Wednesday, September 18, 2019

Besarnya Bahaya Lidah dan Kepentingan Diam

BESARNYA BAHAYA LIDAH DAN KEPENTINGAN DIAM

Abu Abdullah bertanya kepada Rasulullah saw : “Apakah yang mesti aku jaga?”
Maka Nabi saw menunjukkan dengan tangannya ke lidahnya. (Turmizi, dipandangnya sahih)

Rasulullah saw bersabda : “Sesiapa yang menjamin bagiku apa yang di antara dua tulang rahangnya (lidah, mulut, kata-kata) dan apa yang di antara dua kakinya (kemaluan), nescaya aku jamin baginya jannah.” (Bukhari)

Ditanyakan kepada Rasulullah saw tentang punca terbesar yang membawa manusia ke jannah, lalu Rasulullah saw bersabda : “Taqwa kepada Allah dan akhlak yang baik.”
Dan ditanyakan pula punca terbesar yang membawa manusia masuk ke neraka, maka Rasulullah saw menjawab : “Dua rongga badan, iaitu mulut dan kemaluan.” (Turmizi, Ibnu Majah)

Sabda baginda saw : “Barang siapa yang beriman dengan Allah dan Hari Akhirat, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik ataupun berdiam.” (Bukhari, Muslim)
Kita hanya punya dua pilihan sahaja. Jika mahu bercakap, bercakaplah tentang hal yang baik-baik. Jika tidak mahu bercakap yang baik-baik, kita kenalah berdiam sahaja.

- Diringkaskan daripada Ihya' 'Ulumuddin

No comments: