Wednesday, February 20, 2019

Zuhud - Tempat Tidur Rasulullah


A’isyah ra berkata : “Tempat tidur Rasulullah saw itu kulit yang diisi dengan sabut kurma.” (Abu Dawud, Turmizi)

Diriwayatkan bahawa Umar bin Al-Khattab, masuk ke tempat Rasulullah saw dan Rasulullah sedang tidur di atas tempat tidur yang dialaskan dengan pelepah kurma. Umar lalu duduk, maka dilihatnya bekas pelepah kurma pada lambungnya saw. Lalu bercucuranlah air mata Umar.
Maka Nabi saw bertanya kepadanya : “Apa yang membuatkan engkau menangis wahai putera al-Khattab?”
Umar ra menjawab : “Aku teringat akan kisra dan kaisar, dan apa yang bagi kedua2nya dari kerajaan. Dan aku teringat kepada engkau. Sedangkan engkau itu kekasih Allah, pilihanNya dan utusanNya, tidur di atas tempat tidur yang dialas dengan pelepah kurma.
Nabi saw menjawab : “Apakah engkau tidak senang wahai Umar bahawa bagi kedua2nya itu di dunia dan bagi kita akhirat?”
Umar menjawab : “Ya, senang wahai Rasululah.” (Bukhari, Muslim)


Pengajian kitab induk Ihya’ ‘Ulumuddin : Kitab Faqir & Zuhud
24 Julai 2017

No comments: