Monday, March 19, 2018

Apa Kelebihan Menyampaikan Ilmu Agama? Firman Allah swt : “Siapakah yang lebih baik kata-katanya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan dia melakukan amalan yang soleh?” (Al-Fussilat : 33)

Allah Taala berfirman : “Serulah ke jalan Rabb kamu dengan bijaksana dan pengajaran yang baik.” (An-Nahl : 125)

Antara hadis yang menerangkan tentang keutamaan menyampaikan ilmu ialah sabda Nabi saw kepada Mu’az ketika mahu diutusnya ke Yaman : “Dengan sebab engkau maka diberi petunjuk oleh Allah kepada seseorang, (hal itu) adalah lebih baik bagi engkau daripada dunia dan isinya.” (Ahmad)

Bersabda Nabi saw : “Apabila mati seseorang anak Adam, terputuslah amal perbuatannya selain daripada tiga perkara, (salah satunya ialah) ilmu yang dimanafaatkan.” (Muslim)

Kata Saiyidina Umar ra : “Sesiapa yang menceritakan suatu hadis lalu diamalkan orang, maka baginya pahala sama seperti pahala yang diperoleh oleh orang yang mengamalkannya.”

Kata sebahagian ulama : “Ulama itu lampu segala zaman. Masing-masing ulama itu menjadi lampu pada zamannya. Orang-orang sezaman denganya mendapat nur (cahaya) daripadanya.”

- Ringkasan kitab Ihya' 'Ulumuddin : Kitab Ilmu


No comments: