Friday, February 22, 2019

Sebahagian Cerita Syariat dan Hakikat dalam Al-Quran


Allah berfirman tentang mati : “Katakan : Yang mengambil nyawa kamu ialah MALAKUL MAUT.” (As-Sajadah : 11)
Ayat ini bercerita tentang pandangan syariat. Kita nampak makhluk punya kerja iaitu malaikat.

Kemudian Allah ‘Azza wa Jalla berfirman : “ALLAH yang mengambil nyawa itu ketika matinya.” (Az-Zumar : 42)
Ayat ini pula bercerita tentang pandangan hakikat. Kita nampak sebenarnya Allah yang punya kerja.


(ms 312) Allah Taala berfirman : “Perangilah mereka. Allah akan menyeksa mereka dengan TANGAN KAMU.” (At-Taubah : 14)

Kita nampak tangan makhluk punya kerja.

Akan tetapi Allah mengeaskan dan berfirman : “Sebenarnya bukan engkau yang membunuh mereka melainkan ALLAH yang membunuhnya.” (Al-Anfal : 17)

Pada hakikatnya Allah yang punya kerja.

Allah Taala berfirman : “Dan bukan ENGKAU yang melempar (ke arah musuh) ketika engkau melempar melainkan ALLAH yang melempar.” (Al-Anfal : 17)

Dari segi syariatnya nampak makhluk punya kerja, dan pada hakikatnya tidak lain Allahlah yang punya kerja.


-          Pengajian kitab induk Ihya’ ‘Ulumuddin : Kitab Tauhid & Tawakal
-          Kuliah 27 November 2017

No comments: