Saturday, April 25, 2020

Lafaz Zikir dan Kaitannya dengan Ingat Allah


Apakah jenis2 perlakuan melafazkan zikir?
1. Melafazkan di mulut sahaja.
2. Melafazkan di hati sahaja.
3. Melafazkan di mulut dan di hati bersama-sama.
.
Golongan-golongan manusia dalam berzikir (mengingat akan Allah) :
1. Sedang melafaz (di mulut, di hati, atau kedua2nya) dan sedang mengingat.
2. Sedang melafaz tetapi tidak sedang mengingat.
3. Tidak sedang melafaz tetapi sedang mengingat.
4. Tidak sedang melafaz dan tidak sedang mengingat.
Jenis 1 dan 3 ialah jenis yang dimaksudkan oleh IAG.

.
https://youtu.be/z_JwB4xkcF8
PJJ Pengajian Kitab Induk Ihya' 'Ulumuddin (Syarahan KItab Cinta Allah) kali ke-50 untuk Surau Sg Kerang, Trong, Perak.

No comments: