Monday, September 16, 2019

Hak Ibu Bapa dan Anak


HAK IBU BAPA DAN ANAK

Apabila hak kaum kerabat dan keluarga pun sudah sedemikian kuat tuntutannya, maka dalam hubungan antara anak dengan ibu bapa tentulah lebih lagi.

Nabi Muhammad saw bersabda : “Buatlah kebajikan kepada ibumu, bapamu, saudara perempuanmu dan saudara lelakimu. Kemudian kepada yang lebih dekat kepadamu, lalu kemudian kepada yang lebih dekat kepadamu.” (An-Nasa’i, Ahmad, Al-Hakim)

Malik bin Rabi’ah berkata : Ketika kami berada di samping Rasulullah saw. tiba-tiba datang seorang lelaki dari kabilah Bani Salmah. Lelaki itu bertanya : “Ya Rasulullah! Adakah tinggal menajdi tanggunganku sesuatu daripada berbuat baik kepada ibu bapaku yang akan aku lakukan untuk kedua-duanya setelah mereka meninggal dunia?”
Nabi saw menajwab : “Ada, iaitu berdoa (mendoakan mereka), beristghfar (memohonkan) untuk kedua-duanya, melunaskan janji kedua-duanya, memuliakan sahabat kedua-duanya, dan menyambung silaturrahim yang tiada disambungkan kecuali dengan kedua-duanya.” (Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain-lain)

Nabi saw bersabda : “Setiap orang anak itu sama ada lelaki atau perempuan adalah tergadai dengan aqiqahnya, yang disembelihkan pada hari ketujuh (daripada lahirnya) dan dicukurkan rambutnya.” (Turmizi dan lain-lain, katanya sahih)

Seorang lelaki datang kepada Abdullah bin Al-Mubarak lalu dia mengadukan kepadanya tentang keadaan sebahagian anak-anaknya. Abdullah bin Mubarak bertanya : “Adakah engkau mendokan yang buruk terhadap anak itu?”
“Ada,”  jawab orang itu.
Maka Abdullah bin Mubarak menyambung : “Engkau telah merosakkan anak itu.”

Al-Aqra’ bin habis melihat Nabi saw memeluk anaknya Hasan (kebiasaan orang-orang Arab menyebut keturunannya sebagai anaknya, kerana Hasan ialah cucu baginda). Lalu Al-Aqra’ berkata : “Sesungguhnya aku mempunyai 10 orang anak. Tidak seorang daripada mereka yang aku peluk.”
Maka Nabi saw bersabda : “Sesungguhnya sesiapa yang tidak menyayangi akan orang, nescaya dia tidak akan disayangi orang.” (Bukhari)

Abdullah bin Syaddad berkata : “Sewaktu Rasulullah saw sedang solat berjemaah (sebagai imam) dengan orang ramai, tiba-tiba datanglah kepadanya Husin (cucunya). Lalu ia (Husin) mengenderai ke atas leher Rasulullah saw yang sedang bersujud. Maka Nabi saw melamakan sujud bersama-sama orang ramai itu sehingga mereka menyangka sesuatu telah terjadi.”
“Tatkala Nabi saw sudah menyelesaikan solatnya, orang ramai pun berkata : “Wahai Rasulullah! Engkau telah melamakan sujud hinggakan kami menyangka sesuatu telah terjadi.”
Nabi saw menjawab : “Anakku (cucunya Husin) telah mengenderai aku. Maka aku tidak suka menyegerakannya sehinggalah dia berpuas hati menunaikan kemahuannya.” (An-Nasa’i, Al-Hakim)

Abu Sa’id al-Khudri berkata : “Seorang lelaki berhijrah dari Yaman lalu pergi menemui Rasulullah saw dan ingin berjihad. Lalu Rasulullah saw bertanya : “Adakah ibu bapamu di Yaman?”
“Ada” jawab orang itu.
Maka Nabi saw bertanya pula : “Sudahkah kedua-duanya memberi izin kepada kamu?”
Orang itu menjawab : “Tidak.”
Lalu Nabi saw bersabda : “Kembalilah kepada ibu bapamu. Mintalah izin kedua-duanya. Jika kedua-duanya bersetuju, maka berjihadlah. Tetapi jika tidak, maka buatlah kebajikan kepada kedua-duanya mengikut kesanggupanmu. Sesungguhnya itulah yang sebaik-baiknya untuk kamu bertemu dengan Allah, sesudah tauhid.” (Ahmad, Ibnu Hibban)

Ada seorang lelaki datang kepada Nabi saw memohon pertimbangan untuk pergi ke medan perang. Lalu Rasulullah saw bertanya : “Adakah engkau mempunyai ibu?”
“Ada,” jawab orang itu.
Maka Nabi saw menyambung : “Hendaklah engkau bersama-sama ibumu itu, kerana jannah adalah pada kedua-dua belah kakinya.” (An-Nasa’i, Ibnu Majah, Al-Hakim).

Diringkaskan daripada Ihya' 'Ulumuddin

No comments: