Thursday, August 22, 2019

Adab Bertawakal dalam Hal Harta Benda


Adab Bertawakal pada Harta Benda (dan Wang) 

a)      Hendaklah mengunci pintu apabila keluar dari rumah. Jangan tidak usaha dikunci, dan jangan pula berlebih-lebihan dalam mengunci. Begitu juga dengan barang yang lain. Simpan di tempat yang selamat.

b)      Janganlah meninggalkan barang-barang yang bakal menarik perhatian pencuri. Jangan ditayang-tayang atau diheboh-hebohkan.

c)      Sewaktu hendak keluar, umumnya niatkan redha jika harta itu hilang. Halalkan sahaja (barang-barang yang tidak memudaratkan kita jika hilangnya). Niatkan sebagai sedekah sekiranya si pencuri itu orang miskin (perlu).

d)      Tidak bergundah hati sekiranya harta itu hilang (harta yang tidak memudaratkan kita jika hilangnya).
e)      Tidak mendoakan kemelaratan ke atas si pencuri.

f)       Simpati dengan si pencuri kerana terlibat dengan dosa, dan bersyukur kepada Allah kerana Allah tidak jadikan kita sebagai pendosa (pencuri).

No comments: