Wednesday, July 3, 2019

Bijak Asas Hadis dalam Bertarekat


Biasanya, apabila menghuraikan sesuatu perkara, pengasas tariqah ini iaitu Imam Al-Ghazali akan menggunakan sumber-sumber berikut sebagai sandaran-sandarannya (yang lebih kurang turutannya) :

1. Beliau akan mulakan dengan ayat-ayat Al-Quran sebagai hujah utama.
2. Diikuti dengan hadis-hadis sahih dan yang berpotensi sahih, sebagai hujah sokongan kepada ayat-ayat Al-Quran.
3. Diikuti dengan hadis-hadis hasan dan yang berpotensi hasan, sebagai hujah sokongan kepada sumber-sumber 1 dan 2.
4. Dikuti dengan hadis-hadis dhaif dan yang berpotensi dhaif, sebagai sekadar pengkayaan kepada sumber-sumber sebelum ini, bukan sebagai hujah utama.

Inilah jalan yang bagus untuk kita ikuti dalam tariq ini.

Pada awal-awal kitab Ihya' 'Ulumuddin, iaitu pada kitab pertama daripada 40 kitab yang ada di dalamnya lagi, Imam Al-Ghazali sudah mengingatkan kita :

"Tidak ada suatu ilmu pun melainkan ada peringkat yang asas, yang pertengahan, dan yang mendalam."

"Dalam ilmu hadith, peringkat asasnya adalah dengan mendapatkan apa yang ada di dalam kitab SAHIH BUKHARI dan SAHIH MUSLIM, dengan meminta pengesahan akan hadis yang dipelajari itu kepada seorang yang berilmu dengan matan hadis itu."

"Peringkat sederhana dalam hadis adalah dengan menambah kepada dua kitab SAHIH di atas dengan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab musnah YANG SAHIH."

*Permata daripada kata-kata ini :
1. Tertolaklah dakwaan kaum salafi wahhabi kononnya Imam Al-Ghazali belajar ilmu hadis terutamanya Sahih Bukhari dan Muslim pada penghujung hayatnya. Padahal pada awal2 beliau mengarang Ihya' lagi (pada awal uzlah 11 tahunnya lagi, bukan pada penghujung hayatnya) Imam Al-Ghazali mengatakan belajar Sahih Bukhari dan Muslim itu hanyalah peringkat asas sahaja baginya. Maksudnya juga, beliau mengarang kitab Ihya' dalam keadaan sudah tamat pengajian kedua2 sahih itu, bahkan ditambah lagi dengan kitab-kitab musnad YANG SAHIH.
2, Betapa Imam Al-Ghazali sangat menitik beratkan kualiti hadis-hadis.
3. Para pejalan tariq Imam Al-Ghazali tentunya lebih utama untuk mencontohi pendahulu kita itu.

Abu Zulfiqar Al-Amsyari
2 Julai 2019

Kenali Kebenaran dan Kenali Ketidakbenaran


Tariqah Ghazaliyyah ini jalannya Huzaifah Al-Yaman. Sebab itulah selain daripada ditarbiyyah mengenal yang benar-benar, para pengamalnya juga ditarbiyyah agar dapat mengenal yang salah-salah.
Jalan-jalan yang benar kita kenal, jalan-jalana yng tidak benar pun kita boleh kesan juga.

Umumnya pada setiap zaman, tidak pernah ada keadaan yang semua jalan keruhanian itu benar. Jalan-jalan yang tidak benar sentiasa ada, dan jumlahnya tidak sedikit.
Pada zaman Rasululah saw sendiri sudah ada nabi-nabi palsu yang membawa jalan-jalan keruhanian yang tidak benar. Apatah lagi pada zaman-zaman selepasnya.

Abu Zulfiqar Al-Amsyari
1 Julai 2019

Tips Maju dalam Berzikrullah


Ingatnya banyak tetapi lafaznya sedikit, adalah lebih baik daripada lafaznya banyak tapi ingatnya sedikit.
Utamakan ingat berbanding lafaz, bukannya utamakan lafaz berbanding ingat.

Inilah antara panduan untuk maju zikrullah dalam Tariqah Ghazaliyyah.

Ada yang lafaz kalimah zikirnya ribuan tetapi ingatnya sekejap sekejap.
Ada yang lafaz zikirnya mungkin sekali sahaja, tetapi ingatnya berterusan, sentiasa, lama.

Kejarlah jumlah, tetapi utamakan untuk mengejar ingatnya.
Kualiti diutamakan berbanding kuantiti.

Tetapi jika dapat yang lafaz zikirnya banyak dan ingatnya juga banyak, hal itu adalah paling bagus.

Abu Zulfiqar Al-Amsyari
2 Julai 2019

Anda mungkin meminati:

Related Posts with Thumbnails