAN KALI INI

Apakah maksud binasa? Bukankah binasa itu bererti hancur musnah?

Apakah maksud orang mengatakan, "Sesiapa yang mengenal Rabbnya maka binasalah dirinya"?

Bagaimanakah cara untuk memahami maksud "binasa" itu?

Bagaimanakah cara untuk mengelakkan kita daripada tersalah tanggap terhadap nur Allah?

Apakah kegunaan pengetahuan, pemahaman dan pencapaian tentang nur pada kali ini?

Adakah pelajaran dan pencapaian kali ini merupakan pelajaran dan pencapaian yang sangat tinggi atau yang tertinggi dalam kesufian umumnya dan dalam Tarekat Ghazaliyah khususnya?

Mengapa pengetahuan ini tidak ditarbiahkan oleh guru-guru kami, perkumpulan-perkumpulan kami dan aliran-aliran kami?


3.6 PENUTUP

4. SOAL JAWAB TAREKAT GHAZALIYAH


LAMPIRAN


*Harap-harapnya buku sahaya yang kelima ini dapat dikeluarkan dalam bulan Rmadhan ini, menjelang Aidil Fitri. Doa-doakan.


Abu Zulfiqar Al-Amsyari

8 April 2021