Monday, September 9, 2019

Akhlak yang Sebenar Menurut Imam Al-Ghazali


Apabila berbicara tentang akhlak, ulama-ulama memberi jawapan yang pelbagai. Mengapa?
Kerana mereka menjawab berdasarkan situasi penanya, situasi diri mereka sendiri, dan situasi yang sedang berlaku.
Kerana kebanyakan mereka menjawab tentang buah (hasil yang terbit) daripada pohon akhlak itu. (Mereka lebih kepada memberikan contoh-contoh kepada akhlak itu tetapi tidak menghuraikan “akhlak” itu sendiri).

Dalam Kitab Latihan Qalbu ini, Imam Al-Ghazali menghuraikan tentang akhlak itu sendiri.

Akhlak.
Al-khalqu = (kebagusan) diri yang zahir (anggota badan/fizikal).
Al-khuluqu – (kebagusan) diri yang batin (qalbu/hati).

Apabila dikatakan seseorang itu bagus al-khalqu dan bagus al-khuluqu, maksudnya orang itu bagus bentuk zahirnya (angotanya) dan bagus juga bentuk batinnya (hatinya).

Qalbu (ruh – tempat asal lahirnya akhlak) kita ini sangat dimuliakan oleh Allah SWT kerana Dia menyandarkan urusan qalbu itu kepada DiriNya, sebagaimana firman-Nya :
“Sesungguhnya Aku menjadikan manusia (diri zahir,anggota badan) daripada tanah. Dan ketika ia telah Kubentuk dengan sempurna dan telah Kutiupkan kepadanya ruh-Ku, hendaklah kamu (para malaikat) sujud kepadanya.” (Sad : 71-72)

Zahir kita datang daripada tanah.
Tetapi batin kita (ruh, qalbu, jiwa) kita datang daripada Dia.

(Lanjutan daripada peristiwa di atas) Dan apabila kita diperintahkan untuk sujud, mestilah dengan kedua-dua aspek sekali iaitu aspek diri zahir dan aspek diri batin, sebagaimana kedua-duanya disekalikan dalam ayat-ayat di atas tadi. Tidak cukup rukuk dan sujud dengan diri batin (hati) sahaja.

Akhlak yang baik itu tidak semestinya disertakan dengan perbuatan (sekiranya tidak mampu berbuat).

Ramai orang yang sifatnya pemurah tetapi mereka tidak memberi (menghadiah, bersedekah). Bukan kerana mereka tidak mahu memberi, tetapi kerana ketiadaan harta, kekurangan harta, atau halangan-halangan lain.

Ramai juga orang yang perlakuannya nampak pemurah, selalu memberi, tetapi sebenarnya mereka tidak bersifat pemurah. Mereka memberi kerana maksud-maksud tertentu, kerana riya’, kerana terpaksa , atau sebagainya.

Tidak semestinya yang dok memberi tu pemurah.
Tak semestinya yang tidak/jarang memberi itu tidak pemurah.

-          Petikan2 daripada : Kitab Amar Ma’ruf Nahi Munkar 2 (Youtube)

Abu Zulfiqar al-Amsyari
September 2019

No comments: