Sunday, September 22, 2019

Amar Makruf Nahi Munkar Terhadap Penguasa

AMAR MAKRUF DAN NAHI MUNKAR TERHADAP PARA PENGUASA

Tahap amar ma’ruf dan nahi munkar itu ada empat :
         i.            Tahap ta’rif (memperkenalkan) – Sekadar memberitahu/memaklumkan mana yang yang baik dan mana yang buruk.
       ii.            Tahap pengajaran.
     iii.            Tahap menggunakan kata-kata kasar.
     iv.            Tahap menggunakan kekerasan – sehingga melibatkan pukulan dan seksaan.

Tahap yang dibenarkan untuk melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar terhadap pemerintah hanyalah dua tingkat yang awal sahaja.

Rakyat perseorangan dilarang daripada menggunakan Tahap Kekerasan terhadap pemerintah.

Bagi kata-kata yang kasar seperti : “Wahai orang yang zalim!” dan “Wahai orang yang tidak takut akan Allah!” dan seumpamanya, sekiranya bakal mendatangkan fitnah (mendatangkan malapetaka) ke atas orang lain, maka tidak boleh. Tetapi jika fitnah itu bakal ditanggungnya sendiri sahaja, maka boleh. Bahkan disunatkan.

Nabi saw bersabda : “Jihad yang sebaik-baiknya ialah kata-kata kebenaran kepada penguasa yang zalim.” (Abu Dawud, Turmizi, Ibnu Majah)

Contoh 1 :
Khalifah Mu’awiyah pernah menahan pemberian harta terhadap orang yang layak menerimanya. Datang Abu Muslim Al-Khaulani lalu berkata : “Wahai Mu’awiyah! Harta tu bukanlah daripada susah payah engkau mendapatkannya. Bukan jugak hasil susah payah bapa engkau atau ibu engkau!”
Mu’awiyah marah lalu terus turun dari mimbar sambil memerintahkan orang ramai menunggu di situ. Dia menghilangkan diri sebentar. Ketika dia kembali, dia sudah mandi. Dia pun mengiyakan kebenaran kata-kata Abu Muslim Al-Khaulani lalu bersetuju untuk memberikan harta tersebut kepada orang ramai yang layak mendapatkannya.

Contoh 2 :
Ketika Abu Musa Al-Asy’ari menjadi pemerintah di Basrah, dalam ucapannya dia memuji Allah, berselawat ke atas Nabi saw dan mendoakan Saiyidina Umar ra. Dlabbah bin Muhsin Al-‘Anzi marah kerana Abu Musa tidak menyebutkan nama Saiyidina Abu Bakar (khalifah pertama). Perlakuan Abu Musa itu seolah-olah telah melebihkan Saiyidina Umar daripada Saiyidina Abu Bakar. Abu Musa pun mengubah doanya kepada kedua-dua orang khalifah.
Selepas itu Abu Musa menulis surat kepada Saiyidina ‘Umar tentang perlakuan Dlabbah yang mempertikaikan ucapannya. Saiyidina Umar pun memerintahkan agar Dlabbah dibawa menghadapnya.
Setelah mendengar penjelasan Dlabbah, Saiydina Umar mengakui kebenarannya lalu belau menulis surat menegur kesalahan Abu Musa.

Contoh 3 :
Suatu hari seorang menteri yang zalim bernama Hajjaj bin Yusuf mengundang para fuqaha’ Basrah dan Kufah ke tempatnya. Hasan al-Basri merupakan orang yang terakhir masuk. Kemudian Hajja pun bersoal jawab dengan para ulama itu. Satu ketika, Hajjaj (yang memang anti dengan Saiyidina Ali dan keturunannya) telah mengatakan sesuatu yang tidak baik tenteng Saiyidina Ali. Semua fuqaha’ itu pun mengikut nada Hajjaj kerana mereka takut akan kekejamannya kecuali Hasan Al-Basri yang berdiam sahaja sambil menggigit jari.
Hajjaj tidak berpuas hati lalu meminta Hasan al-Basri memberikan pandangannya tentang Saiyidina Ali. Dengan berani Hasan al-Basri memuji kebaikan dan kelebihan Saiyidina Ali. Hajjaj marah lalu masuk ke rumahnya.

Contoh 4 :
Huthaith Az-Zayyat dibawa menghadap Hajjaj.
Kata Hajjaj : “Apa pendapat engkau tentang diri aku?”
Huthath menjawab : “Akan aku katakan bahawa menurut pandangan aku, engkau termasuk salah seorang daripada musuh Allah di muka bumi. Engkau bnasakan segala kehormatan. Dan engkau membunuh atas dasar engkau emngesayki semata-mata.”
Hajjaj bertanya lagi : “Apa kata engkau tentang Amirul Mu’mini Abdul Malik bin Marwan (khalifah ketika itu, iaitu ketua kepada Hajjaj)?”
Jawab Huthaith : “Akan aku katakan bahawa dosanya adalah lebih besar daripada engkau. Sesungguhnya engkau itu hanyalah salah satu daripada kesalahan-kesalahannya.”
Lalu Huthaith pun diseksa dengan seksaan yang berat sehingga pecah tulangnya dan dagingnya, tetapi dia langsung tidak berbunyi apa pun. Ketika Huthaith sudah di hujung nyawanya, Hajjah perintahkan dia dilemparkan ke pasar.
Teman-teman Hutahith bertanya jika Huthaith punya sebarang permintaan. Dia hanya meminta seteguk air. Selepa situ ia pun meninggal dunia.
Ketika peristiwa ini berlaku, Huthaith baru berusia 18 tahun.

- Ringkasan Ihya' 'Ulumuddin

No comments: