Thursday, February 21, 2019

Antara Tanda Ulama Akhirat


Antara tanda-tanda ulama akhirat ialah dia tidak tergesa-gesa memberi fatwa, tetapi tetap teguh menjaga diri daripada memberi fatwa sela masih ada jalan untuk melepaskan diri.
                Jikalau dia ditanyakan tentang apa yang memang diketahuinya benar-benar dengan dalil Kitabullah, atau hadith, atau ijma', atau qias yang nyata, maka berfatwalah dia.

Tetapi jika ditanyakan tentang sesuatu yang diragukannya, maka dia akan menjawab : "Saya tidak tahu (Laa adrii)".

Dan jikalau ditanyakan suatu persoalan yang hampir diyakininya (zhan) berdasarkan ijtihadnya dan tekaannya, maka dalam hal ini dia berhati-hati, mempertahankan diri dan menyerahkan urusan menajwabnya kepada orang lain jikalau ada pada orang lain itu kemampuan.

                Inilah hati-hati (al-hazmu) namanya, kerana ikut-ikutan (senang-senang) berijtihad adalah besar sekali bahayanya.

                Dalam hadits tersebut: Artinya : "Ilmu itu tiga : Kitab yang berbicara, Sunnah yang berdiri tegak dan لا أدري Laa adrii(Saya tidak tahu)". (Abu Daud, Ibnu Majah) 

Ulama dunia? Dia asyik hendak berfatwa dan suka tercari-cari isu untuk difatwakannya. Berfatwa adalah kegemarannya.

-          Pengajian kitab induk Ihya’ ‘Ulumuddin : Kitab Ilmu
-          Kuliah pada Februari 2013

No comments: