Monday, October 28, 2019

Halal Haram Bergaul dengan Pemerintah


TENTANG HALAL HARAM BERGAUL DENGAN PEMERINTAH YANG ZALIM

Hubungan engkau dengan raja-raja, pegawai-pegawai dan orang-orang zalim itu ada tiga bentuk :
         i.            Yang paling teruk – engkau masuk ke tempat mereka. Maksudnya engkau selalu bergaul dengan mereka di tempat mereka.
       ii.            Yang kurang sedikit – mereka masuk ke tempat engkau. Maksudnya mereka selalu bergaul dengan engkau di tempat engkau.
     iii.            Yang lebih selamat – engkau mengasingkan diri daripada mereka. Maksudnya engkau tidak bergaul dengan mereka. Lebih baik engkau tidak melihat mereka dan mereka pun tdak melihat engkau.

Sabda Rasulullah saw : “Akan ada sesudah aku amir-amir yang berdusta dan zalim. Sesiapa yang membenarkan (menyokong) mereka dengan kedustaan mereka dan menolong mereka atas kezaliman mereka, maka tidaklah dia darpada aku dan tidaklah aku daripada dia. Dan dia tidak akan datang ke kolam (kolam Nabi pada hari akhirat kelak).” (An-Nasa’i, Turmizi)

Atsar daripada Huzaifah ra : “Awaslah daripada tempat-tempat fitnah.”
Lalu orang bertanya : “Yang manakah tempat-tempat fitnah itu?”
Huzaifah menjawab : “Pintu-pintu para amir, yang dmasuki oleh seseorang kamu ke tempat amir itu. lalu membenarkannya (mengiyakan/menyokong) dengan kedustaann dan mengatakan apa yang tidak ada tentang amir itu.”

Khalifah Umar bin Abdul Aziz ada mengambil seorang pekerja di bawahnya, lalu orang memberitahu kepadanya bahawa pekerja itu dahulunya bekerja sebagai pegawai kepada Hajjaj (seorang menteri yang zalim), lalu beliau memebrhentikan lelaki itu.
Lelaki itu berkata : “ Sesungguhnya aku bekerja sedikit sahaja untuk Hajjaj.”
Jawab Umar : “Cukuplah jika engkau menyertanya walau sehari atau setengah hari kerana keburukan dan kejahatan.”

Ulama dunia masuk ke tempat para pemerintah dengan tujuan untuk mendekatkan diri mereka dengan pemerintah. Mereka melakukan istinbath (mencari dalil dan hujah) untuk para pemerintah itu agar sesuai dengan kehendak pemerintah. Perbuatan mereka sebenarnya adalah untuk mencari kemegahan dan pemberian daripada para pemerintah itu.
Ada dua jenis penipuan yang tertipulah orang-orang jahil dengannya iaitu :
         i.            Para ulama dunia itu beralasan untuk selalu bersama-sama pemerintah kononnya untuk memperbaiki dan menasihati pemerintah. Sebenarnya mereka berbuat demikian untuk memenuhi nafsu keinginan yang tersembunyi bagi mendapatkan kemasyhuran.
       ii.            Para ulama dunia itu mendakwa kononnya mereka bertujuan untuk menolong sesama muslim dalam menolak kezaliman.

- Diringkaskan daripada kitab Ihya' 'Ulumuddin

No comments: