Saturday, April 25, 2020

Meluruskan 3 Tungku Agama


Umumnya, untuk :

1. meluruskan amal2 wilayah anggota tubuh badan, dalamilah ilmu fekah (fiqh).

2. untuk meluruskan amal2 wilayah akal, dalamilah ilmu aqidah, kalam, tauhid, hakikat, ma'rifah.

3. untuk meluruskan amal2 wilayah hati, qalbu, RUHani, dalamilah ilmu tasawuf, sufi.

Inilah tigo tungku agamo.
Bercerai tiado, seganding semuo.

April 2020

No comments: