Thursday, February 28, 2019

Selain Allah Faqir Belaka

Seluruh makhluk memerlukan Allah. Jika tidak ada Allah, makhluk tidak dapat wujud, tidak dapat tercipta, tidak dapat hidup. Oleh itu semua makhluk adalah faqir.

Satu-satunya yang tidak faqir hanyalah Allah SWT. Hal ini kerana Allah tidak perlukan apa-apa atau siapa-siapa. Dia Maha Sempurna dan Maha Kaya. Dia cukup segala.

Pada hakikatnya, hanya Allah sahaja yang ada dan yang hidup. Dia Maha Kaya, satu-satunya yang kaya kerana Dia tidak perlu kepada apa-apa pun.

Makhluk? Makhluk perlukan Pencipta, Pemelihara, Pengurus.
Manusia perlukan udara, ruang, tempat, langit, bumi, air, api dan bermacam-macam lagi. Semua itu disediakan oleh Allah SWT.

Alangkah miskinnya kita………..

Firman Allah : “Allah Serba Cukup (Maha Kaya) tetapi kamu faqir.” (Muhammad : 38)

-          Pengajian kitab induk Ihya’ ‘Ulumuddin : Kitab Faqir & Zuhud
-          Kuliah 7 Ogos 2017

No comments: