Tuesday, August 20, 2019

Bukti-bukti Wujudnya Cinta Makhluk-Allah dan Sebaliknya


Bukti-bukti Wujudnya Cinta Makhluk kepada Allah

Benarkah ada cinta makhluk kepada Allah?

Firman Allah swt : “Dia (Allah) mencintai mereka dan mereka mencintai-Nya.” (Al-Maidah : 54)

FirmanNya : “Orang-orang beriman itu sangat cinta kepada Allah.” (Al-Baqarah : 165)

Al-Quran mengesahkan bahawa memang ada cinta Allah kepada makhluk dan cinta makhluk keada Allah.

Abu Razin al-’Uqaili bertanya : “Ya Rasulullah! Apakah iman itu?”
Rasulullah saw menjawab : “(Iman itu ialah) Allah dan Rasul-Nya lebih engkau cintai berbanding yang lain-lain.” (Ahmad)

Sabda Rasulullah saw : “Tidak beriman seseorang kamu sebelum Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya berbanding yang lain-lain. (Bukhari, Muslim)

Tersebut pada hadis yang lain : “Tidak beriman seseorang hamba sebelum aku (Rasulullah saw) lebih dicintainya daripada isterinya, hartanya dan manusia seluruhnya.” (Bukhari, Muslim)

Firman Allah Taala : “Katakanlah : Sekiranya bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-siteri kamu, kaum keluarga kamu, kekayaan yang kamu perolehi, perniagaan kamu yang kamu khuatiri kerugian, dan tempat tinggal (rumah-rumah) yang kamu sukai; kalau semua itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (lebih kamu sukai) daripada berjuang pada jalan Allah, nantikanlah sehingga Alah mendatangkan perintah-Nya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasiq.” (At-Taubah : 24)

Seorang Arab desa datang kepada Nabi saw dan bertanya : “Wahai Rasulullah! Bilakah Qiamat?”
Nabi saw membalas : “Apa yang sudah engkau sediakan untuk (menghadapi) Qiamat itu?”
Arab Desa itu menajwab : “Tidaklah aku sediakan untuk (menghadapi) Qiamat itu dengan banyaknya solat dan puasa, cuma aku mencintai Allah dan Rasul-Nya.”
Lalu Rasulullah saw bersabda : “Manusia itu akan bersama-sama dengan yang dicintainya.” (Bukhari, Muslim)

Kata Anas (berkaitan hadis di atas) : “Tidaklah aku melihat orang-orang Islam yang begitu bergembira terhadap sesuatu sesudah Islam sebagaimana gembiranya mereka terhadap hadis ini.”

Kata Hasan al-Basri : “Sesiapa yang mengenal Tuhannya nescaya ia mencintai-Nya dan sesiapa yang mengenal dunia nescaya ia zuhud pada dunia.
Bukti-bukti Wujudnya Cinta Allah kepada Makhluk.

Bagaimana dengan cinta Allah kepada makhluk pula? Wujudkah?

Firman Allah Taala : “Dia (Allah) mencintai mereka dan mereka mencintai-Nya.” (Al-Maidah : 54)

Firman Allah : “Sessunguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang pada jalan Allah dalam barisan perang yang teratur.” (As-Saf : 4)

FirmanNya : “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci.” (Al-Baqarah : 222)

FirmanNya : “Katakanlah : Jika benar kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku (Rasulullah saw), nescaya kamu akan dicintai oleh Allah dan diampunkan-Nya dosa kamu.” (Ali Imran : 31)

Sabda Nabi Muhammad saw : “Sesiapa yang merendahkan diri kerana Allah, nescaya dia akan ditinggikan oleh Allah. Dan sesiapa yang sombong, nescaya dia akan direndahkan oleh Allah. Dan sesiapa yang membanyakkan zikir (ingat) kepada Allah, nescaya dia akan dicintai oleh Allah.” (Ibnu Majah, dengan sanad yang bagus)

Sabda Nabi saw : “Allah Taala berfirman : “Senantiasalah hamba itu mendekatkan diri kepada Aku dengan melakukan ibadah sunat sehingga Aku mencintainya. Apabila Aku sudah mencintainya, maka adalah Aku pendengarannya yang ia mendengar dengannya, dan Aku penglihatannya yang ia melihat dengannya……… “ (Bukhari)

Orang yang mencintai Allah, dia banyak ingat akan Allah dalam fikirannya. Lagi banyak dia mengingat, lagi besarlah kecintaannya.

Apakah yang paling kita cintai?
Yang paling kita cintai ialah yang paling banyak bermain di fikiran kita, dalam keadaan kita suka kepadanya.
Apakah yang paling banyak bermain di fikiran kita dalam sehari-hari, dalam keadaan kita suka?
Itulah yang paling kita cinta.

Yang paling banyak bermain di fikiran kita, tetapi dalam keadaan kita tidak suka kepadanya. Apakah itu?
Itulah masalah yang sedang melanda kita. Itu bukan cinta, tetapi benci.
 


No comments: