Friday, October 25, 2019

Adab2 Batin Membaca Al-Quran1.       Pengiktirafan

Kita hendaklah memahami dan mengakui bahawa Kalam Allah (Al-Quran) adalah sangat agung dan sangat tinggi kedudukannya.

2.       Kesedaran

Kita hendaklah mengetahui dan menghayati bahawa yang dibaca itu bukanlah daripada kata-kata manusia.

3.       Tumpuan

Tumpukan hati (fokus pada bacaan dan pemahaman), tinggalkan bisikan-bisikan jiwa.

4.       Tadabbur.

Ambil pemahaman daripada apa yang kita baca itu (sekadar yang termampu).

5.       Ambil berat hal-hal berikut :

Ambil berat akan sifat-sifat Allah, af’alNya, kisah nabi-nabi, tentang nasib orang-orang yang menentang nabi-nabi, suruhan dan larangan Allah, jannah dan naar.

6.       Elakkan hal-hal yang menghalang daripada faham.
a.       Yang menghijabkan pemahaman kita :
                                                               i.      Apabila hati lebih tertumpu untuk membetulkan bacaan dari segi makhraj dan tajwid. Imam Al-Ghazali menulis : “Sikap terlalu berjaga-jaga dalam membetulkan bacaan itu sebenarnya dipengaruhi oleh syaitan yang ditugaskan kepada para pembaca Al-Quran. Tujuannya untuk mengelakkan para pembaca daripada memahami pengertian-pengertian kalam Azza wa Jalla. Maka sentiasalah dibawanya para pembaca itu agar mengulang-ulang huruf, yang terguris dalam hati mereka bahawa mereka belum mengucapkannya dengan makhraj yang betul.
                                                             ii.      Kerana terlalu terkongkong dengan aspek-aspek zahir sehingga gagal menangkap erti-erti yang batin daripada Al-Quran.
                                                           iii.      Kerana kita masih mengekalkan dosa-dosa.

7.       Kita hendaklah berasakan bahawa diri kitalah yang dimaksudkan oleh ayat-ayat tu.
Umumnya jika membaca ayat perintah, anggaplah perintah itu ditujukan kepada kita. Kalau membaca ayat-ayat larangan pula, anggaplah larangan itu ditujukan kepada kita.

8.       Pembekasan
Hati kita hendaklah terkesan dengan ayat-ayat yang dibaca. Ada bahagian yang duka, ketakutan, harap, gembira, bersemangat dan sebagainya. Apabila telah sempurna ma’rifahnya, nescaya rasa takut itu yang terbanyak.

9.       Peninggian

i)                    Kita hendaklah merasakan yang Allah sedang melihat kita membaca Al-Quran. Sikap kita ketika ini sepatutnya sebagai orang yang meminta, bermuka manis, merendahkan diri dan seumpamanya.
ii)                   Kita hendaklah merasakan bahawa Allah yang sedang berkata-kata kepada kita, bukannya kita yang membaca. Sikap kita ketika ini sepatutnya malu, pengagungan dan pemahaman.
iii)                 Kita yang merasa itu pun sudah hilang, yang ada hanyalah Alah yang berkata-kata. Inilah tingkat golongan muqarrabin.

10.   Pelepasan
Apabila membaca ayat-ayat yang mengandungi janji kesenangan dan pujian bagi orang-orang soleh, eloklah jika kita tidak merasakan yang kita sudah termasuk dalam kalangan orang-orang soleh. Sebaliknya kita merendah diri dan berharap agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam kalangan orang-orang soleh itu. Di sini ada harap.
Apabila membaca ayat-ayat yang mengandungi cacian dan celaan terhadap orang-orang durhaka dan lalai, eloklah kita merasakan yang ayat-ayat itu kena kepada kita. Di sini pula ada takut.


- Dipetik dan dirumuskan daripada kitab Ihya' 'Ulumuddin

No comments: