Saturday, April 11, 2020

SIRI PENGAJIAN KITAB AMAR MAKRUF NAHI MUNKAR

SIRI PENGAJIAN KITAB AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR
(daripada kitab induk Ihya' 'Ulumuddin)

1. MUQADDIMAH
https://www.youtube.com/watch?v=u5FgO6hB1Mg

2. MELIHAT KEJAHATAN TIMBUL DAN KEBAJIKAN TERBENAM
https://www.youtube.com/watch?v=GYWT9IANiaY

3. RUKUN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR
https://www.youtube.com/watch?v=J6mRjRHx8zI&t=1013s

4. APA ITU MUNKAR DAN APA ITU MAKSIAT
https://www.youtube.com/watch?v=JKMbc22rcig&t=30s

No comments: