Friday, October 25, 2019

Kelebihan Al-Quran

Nabi saw bersabda : “Ahlul Quran ialah ahlullah dan orang-orang yang dikhususkan oleh-Nya.” (An-Nasa’i dan lain-lain dengan isnad hasan)

Abu Humamah Al-Bahili berkata : “Sesungguhnya Alah Taala tidak mengazab hati yang menjadi karung Al-Quran.”

Kata Ibnu Mas’ud : “Apabila kamu mahukan ilmu pengetahuan, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu ada ilmu orang-orang dahulu kala dan orang-orang kemudian.”

Kata Ibnu Mas’ud : “Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya kamu dberikan pahala pada setiap huruf daripadanya dengan sepuluh kebaikan. Sesungguhnya aku tidak mengatakan satu huruf itu Alif lam mim tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.”

Berkata Abu Hurairah : “Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran padanya nescaya lapanglah penghuni rumah itu, banyaklah kebajikannya, datanglah kepadanya malaikat dan keluarlah daripadanya syaitan-syaitan. Dan sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan Kitabullah Azza wa Jalla, nescaya sempitlah penghuni rumah itu, sedikitlah kebajikannya, keluarlah daripadanya malaikat dan datanglah padanya syaitan-syaitan.”

Kata Al-Fudhail : “Pembawa Al-Quran (pada dirinya) ialah pembawa bendera Islam. Maka tidak wajarlah ia bersenda gurau dengan orang yang bersenda gurau (jangan banyakkan gelak ketawa), tidak lupa bersama-sama orang yang lupa (jangan lalai), dan tidak melakukan yang sia-sia bersama-sama pelaku yang sia-sia. Hal ini adalah kerana mengagungkan Al-Quran.”

- Petikan Ihya' 'Ulumuddin : Kitab Adab Tilawah Al-Quran

No comments: