Saturday, October 5, 2019

Perang Fizikal Ada, Perang Ruhani Pun Ada

Jalan keruhanian ini jalan perang. Kita bermujahadah dan berperang dengan kehendak hawa nafsu dan syaitan (minal jinnati wannas).

Dalam perang, sesiapa yang hanya mengenal kawan dan hanya mengenal yang baik-baik, tetapi tidak mengenal dengan arif akan musuh-musuh dan hal-hal yang tidak baik lagi berbahaya itu, maka dia akan terkena dengan mudah-mudah. Mudah tercedera, mudah tercacat dan mudah termaut. Hal ini kerana dia menyangkakan semua yang diketahui dan yang dilihatnya dalam medan perang/mujahadah itu adalah kawan, baik-baik dan benar-benar belaka.

Dah namanya pun jalan mujahadah (jihad), maka kena kenallah dengan arif yang mana jalan/ajaran yang benar dan mana yang salah, mana kawan dan mana musuh, mana yang selamat dan mana yang tidak.

Jika tidak, bagaimana mahu mengelak/menghindar?
Bagaimana mahu tahu diri sudah terkena atau tidak?
Bagaimana mahu merawat diri sekiranya sudah terkena?

Maka nanti, sudah terkena pun berasa belum terkena.
Sudah terkena virus atau penyakit pun dirasa dir masih sihat.
Terlorong ke arah mudarat pun disangkakan sedang dilorongkan ke jalan selamat.

Medan mujahadah (perang) keruhanian ini terkandung di dalamnya apa yang sebut sebaga ma'rifah, haqiqat, tasawuf, sufi, tarekat, mengenal diri, mengenal Allah, haqiqat insan, dan sebagainya itulah.

Jka pada zaman Imam Al-Ghazali lebih 1000 tahun dahulu lagi sudah sekian banyak jalan/ajaran yang bermasalah, boleh agak-agak sendirilah pada zaman kita sekarang ini.

Imam Al-Ghazali hurai panjang lebar tentang golongan-golongan jalan/ajaran keruhanian yang berasa jalan/ajarannya selama hari ini ok, tetapi sebenarnya TERTIPU/TERPEDAYA ini dalam kitabnya Ihya' 'Ulumuddin.

Insylh akan kita daurahkan bahagian ini pula pada hujung tahun ini. Doa-doakan.


Abu Zulfiqar Al-Amsyari
5 Oktober 2019

Tersalah dalam hal-hal lain, boleh tahan lagi. Tetapi jika tersalah dalam ma'rifah...  bahaya dan kerugiannya adalah sangat besar
No comments: