Wednesday, September 18, 2019

Situasi Yang Dibenarkan Berdusta


SITUASI YANG DIBENARKAN BERDUSTA

Ummu Kalsum berkata : “Aku tidak mendengar Rasululah saw memberi keringanan berdusta terhadap sesuatu kecuali pada tiga tempat iaitu orang yang mengatakan sesuatu perkataan yang tujuannya untuk perbaikan, orang yang mengatakan sesuatu perkataan dalam peperangan, dan orang yang berbicara dengan isterinya dan isteri yang berbicara dengan suaminya.” (Muslim)

Boleh berdusta dalam hal-hal yang ringan, sekadar untuk memperbaiki hubungan anatara dua pihak yang sudah renggang. Boleh berhelah dalam situasi peperangan. Boleh berdusta dalam hal ehwal suami isteri yang dikhuatiri akan mengeruhkan hubungan mereka sekiranya hal itu timbul, asalkan tidak berlaku kezaliman.

“Tidaklah dinamakan pendusta akan orang yang berusaha memperbaiki hubungan antara dua orang yang berselisih, lalu ia mengatakan yang baik atau ia menambahkan yang baik.” (Bukhari, Muslim)

Asma’ bin Yazid berkata : “Rasulullah saw bersabda : Setiap kedustaan itu dituliskan terhadap anak Adam (manusia) selain daripada orang yang berdusta antara dua orang muslim untuk memperbaiki hubungan kedua-duanya.” (Ahmad, Turmizi)

- Diringkaskan daripada Ihya' 'Ulumuddin

No comments: