Monday, April 11, 2011

Isi-isi Penting 'Pengantar Ilmu Hakikat & Ma'rifat'

Pengantar Ilmu Hakikat & Ma’rifat

Pro. Dr. H. Abdebakar Acheh

Terbitan CV. Ramadhani

Cetakan Kedua 1992

Penerbit Malaysia = Pustaka Muda

Sesungguhnya, tasawwuf itu adalah inti dari ajaran Islam dan tidak menuntut kita untuk meninggalkan ataupun mengesampingkan kehidupan duniawi ini. Ms 7 Kata Pengantar oleh Ahmad Musta’in Salim MZ.

Nabi Isa pernah berkata : “Alangkah banyaknya pohon kayu tetapi tidak semuanya berbuah. Alangkah banyak buah kayu tetapi tidak semua baik. Alangkah banyaknya ilmu, tetapi tidak semuanya berfaedah.” Ms 15

Dengan demikian, perkataan tariq atau tariqah itu menurut l. Massignon, mempunyai dua pengertian dalam dunia sufi. Pertama dalam abad ke IX dan ke X Masehi bererti CARA PENDIDIKAN akhlak dan jiwa bagi mereka yang berminat menempuh hidup sufi. Kedua sesudah abad ke XI Masehi, tariqah itu mempunyai pengertian SUATU GERAKAN yang lengkap untuk memberikan latihan-latihan rohani dan jasmani dalam segolongan orang-orang Islam menurut ajaran-ajaran dan keyakinan-keyakinan tertentu. Ms 20

Al Bayumi dalam kitabnya ‘Ar-Ruh wa Mahiyatuha’ (Kaherah, 1947 M) menerangkan bahwa roh yang kasar tidak akan sampai apa yang dapat dicapai oleh roh yang sudah suci. Oleh kerana itu orang sufi membuka jalan ke arah kesucian itu, iaitu dengan mengadakan latihan-latihan yang sudah kita kenal dalam tarikat sufi, seperti khalwat dan riyadhah, sehingga roh manusia yang kasar itu meningkat naik ke alamnya yang asli, sehingga terbukalah baginya hijab dan melihatlah dengan kedua belah matanya dengan tubuhnya, mendengar dengan kedua belah telinganya, dan mengetahui dengan perpaduan hati dan akalnya akan ilmu dan ma’rifat itu, maka jelaslah kepadanya, musyahadah, dengan perasaan dan akal sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh perasaan dan akal manusia biasa, tetapi dengan perasaan lain, perpaduan anatar rasa, karsa, cipta dan cinta, yang tidak dapat digambarkan dan tidak dapat diuraikan dengan sesuatu cara duniawi, tetapi semua itu merupakan pembukaan rohani dengan alam malakut.” Ms 29-30

Maka manusia yang sudah sampai ke tempat itu melihat, mendengar, merasa dan mempersaksikan apa yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia yang masih tertutup dengan kemanusiaan bikinan tanah, manusia yang masih diselubungi oleh kebendaan, syahwat, dan segala kesibukan dunia yang fana ini. Ms 30

Imam Al-Ghazali mengambil keputusan, bahawa ma’rifat yang yakin bukanlah ma’rifat orang awam, bukanlah ma’rifat yang diperoleh ulama ilmu kalam dan filsafat, tetapi adalah yang ditujunya ma’rifat menurut arti tasawuf, yang berdasarkan azas perasaan, kerohanian dan mukasyafah keTuhanan. Inilah ma’rifat yang pernah dianugerahkan Tuhan dalam hati, jiwa dan kerohanian wali-wali yang khusus, dengan tidak melalui kebenaran ilmu pengetahuan, seperti juga tidak melalui penyelidikan yang lain, tetapi laksana ilmu nubuwwah (ilmu kenabian), yang disindirkan Allah dengan firmanNya : “Kami berikan kepadanya ilmu yang langsung dari Kami.” Ms 38-39;

Adapun yang dinamakan ma’rifat dalam tasawwuf menurut Zun Nun, adalah terbahagi atas tiga macam : Pertama, ma’rifat orang mukmin yang umum. Kedua, ma’rifat ulama ilmu kalam dan ahli filsafat. Ketiga, ma’rifat wali-wali yang khawas dari golongan muqarrabin, yang mengenal Allah itu dengan hati mereka, hal mana lebih tinggi dan lebih istimewa dianggap daripada yakin sahaja. Ms 105

Naksyabandi berkata : “ Tiap-tiap tharikat yang menyalahi syariat adalah kufur, dan tiap-tiap yang tidak berdasarkan Quran dan Sunnah termasuk ilhad dan zindiq.” Ms 134

...bahwa menurut Najmuddin Al-Kubra adalah : “Syariat itu seperti sampan. Tharikat itu seperti lautan, dan hakikat itu seperti mutiara. Maka barangsiapa yang menghendaki memperoleh mutiara, ia lebih dahulu menaiki sampan, kemudian ia masuk ke dalam laut dan kemudian berhasillah ia mencapai mutiara.” Barangsiapa mengurangi susunan tertib ini, pasti ia tidak berhasil mencapai mutiara. Ms 134.

Tadi sudah dikatakan, bahawa orang sufi itu dalam mengenal Allah membahagi empat tingkat. Pertama: athar. Kedua : asma : Ketiga : sifat. Keempat : zat. Ms 146

Cerita ini saya ambil dari kitab Futuhatul Makkiyyah, Jl. II gubahan Ibn Arabi. Syibli berkata : “Saya dan Hallaj minum dari sebuah gelas yang sama, tetapi saya kembali suhu, maka selamatlah saya. Sedang Hallaj tetap dalam keadaan sakar, maka ia mengacau, dipenjarakan dan dibunuh.” Tetapi Hallaj yang dalam ikatan, mendengar ucapan Syibli ini menjawab : “ Demikianlah Syibli mengaku dirinya. Sayang ia tidak tahu. Kalau ia minum apa yang aku minum, pasti ia akan menduduki maqam aku sekarang ini.” Demikian perselisihan paham tentang mahu, suhu dan sakar.” Ms 148

Kesimpulan semua uraian Al-Ghazali itu menunjukkan bahwa ma’rifat yang berdasarkan keyakinan itu bukanlah ma’rifat orang awam, dan bukanlah ma’rifat ulama mutakallimin dan tokoh-tokoh filsafat, tetapi adalah ma’rifat sufi, yang didasarkan atas perasaan roh dan mukasyafah keTuhanan. Ms 154

Dr. Tudjimah menerangkan dalam kitab Percobaannya :Asrar Al-Insan fi Ma’rifa al-Ruh wal Rahman” (Jakarata, 1960), bahwa mungkin Nuruddin dengan kesal meninggalkan Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda, karena Iskandar Muda sangat menolong Syamsuddin Al-Sumatrani. Ms 161

Ar-Raniri selanjutnya mentafsirkan “man ‘arafa nafsahu, faqad ‘arafa rabbahu”, dengan maksud sebagai berikut : “Siapa yang mengenal dirinya sebagai makhluk, maka ia akan mengenal Tuhannya sebagai yang mencipta; siapa yang mengenal dirinya sebagai fana, ia akan mengenal Tuhannya sebagai baqa’”. Selanjutnya ia memperbandingkan roh dengan Allah. Roh tak dapat diketahui tempat tinggalnya, tetapi terang ia ada. Demikian juga Allah, ia terang ada tetapi tak dapat diketahui di mana Ia bersemayam. Ms 162

Dalam kitabnya “Araraul Insa...” yang menjadi judul juga daripada Kitab Percoabaan Akademi Dr. Tudjimah, Ar-Raniri mengatakan bahwa roh itu dicipta dan orang tak dapat mengetahui bagaimana keadaannya, karena hal ini hanya Allah saja yang mengetahui. Ms 162

Abu Zulfiqar

11 April 2011

Saturday, April 9, 2011

Wangian Hikmah Al-Ghazali 18-23

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 18

- Fadhilat majlis ilmu.
- Solat sunat 'ekspress'. 1 minit 1 rakaat.
- Pelajaran asas Syarah Ihya' yang sepatutnya kita sudah boleh jawab pada bila-bila masa.
- Datang ke majlis ilmu, dapat ingat 1-2 perkara pun sudah sangat baik.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 19
http://www.youtube.com/watch?v=R4h3QZJgi0c
- Jenis-jenis ilmu muammalah.
- Apa itu ilmu zahir dan ilmu batin?
- Bab Pertama Ihya' 'Ulumiddin - Kelebihan Ilmu.Link
- Perbezaan tingkat antara orang-orang beriman dengan orang-orang berilmu - 500 tahun perjalanan.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 20
http://www.youtube.com/watch?v=_3P2ECxG-bE
- Siapa yang benar-benar bertaqwa?
- Kisah Nabi Sulaiman, Ratu Balqis & Asif bin Barhiyya.
- Nabi/ Raja Sulaiman dalam cerita-cerita binatang.
- Sang Kancil dengan Harimau (kisah dodol, gong dan talipinggang Raja Sulaiman).
- Burung Hud-hud hilang!

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 21
http://www.youtube.com/watch?v=UBxSFiWKt20
- Hu-hud bakal disembelih.
- Apa yang Hud-hud lihat di Kerajaan Saba'?
- Kisah Ratu Saba' (Puteri Balqis, Queen of Sheba).
- Perisikan pada zaman Nabi Sulaiman.
- Ayat popular untuk para pendekar dan muallij.
- Ratu Saba' bermesyuarat.
- Sikap Nabi Sulaiman terhadap harta dan hadiah Ratu Saba'.
- Keupayaan ifrit memindahkan singgahsana Rau Saba'.
- Keupayaan manusia memindahkan singgahsana Ratu Saba'.

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 22
http://www.youtube.com/watch?v=ABI2ylpmw7s
- Kisah ahli ilmu dari kitab (Asif bin Barhiya) memindahkan singgahsana Ratu Saba'.
- Kisah Ratu Saba' masuk istana Nabi Sulaiman.
- Balqis = anak manusia + jin.
- Sambung kelebihan-kelebihan ILMU.
- Kelebihan orang berilmu dengan orang 'abid (ahli ibadah).

WANGIAN HIKMAH AL-GHAZALI 23
http://www.youtube.com/watch?v=THPvTjyU0JY
- Kaedah penggunaan hadith dhaif.
- Hadith-hadith dhaif tentang kelebihan ilmu.
- Kata-kata ulama tentang kelebihan ilmu.
- Niat dan doa kita.
- Doa kita (khusus untuk ilmu).

Teks Kuliah Wangian Hikmah 3Setakat itu sahaja (doa kita). Cerdik itu cerdik yang mana? Kadang-kadang (apabila) dia besar (sudah dewasa), dia cerdik bahagian (perkara-perkara) jahat.

“Ya Allah, bagilah anak aku ini ada lesung pipit.”

Setiap hari asyik doa yang itulah sampai terigau-igau dalam mimpi, (kerana) hendak sangat anak yang ada lesung pipit. Tidak salah, tapi itu sudah jadi doa yang ‘atas’ sekali. Itu yang tidak berapa kena.

“Ya Allah jadikanlah anak aku cantik, mukanya macam Siti Norhaliza.”

Tidak salah, tetapi jangan itu jadi doa utama.

“Bagilah anak aku apabila besar nanti ‘handsome’ macam Rosyam Nor.”

Tidak salah juga. Tapi bapa Imam Ghazali tadi, doanya yang teratas sekali (ialah) dia hendak dapat anak, Allah kurniakan anak yang jadi ulama. Dan doanya dimakbulkan Tuhan.

Kita minta memang Tuhan beri, cuma masalahnya doa kita yang ‘atas’ sekali, yang utama itu apa dia? Kalau dapat anak cantik tapi perangai tak cantik pun, susah juga kita nanti.

Jadi Allah kurniakan dua orang anak lelaki. Kalau Imam Ghazali namanya Muhammad, adiknya bernama Ahmad – ‘Terpuji’ juga (maksudnya). Muhammad (dan) Ahmad, kedua-duanya pun ‘Mat’. Imam Ghazali, gelarannya Abu Hamid. Adiknya tadi (dipanggil) Abul Futuh Ahmad bin Muhammad. Gelaran adiknya Mujiduddin.

Sungguhpun berjaya mendapat dua orang anak yang baik, tapi bapanya meninggal awal. Tidak sempatlah hendak melihat anak-anak membesar dan jadi ulama. Sungguhpun begitu, yang penting usaha, bukannya (mesti) hendak tengok kejayaan. Kita didik anak kita, kita ‘target’ jadi orang yang soleh, jadi orang baik, jadi orang berjaya. Kita tidak sempat tengok (kejayaan mereka) pun tidak mengapa, asalkan mereka ini berjaya.

Adik kepada Imam Ghazali ini pun ulama besar, kita tidak boleh hendak menyisihkan adiknya. Sebab apa? Suatu ketika Imam Ghazali jadi imam, adiknya sembahyang di belakang. Tengah-tengah sembahyang, adiknya mufaraqah, keluar (dari sembahyang). Adiknya beri salam, keluar. Selepas sembahyang, Imam Ghazali pun tanyalah, “Kenapa tadi (waktu) abang jadi imam, kamu keluar?”

Adiknya kata, “Tiba-tiba saya ternampak badan abang ni dalam api.” Setengah riwayat kata , “...badan abang ni berlumuran dengan darah.” Sebab itu saya keluar. Saya berasa ada sesuatu yang tidak kena. (Sebenarnya) Masa (sembahyang) itu adiknya diangkat hijab. Sebab adiknya (pada) zaman itu mendahului Imam Ghazali dari segi kerohanian. Adiknya ini di bidang kerohanian, tasawuf, adiknya teroka lebih dahulu berbanding Imam al-Ghazali.

“Jadi, apa yang abang fikir tadi?”

Barulah Imam Ghazali teringat.

“Ooh memang betul. Masa dalam sembahyang tadi aku terfikir permasalahan fiqh, iaitu masalah darah wanita, darah haid. Macam mana hukum-hakamnya begini begini.”

Tengah sembahyang dia fikir persoalan agama. Kalau ikut kita, tidak salahlah (sebab masih fikir hal ehwal agama juga). Tapi bagi ulama-ulama, dia mesti tumpu pada Tuhan. Tidka boleh hendak fikir masalah agamakah, perjuangankah, tidak boleh. Jadi Imam Ghazali ini pada masa itu ulama fekah. Dia menyelesaikan masalah hukum-hakam yang orang tanya, terbawa-bawa dalam sembahyangnya persoalan tentang darah wanita. Disebabkan dia terfikir begitu, Tuhan beri nampak kepada adiknya tadi, nampak dirinya... setengah riwayat kata ‘berapi’, setengah riwayat kata badannya berlumuran darah.

Apabila Imam Ghazali dengar sebegitu, “Memang betullah. Aku tadi terfikir selain daripada Allah iaitu masalah fiqh. Mulai hari ini aku pun hendak terjun ke dalam dunia tasawuf, dunia kerohanian.”

Sejak hari itu Imam Ghazali pun belajar juga, bertekun juga dalam bidang kerohanian, adiknya pula kalah dengannya. Hebat dia lagi.

Jadi masa kecil ini, ketika bapanya hendak mati itu, bapanya sudah berpesan, anak lelakinya yang dua orang ini beri kepada seorang ustaz untuk dijaga, seorang ulama tasawuf. Duduk dengan ahli tasawuf. Selepas bapanya meninggal, Imam Ghazali dan adiknya duduk dengan ulama tasawuf.

Antara tok guru yang mereka belajar... ulama tasawuf ini menjaga mereka macam anaklah. Imam Ghazali belajar ilmu fiqh dengan Syeikh Ahmad bin Muhammad ar-Razakani. Zaman itu cukup ramai yang bernama Ahmad, cukup ramai yang bernama Muhammad. Dia punya tok guru pun nama Ahmad bin Muhammad. Adiknya bernama Ahmad bin Muhammad. Dia pula bernama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Itulah nama mereka zaman itu.

Selain belajar ilmu fiqh dengan Imam Razakani, belajar pula tasawuf dengan Yusuf an-Nassaj. Selepas itu dia pergi mengembara ke Jurjan, belajar. Gurunya bernama Abi Nassar al-Isma’ili. Selepas belajar, balik ke kampungnya, mengajar di sana. Jadi, ramailah ulama yang ditemui oleh Imam al-Ghazali. Saya senaraikan di sini dua tiga orang sahaja. Sebenarnya ramai ulama yang dia temui sepanjang hidupnya.

Dulu saya pernah ‘test’ satu kumpulan remaja berusia 14 tahun. Saya bagi satu kertas, saya cakap kepada mereka, “Dalam masa dua minit, kamu senaraikan nama artis yang kamu tahu. Bermula dari sekarang.”

Mereka pun apa lagi, tulis nama artis. Dua minit tidak cukup. “Cukup,cukup! Dua minit!”

“Ada lagi ni!” Punya ramainya nama artis yang mereka ini ingat, remaja sekarang. Dua minit tidak cukup.

“OK, sudah!”

Penuh kertas.

“Baik. Sekarang kertas kamu pusing sebelah belakang.” Mereka pun pusing.

“Saya beri masa dua minit, kamu senaraikan nama ulama yang kamu tahu.”

Terpinga-pinga budak-budak ni tadi. Hendak tulis satu (nama) pun susah.

“Siapa dia ulama ye?”

Cukup dua minit, saya tengok paling banyak ada 7-8 nama ulama. Itu paling banyaklah tu. Biasanya 3 orang, 2 orang. Sebab apa? Generasi sekarang tidak kenal ulama. Artis? Dua minit kita bagi, dia tak cukup kertas hendak tulis. Tu dia tulis nama. Tulis nama ulama, dua minit... tak tahu hendak tulis.

“... siapa dia ulama?”

Yang tidak ulama pun dia masukkan juga. Ustaz kecil pun dia tulis juga, sebab sudah tidak tahu (tidak kenal ulama).

Balik rumah, kita boleh ‘test’ anak-anak kita.

“Awang, mari sini sekejap, bapak nak ‘test’ ni. Ini kertas, ini pen, bapa bagi masa dua minit, cuba kamu tulis nama-nama artis.” Laju dia tulis. Tulis nama ahli sukan? Laju dia tulis.

“Ok, cukup dua minit! Sekarang bapak bagi dua minit lagi, tulis nama ulama.”

Hah, tengok dia hendak tulis macam mana! Silap-silap kertas kosong. Sebab? Generasi kita tidak kenal ulama.

Tapi yang kita takut dia ‘test’ kita balik : “Ooh, bapak pandai ya? Hah,nah! Saya bagi dua minit, bapak tulis nama-nama ulama!” Takut-takut kita pun tak boleh.

Baik. Selepas itu Imam Ghazali pergi ke Nisapur. Di sana ada satu sekolah Nizamiyyah, dia berguru pula dengan seorang ulama besar bernama Imam Haramain. ‘Haramain’ ini maksudnya ‘Dua Tanah Haram’. Imam ini cukup terkenallah di Makkah dan di Madinah, (lalu) diberi nama Imam Haramain. Belajar dengan Imam Haramain ini, Imam Haramain cukup sayang kepadanya kerana dalam banyak-banyak anak muridnya, Imam Ghazali yang paling handal, paling hebat dalam ilmu-ilmu agama dan amalan. Sampaikan kalau Imam Haramain tidak ada, (jika) dia ada urusan di luar, dia akan suruh Imam Ghazali tolong mengajar. Padahal masa itu Imam Ghazali muda lagi.

Apabila sampai umurnya 25 tahun, dia dipilih sebagai seorang pensyarah di Universiti Nizamiyyah. Umur baru 25 tahun. Dia mengajar itu pun orang-orang yang sebaya dengannya, menunjukkan handalnya dia.

Pada tahun 479 Hijrah, Imam Haramain iaitu tok gurunya yang handal itu meninggal. Apabila tok gurunya meninggal, orang lantik dia jadi pensyarah menggantikan tempat tok gurunya. Muda lagi dia masa itu. Yang lantik dia siapa dia? Perdana Menteri Nizam al-Mulk, dari Bani Abbasiyyah.

Thursday, April 7, 2011

Blog Khusus untuk Ihya' 'Ulumiddin

Alhamdulillah syukur, sebuah blog khusus tentang kuliah Syarah Ihya' berjaya disiapkan. Tuan-tuan boleh berziarah ke http://syarahihya.blogspot.com/ . Ambillah apa-apa yang bermanfaat, ketepikan apa-apa yang mudarat.


Berikut adalah sedikit panduan kepada para penziarah tentang isi kandungan laman tersebut:

AUDIO SYARAH IHYA' = Kuliah syarahan kepada kitab Ihya' 'Ulumiddin. Dirakam dalam bentuk audio dan dimuatnaik ke Youtube.

TEKS KULIAH = Audio Syarah Ihya' tadi dipindahkan ke dalam bentuk teks untuk dibaca. Sesiapa yang mengalami masalah talian internet 'lembab', boleh mengikuti kuliah dengan membaca teksnya.

SYARAH TEKS KULIAH = Teks Kuliah tadi disyarahkan lagi dalam bentuk teks untuk memantapkannya.

HIKMAH AL-GHAZALI - Koleksi pilihan kata-kata hikmah Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya'. Kata-kata beliau yang ringkas tetapi padat menajdi keutamaan.

SYARAH HIKMAH - Syarah kepada Hikmah Al-Ghazali (dalam bentuk teks).

Disangka Syiah

Terima kasih Sangbogoroyo (pemberi maklumat tentang diskusi di http://al-fikrah.net/index.php?name=Forums&file=viewforum&f=11 )


Ada ke patut ana disangkanya Syiah?

Puak-puak Salafi Wahhabi ni, asal tak pro belah dia je... Syiah... asal serban hitam je... Syiah... (dan banyak lagi tuduhan-tuduhan lain ya.g biasa kita dengar).
Teringin jugak petik perbualan diorang...

SIL MENULIS: Adakah benar ustaz ini adalah syiah?
http://alexanderwathern.blogspot.com/
Saya banyak ‘follow guide-guide’ dia dalam berdebat dengan geng-geng antihadis dulu.. sehinggalah saya diberitau oleh seorang kawan yang dia ni Syiah..

THTL MENULIS: Hang la yang kena cari dalam blog dia tu....nak tuduh orang kena ada bukti samada ceramah atau penulisannya.

SIL MENULIS: Saya pun tengah tunggu respon kawan saya tu tang mana Syiahnya ustaz ni..
Saya tak reti nak nilaikan syeikh.. sebab tu tanya kat sini.. manala tau kot pakar kat sini boleh menafsir tajuk-tajuk/kandungan blog ustaz ni yang condong kepada Syiah..
Pada saya ok je.

THTL MENULIS: Nampak macam dia pemuja Imam al-Ghazali dan kitab Ihya' tu...geng tareqat laa.

KAWAKIB MENULIS: Takde apanya, bukan Syiah. Geng sufi, ada anti wahabi salafi nih.

SURATAN MENULIS: Orang ini selalu lepak di halaqah.net dan di blognya sendiri.
Seorang yang mendewa-dewakan aliran Sifat 20 di samping berkerja keras membantah hujah 'Wahabi' yang dinilainya sesat dan menyimpang dari Ahlusunnah.

ABU UWAIS MENULIS : Penentang wahabi ni..

THTL MENULIS : Geng depa majoriti di nusantara.

Sekian.

PENJELASAN

1. Saya bukannya seorang yang berfahaman Syiah. Pada saya, Syiah dan Salafi Wahhabi adalah dua pihak yang banyak memberi masalah kepada agama dan umat Islam. Saya tidak akan berpegang dengan kedua-dua fahaman ini.

2. Memang saya pernah banyak berdebat dengan penganut ajaran anti-hadith suatu ketika dahulu kerana saya menolak 6 Virus Dalaman (Salafi Wahhabi, Syiah, Anti-Hadith, Liberal & Sekular, Ajaran Sesat dan Ahmadiyyah Qadiani).

3. Tidak ada tulisan ataupun ceramah saya yang condong kepada Syiah.

4. Gelaran “PEMUJA Imam Ghazali dan Ihya’” tu melampau sangat tu. Elok letak “Peminat Imam Ghazali dan Ihya’” sahaja.

5. Tidak semestinya seseorang yang meminati Imam al-Ghazali dan kitab Ihya’ ‘Ulumiddin geng tariqat. Ada yang ebrtariqat, ada yang tidak aktif dalam tariqat dan ada yang aktif bertariqat.

6. “Anti Salafi Wahhabi”... memang betul. TAPI, sebagaimana yangselalu saya perjelaskan, saya menolak APA YANG SALAH dan APA YANG MELEMAHKAN sahaja daripada ajaran Salafi Wahhabi (dan 5 Virus Dalaman lagi) itu, bukannya APA YANG BAIK dan BERKESAN daripadanya.

7. “Mendewa-dewakan Aliran Sifat 20”... apa yang baik saya sokong. Pelajaran ilmu tauhid kaedah Sifat 20 memang bagus, takkan tak sokong. Tapi tidaklah sampai mendewa-dewakan.

Percaya Sudah, Jangan Banyak Tanya!

SEORANG HAMBA ALLAH MENULIS:

Kalau tuan perasan, di dalam kitab tauhid dan tasawuf, kebanyakannya tidak di sertakan sanad perawi, kenapa?
Apa yang diceritakan oleh abang saya, pertama kerana semua guru tauhid/tasawuf ini ada sanad yang sahih sampai kepada Nabi saw, jadi diri mereka itulah perawinya. Kedua, ada di antara mereka yang berhubung langsung dengan Nabi saw secara dalam mimpi atau jaga, atas pengalaman abang saya bertemu dengan seorang guru di Matang , Taiping (sudah tiada). Guru ni menulis kitab selepas waktu Asar sahaja..semasa menulis kitab dia kelihatan seperti berbual dengan seseorang. Bila selesai tulis, abang saya tanya dia, dengan siapa dia bicara, dia cakap dengan nabi saw, katanya Nabi saw akan angguk kepala kiranya hadis tu sahih dan akan geleng kepala kiranya hadis tu palsu..maknanya guru itulah perawi kepada hadis yang di tulisnya...tapi, cerita seperti ini tidak dapat dijadikan hujah.

JAWAPAN SAYA:

Memanglah cerita sebegitu (*iaitu cerita guru di Matang berbual dengan Rasulullah itu) tidak boleh dijadikan sandaran (* sebagaimana tulisan hamba Allah itu pada baris akhir tulisannya sendiri yang berbunyi : “...tapi, cerita seperti ini tidak dapat dijadikan hujah.” Jadi saya fikir kami ada persetujuan bersama), KECUALILAH ADA SOKONGAN-SOKONGAN KUKUH YANG LAIN. Alam ghaib ini banyak fitnahnya, jadi kita kena kenali fitnah-fitnahnya terlebih dahulu. Antara fitnahnya ialah jin.

Yang datang kepada kita/ sesiapa saja yang dikatakan Nabi Muhammad (juga Khidhir/ Syeikh Muhyiddin/Al-Ghazali ataupun lain-lain) itu boleh jadi:

1. MEMANG NABI MUHAMMAD SENDIRI (*maksudnya saya mengakui memang ada orang yang benar-benar melalui pengalaman sebegitu, dan ada juga yang sebenarnya menemui makhluk-makhluk lain seperti....)

2. Seorang jin mukmin yang bernama Muhammad.

3. Seorang jin muslim yang mengaku dirinya Nabi Muhammad.

4. Seorang jin muslim yang mengaku dirinya Muhammad.

5. Seorang jin kafir yang mengaku dirinya Nabi Muhammad.

6. Seorang jin kafir yang mengaku dirinya Muhammad.

Sudah banyak orang yang terpedaya termasuklah yang sebelumnya memang sudah mencapai tahap arifbillah. Lagi tinggi maqam kita, lagi besar pangkat jin yang datang untuk menggelincirkan kita. Menggelincirkan orang melalui bukan jalan agama biasanya kita boleh tepis. Tapi apabila mereka berusaha menggelincirkan kita MELALUI JALAN AGAMA ITU SENDIRI, ramai yang gagal di penghujung.

Sebab itu kita kena sangat-sangat berhati-hati. Jika datang seorang kepada kita dan dia mengaku dirinya Syeikh Abdul Qadir Jilani, ataupun hati kita tergerak mengatakan orang itu Syeikh Abdul Qadir Jilani, BAGAIMANA KITA HENDAK TAHU yang datang itu berada pada nombor sekian-sekian daripada 6 nombor tadi?

MEMANG ADA YANG BERTEMU dengan Nabi Muhammad dll itu, tapi lebih ramai lagi yang sebenarnya bertemu dan berguru dengan yang no. 2 sampai no. 6.

Jika kita bertemu orang yang mengaku bertemu Rasulullah ke, Syeikh Muhyiddin ke, Abdul Wahab Rokan ke, siapa ke... selama ini bagaimana kaedah yang tuan gunakan untuk memastikan khabar itu sahih, ataupun hasan, ataupun dhaif, ataupun palsu? Mungkin ada tips yang boleh diajarkan kepada saya.

Katakanlah saya beritahu bahawa sudah setahun saya berguru secara muka dengan muka dengan Syeikh Jilani, macamana cara tuan nak tahu sahih ataupun tidak?

Katakanlah pula semalam tuan bertemu secara jaga dengan sesuatu yang kita yakin ialah Nabi Khidhir, bagaimana tuan nak saring peristiwa itu?

JAWAPAN HAMBA ALLAH ITU:

Saya BERASA TERKILAN dengan jawapan tuan, sebagai ahli tasawuf, sepatutnya cerita begini bukan asing bagi kita bahkan kita sendiri mempunyai pengalaman kita sendiri bertemu dengan para kekasih Allah.

Sabda Nabi saw : "Orang yang bermimpi melihat aku, bererti ia benar-benar melihat aku, sebab syaitan tidak akan menjelma menjadi aku."

Kata Syeikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani:
“Maka tidaklah terdaya syaitan menjelma dengan kesemua cahaya-cahaya seperti ini, sebagaimana yang dikatakan oleh penyusun Kitab Al-Muzhir: "Syaitan tidak akan menjelma pada cahaya bukan hanya pada Nabi saw sahaja, tetapi juga pada setiap saluran hikmat, kasih sayang dan hidayah, seperti para Nabi, para wali, malaikat, ka'abah, matahari, bulan ,awan putih dan sebagainya, sebab syaitan adalah penyaluran sifat Al-Qahru, ia tidak akan menjelma kecuali pada bentuk nama-nama yang menyesatkan. Orang yang berada pd penjelmaan Al-Hadi tidak akan dapat menjelma dalam penjelmaan Al-Mudhil, kerana sesuatu yang berlawanan tidak akan muncul pada lawannya, seperti api dengan air.

Saya harap tuan fikir semula apa yang tuan jelaskan tadi, jangan ambil ilmu dari kitab-kitab bisu saja, bergurulah benar-benar. Kalau tuan nak jumpa guru yang benar, yang macam Rasulullah saw, yang macam Syeikh Muhyiddin, yang macam Imam Ghazali, saya boleh temukan..selepas tu, tuan nilai semula apa yang tuan tulis sebelum ni.

PENJELASAN TENTANG DIALOG INI:

PERTAMA:

Hamba Allah ini sendiri mengatakan : “... cerita seperti ini (iaitu cerita guru di Matang itu) tidak dapat dijadikan hujah.”

Kemudian saya pun mengiyakan kata-katanya itu dengan kata : “Memanglah cerita sebegitu (iaitu cerita guru di Matang itu) tidak boleh dijadikan sandaran, KECUALILAH ada sokongan-sokongan kukuh yang lain.”

Dia sendiri yang kata cerita itu tidak dapat dijadikan hujah, saya pula mengiyakan kata-katanya, tiba-tiba DIA TIDAK DAPAT MENERIMA PERSETUJUAN SAYA ITU . Alangkah peliknya?

Kita lihat apa balasannya:

“Saya BERASA TERKILAN dengan jawapan tuan, sebagai ahli tasawuf, sepatutnya cerita begini bukan asing bagi kita bahkan kita sendiri mempunyai pengalaman kita sendiri bertemu dengan para kekasih Allah.”

Aduh, macam mana ni? Kita TAK BANGKANG kata-katanya pun, dia sudah terkilan. Kalau kita bangkang? Lagilah agaknya.

Daripada jawapan saya kepadanya, jelas saya tidak pernah membangkang kewujudan pertemuan antara manusia dengan Rasulullah dan ulama-ulama lain. Buktinya, imbas kembali kata-kata saya kepadanya:

“Yang datang kepada kita/ sesiapa saja yang dikatakan Nabi Muhammad (juga Khidhir/ Syeikh Muhyiddin/Al-Ghazali ataupun lain-lain) itu boleh jadi:

1. MEMANG NABI MUHAMMAD SENDIRI (*maksudnya saya mengakui memang ada orang yang benar-benar melalui pengalaman sebegitu, dan ada juga yang sebenarnya menemui makhluk-makhluk lain seperti....)

2. Seorang jin mukmin yang bernama Muhammad.

3. Seorang jin muslim yang mengaku dirinya Nabi Muhammad.

4. Seorang jin muslim yang mengaku dirinya Muhammad.

5. Seorang jin kafir yang mengaku dirinya Nabi Muhammad.

6. Seorang jin kafir yang mengaku dirinya Muhammad.”

Lihat nombor 1 pada senarai di atas. Jelas, saya tidak menolak hal tersebut. Jadi, apa yang membuatkan dia terkilan? Saya pun tak tahu. Tapi, boleh jadi (boleh jadi le...) dia terkilan kerana saya tidak mengakui yang guru yang dimaksudkannya itu memang menulis kitab dalam keadaan ada Nabi Muhammad di sampingnya. Agaknya dia mahu saya percaya terus, sesiapa sahaja yang dikatanya berinteraksi dengan Nabi Muhammad sebegitu, MESTI BETUL DAN TAK BOLEH DISANGGAH.

Kalau dia katakan : “Ada seorang guru di Ipoh, menulis kitab dan di sampingnya ada Rasulullah,” maka saya KENA PERCAYA TERUS. Kalau tidak, dia akan terkilan.

Jika dikatakannya : “Adik saya ada bertemu dengan Rasululah secara jaga,” maka saya KENA PERCAYA TERUS, tak boleh minta hujah-hujah sokongan dah.

Jika saya katakan contohnya : “Hal itu boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Tapi kalau berdasarkan maklumat seperti itu sahaja (berdasarkan kata-katanya sahaja), tentulah belum boleh dijadikan hujah/sandaran/pegangan. Seandainya ada hujah-hujah sokongan yang lain, mungkin saya akan menerimanya. Jadi, ada tak apa-apa maklumat lain yang dapat menguatkan cerita ini?” maka terus dia akan TERKILAN!

Pelik betul saya dengan sikap sebegini. Dia mahu orang lain terus percaya, bahawa sesiapa yang dikatakannya bertemu Rasulullah secara jaga, orang lain mesti menerima cerita itu sebagai BETUL. Tak perlu minta apa-apa sokongan lagi.

Bagaimanalah dengan maklumat sesedikit itu, kita diminta MESTI PERCAYA TERUS? Nama guru itu pun tidak diberitahu, dia suruh kita percaya sahaja? Bahaya beriman dengan cara begini.

Katakanlah suatu hari anda bertemu dengan seseorang yang baru anda kenali 4-5 hari, lalu dia mengatakan : “Ada seorang guru di Pulau Pinang. Guru itu menulis kitab dan di sebelahnya ada Nabi Muhammad yang mengesahkan kesahihan hadis-hadis untuk kitab itu. Percaya atau tidak?”

Itu sahaja maklumat yang dia beri. Apa jawapan anda?

1. Percaya terus?

2. Tangguh dahulu untuk percaya, kerana perlukan maklumat lanjut?

3. Lain-lain tindakan?

Tapi anda kena ingat, jika anda tidak terus percaya, DIA AKAN TERKILAN.

TAMBAHAN:

Ustaz Haji Ibrahim Haji Mohamad menceritakan pengalamannya menziarahi seorang yang dikatakan wali Allah di Kelantan dalam bukunya “Liku-liku Jalan KeTuhanan” pada muka surat 69. Guru yang dikatakan wali Allah itu membasuh suraunya setiap kali lepas sembahyang. Guru itu juga mendakwa selalu didatangi Rasulullah saw. Murid-muridnya tidak dapat melihat ‘Rasulullah’ itu tetapi dapat mencium bau wanginya pada setiap kali kunjungannya.

Kata penulis (Haji Ibrahim): “Lalu saya menziarahi guru tersebut. Memang dia kelihatan amat wara’, sentiasa menyebut nama ‘Abang Mad’ yang (kononnya) selalu berpesan kepadanya dalam setiap perbualannya. Saya yang tidak faham dan tidak mengenali ‘Abang Mad’ bertanya, siapakah ‘Abang Mad’ itu? “Abang Mad itu adalah Nabi Muhammad SAW.” Jawabnya dengan penuh keyakinan. Menurut muridnya, oleh kerana terlalu akrab dengan Rasulullah SAW, maka baginda membahasakan dirinya ‘Abang Mad’ sahaja. Saya (Haji Ibrahim) rasa nak tergelak mendengar penjelasan itu.”

“Ada lagi cerita hebat mengenai guru itu. Dia turut mendakwa pernah satu malam dibawa oleh Nabi SAW ke Baitul Maqdis. Di sana, Nabi-Nabi dan para Wali sedang menunggu bersolat dengan berimamkan Rasulullah, tetapi Rasulullah menarik tangannya untuk dijadikan Imam. Sungguh tinggi maqamnya sehingga Nabi SAW pun menjadi makmumnya. Walau bagaimanapun, saya bersyukur kerana ramai murid yang akhirnya meninggalkannya setelah dia ditangkap.”

(*Ustaz Ibrahim ini sudah bertemu, bergaul dan berguru dengan ramai ulama sufi)