Monday, September 9, 2019

Amar Ma'ruf, Nahi Munkar Kerja Warisan Nabi2


Imam Al-Ghazali berkata : “Sesungguhnya amar makruf DAN nahi munkar itu adalah garis lurus yang terbesar dalam agama, iaitu suatu hal yang penting kerana Allah mengutuskan nabi-nabi semuanya untuk itu.”

 Jika benarlah kita ini mencontohi jalan nabi-nabi (tarekat nabi-nabi), sudah tentu kita akan gigih beramar makruf DAN bernahi munkar

Jenis-jenis orang dalam beramar ma’ruf nahi munkar :
Ada yang banyak beramar ma’ruf dan banyak bernahi munkar.
Ada yang banyak beramar ma’ruf tetapi kurang bernahi munkar.
Ada yang banyak bernahi munkar tetapi kurang beramar ma’ruf.
Ada yang kurang beramar ma’ruf dan kurang bernahi munkar.
Ada pula yang bolehlah dikatakan tidak beramar ma’ruf dan tidak bernahi munkar.

Nak jadi sekadar orang abrar ke atau nak jadi orang muqarrabin?
Dah tentulah target nak capai muqarrabin terlebih dahulu.
Amal badan dan amal angota orang muqarrabin umumnya lebih daripada amal orang abrar.
Jadi, kena biasakan buat lebih.

Rasululah saw bersabda : “Allah Taala tidak menyeksa orang pilihan (orang khawwash) disebabkan dosa orang awam, kecuali terlihat perbuatan munkar di hadapan mereka dan mereka mampu mencegahnya, namun tidak dicegahnya.” (Ahmad)

Apabila sudah sufi, makrifah, fana’, mengenal diri….. (dll)…… tiba2 (sengaja) meningalkan amar ma’ruf nahi munkar…. bahaya!

- Petikan2 daripada Kitab Amar Ma’ruf Nahi Munkar 1 (Youtube)

Abu Zulfiqar Al-Amsyari
September 2019

No comments: