Saturday, April 25, 2020

Tahu dan Faham Ilmu Hakikat, Mencapai Makrifat


PADA HAKIKATNYA (bukan pada syariatnya) :

• Yang paling berjasa (bahkan satu-satunya Yang Berjasa) ialah Allah sahaja, tetapi kita asyik nampak makhluk yang berjasa. Padahal semua jasa itu adalah jasa Allah. Tidak ada Yang Berjasa selain Allah.

• Satu-satunya yang terpuji ialah Allah, tetapi kita asyik puji makhluk. Tiada yang berhak dipuji melainkan Allah.

• Satu-satunya yang berkuasa ialah Allah, tetapi kita asyik nampak kuasa makhluk. Padahal semua itu adalah dengan kuasa Allah. Tidak ada Yang Berkuasa selain Allah.

• Satu2nya yg ada ilmu ialah Allah, tetapi kita asyik nampak makhluk yang berilmu. Padahal kesemua ilmu itu adalah dengan ilmuNya. Tidak ada Yang Berilmu selain Allah.

• Satu-satunya yang ada kebesaran ialah Allah, tetapi kita asyik ternampak kebesaran makhluk. Padahal kesemua kebesaran yang ada adalah kebesaran Allah. Tidak ada Yang Besar melainkan Allah.
DARI SEGI HAKIKATNYA (tidak dari segi syariatnya) :

• Segala ilmu yang kita dapat ini, Allah yang bagi. Bukan guru, bukan kitab, bukan mana-mana makhluk.

• Segala gerak tubuh badan yang membawa kita untuk mendapatkan ilmu ini, Allah yang gerakkan. Atas kehendak Dia, bukan kehendak kita.

• Segala gerak hati (fikiran, perasaan, emosi) yang membawa kita kepada ilmu ini, Allah yang buat.
• Segala yang kita faham daripada ilmu ini, Allah yang bagi faham.

• Segala amal2 (baik amal anggota atau amal hati) yang kita buat setelah ada ilmu ini, Allah yang gerakkan.

• Segala fikiran, penglihatan dan pendengaran untuk kita belajar ilmu ini, Dia yang punya, Dia yang bagi.

• Semuanya kerana Allah. Atas kasih sayang-Nya, Dia bagi kepada kita semua ini.
......

Tidakkah kita mahu berterima kasih kepada Dia?
Patutkah kita tidak mencintai-Nya?
Patutkah kita ada mencintai selain Dia lebih daripada Dia?Segala ilmu yang ada di seluruh alam ini, adalah ilmu Allah.
Segala pengetahuan yang ada, adalah pengetahuan Allah.
Segala pemahaman yang ada, adalah pemahaman Allah.
Segala tindakan yang ada, adalah tindakan Allah.
Segala gerak yang ada, adalah gerak Allah.
Segala perbuatan yang ada, adalah perbuatan Allah.
Segala af’al, adalah af’al Allah.
Begitulah pada HAKIKATNYA (bukan pada syariatnya).
 https://youtu.be/z_JwB4xkcF8
PJJ Pengajian Kitab Induk Ihya' 'Ulumuddin (Syarahan KItab Cinta Allah) kali ke-50 untuk Surau Sg Kerang, Trong, Perak.

No comments: