Monday, March 19, 2018

Apa Untungnya Kita Menuntut Ilmu-ilmu Agama? Sabda Nabi saw : “Sesiapa yang melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu, dianugerahkan oleh Allah kepadanya jalan ke jannah.” (Muslim)

Sabda Nabi saw : “Sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu sebagai tanda redha dengan usahanya itu.” (Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim)

Kata Abu Darda’ : “Aku lebih suka mempelajari suatu masalah daripada mengerjakan solat satu malam.”

Kata Abu Darda’ : “Hendaklah engkau jadi orang yang berilmu, atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang mendengar ilmu. Dan janganlah engkau menjadi jenis yang keempat (iaitu tidak termasuk dalam tiga golongan tadi), maka binasalah engkau.”

Kata Imam Asy-Syafi’i : “Menuntut ilmu adalah lebih utama daripada melakukan ibadah sunat.”

Kata Abu Darda’ : Sesiapa yang berpendapat bahawa pergi menuntut ilmu itu bukan jihad,maka dia ialah orang yang kurang fikiran dan akal.”

- Ringkasan kitab Ihya' 'Ulumuddin : KItab Ilmu

No comments: