Monday, September 16, 2019

Hak Sesama Muslim (Umum)

HAK SESAMA MUSLIM SECARA UMUM

1.       Memberi salam kepadanya apabila bertemu.

2.       Memenuhi undangannya apabila dijemput. Contohnya jemputan ke majlis kenduri.

3.       Bacakan tasymit apabila dia bersin.

Rasulullah saw bersabda : “Apabila bersin seseorang daripada kamu, maka hendaklah (dia) mengucapkan ”Alhamdulilahirabbil ‘alamin”. Maka apabila orang yang bersin itu telah mengucapkannya, hendaklah orang yang berdekatan dengan dia mengucapkan : “Yarhamukallah”. Apabila orang-orang di situ telah mengucapkannya, hendaklah orang yang bersin itu mengucapkan “Yaghfirullahu li wa lakum.” (Semoga diampunkan oleh Allah akan aku dan kamu).” (An-Nasa’i, Abu Dawud, Turmizi)

Rasulullah saw bertasymit kepada seorang yang bersin tiga kali, lalu orang itu bersin lagi. Maka baginda bersabda : “Sesungguhnya engkau selesema.” (Muslim)

Nabi saw bersabda : “Muslim yang bersin ditasymitkan apabila dia bersin tiga kali. Kalau lebih, dia selesema.” (Abu Dawud)

Abu Hurairah ra berkata : “Rasululah saw apabila bersin, baginda mencegah bunyinya dan menutupkannya dengan kain atau tangannya.” (Abu Dawud, Turmizi)

4.       Menziarahinya apabla dia jatuh sakit.

Ketika berziarah, janganlah duduk lama-lama, biarlah sekejap-sekejap sahaja . Sedikitkan pertanyaan. Lahirkan perasaan kasih sayang. Berdoa agar dia lekas sihat. Picingkan mata daripada memandang-mandang aib si sakit. Berziarahlah beberapa hari sekali. Begitulah umumnya.

Nabi saw bersabda : “Apabila seorang muslim mengunjungi saudaranya yang sakit atau berziarah kepadanya, nescaya Allah Taala berfirman : “Baik engkau, dan baik perjalanan engkau, dan bertempatlah engkau pada satu tempat di dalam jannah.” (Turmizi, Ibnu Majah)

Nabi saw bersabda : “Barangsiapa dikehendaki oleh Allah untuk mendapat kebajikan, nescaya ia diberi musibah. (dugaan).” (Bukhari)

5.       Saksikan jenazahnya apabila dia meninggal dunia.

Lakukan solat jenazah. Irngi jenazahnya ke kubur.

Sabda Nabi saw : “Barangsiapa mengiringkan jenazah ke kuburan, baginya pahala satu qirath emas. Jiak ia menunggu sehingga selesai dikebumikan, baginya dua qirath.” (Bukhari, Muslim)

Dalam hadith riwayat Imam Muslim : “Qirath itu seperti Bukit Uhud.”

6.       Menasihatinya.

7.       Engkau menyukai baginya apa yang engkau sukai bagi diri anda sendiri dan engkau benci baginya apa yang engkau benci bagi untuk dirimu sendiri.

Nu’man bin Basyir berkata : “Aku mendengar Rasulullah saw bersabda : “Diumpamakan orang mukmin itu dalam berkasih-kasihan dan bersayang-sayangan adalah seumpama satu tubuh, apabila menderita sakit salah satu anggota daripadanya, nescaya membawa kepada sakit bahagian lainnya dengan demam dan tidak dapat tidur semalam-malaman.” (Bukhari, Muslim)

8.       Doakan yang baik-baik terhadapnya.

9.       Tidak dengan sengaja menyakitkannya sama ada dengan perbuatan atau perkataan.

Nabi saw bersabda : “Orang muslim ialah orang yang selamat kaum muslimin yang lain daripada angkara lidah dan tangannya.” (Bukhari, Muslim)

Sabda baginda saw : “Orang Islam yang paling utama ialah orang yang selamat kaum muslimin yang lain daripada angkara lidahnya dan tangannya.” (Bukhari, Muslim)

10.   Tolong selesakan dan selamatkan laluan jalan.

Nabi saw bersabda : “Sesungguhnya aku melihat seorang lelaki membalik-balikkan dirinya di dalam jannah pada sebatang kayu yang dipotongnya di atas jalan, di mana batang kayu itu menyakitkan kaum muslimin (membuatkan orang yang berjalan di jalan itu kurang selamat).” (Muslim)

Abu Hurairah berkata : “Wahai Rasululah! Ajarkanlah kepada aku sesuatu yang bermanfaat.”
Nabi saw menjawab : “Jauhkanlah apa-apa yang menyakitkan dari jalan kaum muslimin.” (Muslim)

11.   Tidak menyombong dan membesarkan diri kepada mereka.

Rasululah saw bersabda : “Sesungguhnya Allah Taala menruunkan wahyu kepada aku bahawa merendah dirilah kamu, hinggakan tiada menyombong seseorang terhadap seseorang.” (Abu Dawud, Ibnu Majah)

12.   Bersikap pemaaf terhadap mereka.

Firman Allah SWT : “Hendaklah kamu suka memafakan dan berlapang dada. Tidakkah kamu suka Allah akan mengampunkan kamu? Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih.” (An-Nur : 22)

Sabda baginda saw : “Barangsapa  memafkan orang Islam akan kesalahannya, nescaya dia dimaafkan oleh Allah pada hari qiamat.” (Abu Dawud, Al-Hakim)

Saiyidatina ‘Aisyah berkata : “Tidaklah sekali-kali Rasulullah saw berdendam hati untuk kepentingan dirinya sendiri, kecuali kerana (ada yang) melanggar kehormatan Allah, maka baginda menaruh dendam kerana Allah.”

Nabi saw bersabda : “Tidaklah harta itu berkurang dengan bersedekah. Dan tidaklah ditambahkan oleh Allah akan seseorang dengan memaafkan, melainkan (dapat) kemuliaan). Dan tidaklah seseorang yang merendahkan diri kerana Allah, emalinkan ia ditinggikan oleh Allah.” (Muslim)

13.   Tidak menyebar-nyebarkan cerita tentangnya.

Sabda Rasulullah saw : “Tidak akan masuk jannah orang yang berkelakuan seperti lalat merah (ke sana ke mari membawa cerita tentang orang lain).” (Bukhari, Muslim)

Al-Khalil bin Ahmad berkata : “Sesiapa yang membuat namimah (suka menyampai-nyampai cerita tentang orang lain) kepada engkau, nescaya dia akan berbuat namimah terhadap engkau (sebagaimana dia mengutuk orang lain di hadapan kita, biasanya sebgitulah dia mengutuk kita di hadapan orang lain). Dan sesiaapa yang menyampaikan kepada engkau hal ehwal orang lain, nescaya dia akan menyampaikan kepada orang lain tentang hal ehwal engkau.

Nabi saw bersabda : “Sesiapa yang mendengar berita tentang sesuatu golongan dan golongan itu benci kepada berita itu, nescaya dituangkan ke alam telinganya timah hancur pada hari qiamat.” (Bukhari)

14.   Jangan tidak bertegur sapa lebih daripada tiga hari.

Sabda Rasulullah saw : “Tidak halal bagi seseorang muslim tidak menegur saudaranya lebih daripada 3 hari di mana kedua-duanya bertemu, lalu yang ini berpaling muka dan yang itu pun berpaling muka. Dan yang terbaik daripada keuda-duanya ialah yang memulakan memberi salam.” (Bukhari, Muslim)

15.   Berbuat baik kepada semua tanpa mengira ikatan kekeluargaan.

16.   Minta izin untuk masuk ke tempatnya (rumah, bilik atau sebagainya) sebanyak tiga kali. Jika tidak mendapat keizinan atau tindak balas, kita kenalah berlalu pergi.

Firman Allah SWT : “Janganlah kamu masuk ke rumah yang bukan milikmu, sebelum meminta izin dan memberi salam kepada orang yang di dalamnya.” (An-Nur : 27)

17.   Menghormati orang tua-tua dan menyayangi anak-anak kecil.

Sabda Nabi saw : ‘Sebahagian daripada (perlakuan) mengangungkan Allah ialah memuliakan orang tua muslim.” (Abu Dawud, dengan sanad yang baik)

18.   Berusaha untuk ceria, bermuka jernih dan bersemangat persahabatan dengannya.

Nabi saw bersabda : “Peliharalah diri kamu daripada naar walaupun dengan (menghadiahkan) sebelah biji tamar. Barangsiapa tidak memperolehnya, maka (cubalah dapatkan pemeliharaan ini) dengan kata-kata yang baik.” (Bukhari, Muslim)

19.   Menepati janji.

Sabda Nabi saw : “Tiga perkara yang ada pada orang munafik : apabila bercakap ia dusta, apabila berjanji ia menyalahi janji, dan apabila diberi amanah ia berkhianat.” (Bukhari, Muslim)

Sabda Nabi saw : “(Ada) tiga perkata yang sesiapa ada pada dirinya maka dia iu munafik meskipun dan mengerjakan puasa dan solat.” (Bukhari)
Lalu Nabi saw menyebutkan ketiga-tiga perkara di atas tadi.

20.   Berusaha memperbaiki hubungan sesama manusia.

Sabda Nabi saw : “Tiap-tiap dusta itu ditulis, selain daripada orang yang berdusta dalam situasi peperangan. Sesungguhnya perang itu adalah tipu daya. Atau ia berdusta antara dua orang, lalu ia mengadakan islah (pembaikan) antara kedua-dua orang itu. Atau ia berdusta kepada isterinya suapaya dapat mendatangkan kerelaan isterinya.” (Muslim)

Sabda Nabi saw : “Barangsiapa menutup sesuatu yang mendatangkan kemelaratan kepada orang Islam, nescaya ia ditutupi oleh Allah Taala di dunaia dan di akhirat.” (Muslim)

Sabda bagnda saw : “Tiadalah seorang hamba menutupi seorang hamba, melainkan ia ditutupi oleh Allah pada hari qiamat.” (Muslim)

21.   Tidak mengitip-ngintip.

Frman Allah SWT : “Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang (suka bertajassus).” (Al-Hujurat : 12)

22.   Memberi salam dan berjabat tangan sebelum berbual.

Boleh mencium tangan orang-orang yang dimuliakan pada agama, untuk mendapatkan barakah dan sebagai penghormatan kepadanya.

Membongkok ketika memberi salam itu dilarang.

Imam Al-Ghazali menulis : “Makruh berdiri untuk menyambut kedatangan seseorang atas dasar membesarkan. tetapi tidak makruh atas dasar memuliakan.”

Sabda Nabi saw : “Apabila kamu melihat aku, janganlah berdiri sebagaimana yang diperbuat oleh orang-orang ‘Ajam.” (Abu Dawud, Ibnu Majah)

Sabda Nabi saw : “Barangsiapa berasa gembira oleh penghormatan orang-orang kepadanya dengan berdiri, maka dia menyediakan tempat duduknya daripada naar.” (Abu Dawud, Turmizi)

Sabda Nabi saw : “Tiadalah dua orang muslim bertemu lalu bersalam-salaman melainkan diampunkan dosa kedua-duanya sebelum kedua-duanya berpisah.” (Abu Dawud, Turmizi, Ibnu Majah)

23.   Tolong menjaga saudara muslimnya dari segi kehormatannya, jiwanya dan hartanya menurut kesanggupan kita.

24.   Tidak berlebih-lebihan bergaul dengan orang kaya dan bergaullah dengan orang-orang miskin.

25.   Buatlah kebajikan kepada anak-anak yatim.

Nabi saw bersabda : “Barangsiapa mengambil anak yatim daripada ibu bapa muslim sehingga anak yatim itu memperoleh kecukupan, maka sesungguhnya wajiblah tak boleh tidak bagi orang itu jannah.” (Ahmad, Thabrani)

Sabda Nabi saw : “Aku dan orang yang memelihara anak yatim di dalam jannah adalah seperti dua anak jari ini (rapatnya).” Nabi saw mengisyaratkan dengan dua anak jarinya.” (Bukhari)

26.   Adab menziarahi kematian - Merendahkan diri, menunjukkan kesedihan, menyedikitkan berkata-kata, dan elakkan tersenyum.

(Diringkaskan daripada Ihya' 'Ulumuddin)

No comments: