Sunday, March 18, 2018

Mengapa Ilmu-ilmu Agama Sangat Penting?


Allah swt berfirman : “Katakanlah : Adakah sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu?” (Fathir : 28)

Tentulah tidak sama, baik di dunia mahupun di akhirat.

Pada ayat yang lain dinyatakan : “Contoh-contoh itu kami buat untuk manusia dan tidak ada yang mengerti melainkan orang-orang yang berilmu.” (Al-’Ankabut : 43)

Rasulullah saw bersabda : “Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan nescaya dianugerahi-Nya pemahaman dalam agama dan diilhami-Nya petunjuk.” (Bukhari, Muslim)

Nabi saw bersabda : “Orang berilmu (ulama) itu pewaris para nabi.” (Abu Daud, Turmizi)

Sudah kita maklumi bahawa tidak ada pangkat yang lebih atas daripada pangkat kenabian dan tidak ada kemuliaan yang lebih atas daripada kemuliaan mewarisi pangkat tersebut.

Nabi saw bersabda : “Kelebihan orang ‘alim (berilmu) berbanding orang ‘abid (banyak beribadah) adalah seperti kelebihan aku berbanding orang yang paling rendah dalam kalangan para sahabatku.” (Turmizi)

Nabi saw bersabda : “Kelebihan orang ‘alim berbanding orang ‘abid adalah seperti kelebihan bulan pada malam purnama berbanding bintang-bintang lain.” (Abu Daud, Turmizi)



Saiyidina Ali bin Abi Talib ra berkata kepada Kumail : “Wahai Kumail! Ilmu adalah lebih baik daripada harta. (Hal ini kerana) Ilmu menjaga engkau sedangkan harta dijaga oleh engkau. Ilmu itu penghukum sedangkan harta itu terhukum. Harta berkurang apabila dibelanjakan sedangkan ilmu itu bertambah apabila dibelanjakan.”

Kata Ibnu Abbas ra : “(Nabi) Sulaiman bin Daud disuruh memilih antara ilmu, harta dan kerajaan. Dia memilih ilmu lalu dianugerahkan kepadanya harta dan kerajaan bersama-sama ilmu itu.”

Fathul Mausuli bertanya : Bukankah orang yang sakit itu apabila tidak mahu makan dan minum akan mati?”
Orang di sekelilingnya menjawab : “Benar.”
Lalu sambung Fathul Mausuli : “Begitu jugalah dengan hati. Apabila (hati itu) tidak mahu mahu kepada hikmah dan ilmu dalam masa tiga hari, maka matilah hati itu.”

Memang benar kata-kata ini kerana sesungguhnya makanan hati itu ialah ilmu dan hikmah. Dengan dua hal inilah hati dapat hidup sebagaimana tubuh badan itu hidup dengan makanan.

Orang yang tidak berilmu, hatinya akan sakit dan kematian hatinya itu adalah suatu kemestian. Namun dia tidak menyedari hal itu kerana kecintaan dan kesibukannya dengan dunia menghilangkan perasaan itu, sebagaimana ketakutan yang kuat kadang-kadang menghilangkan kepedihan luka (yang sedang dialami) buat seketika walaupun luka itu masih ada.

Apabila mati itu telah menghilangkan kesibukan duniawi, barulah dia berasa rugi besar sedangkan ketika itu sudah tidak bermanafaat lagi baginya. Keadaan tersebut samalah seperti yang dirasakan oleh orang yang telah aman daripada ketakutan atau telah sembuh mabuknya dengan luka-luka yang diperolehinya sewaktu sedang mabuk atau ketakutan.

Berkata Al-Hasan : “Ditimbang tinta para ulama dan darah parah syuhada’, maka beratlah timbangan tinta para ulama berbading darah para syuhada’.”

Kata Ibnu Mas’ud ra : “Engkau mestilah berilmu sebelum ilmu itu diangkat. Diangkatnya ilmu adalah dengan kematian para perawinya. Demi Tuhan yang jiwaku dalam kekuasaan-Nya, sesungguhnya orang-orang yang syahi dalam perang sabil lebih suka dibangkitkan oleh Allah nanti sebagai ulama kerana melihat kemuliaan ulama itu.”

Kata Ibnu Abbas ra : “Bertukar-tukar fikiran tentang ilmu pada sebahagian malam adalah lebih aku sukai daripada melakukan ibadah pada malam itu.” Begitu juga menurut Abu Hurairah ra dan Ahmad bin Hanbal.

Al-Hasan mentafsirkan firman Allah Taala : “Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat.” (Al-Baqarah : 201) bahawa kebaikan di dunia itu ialah ilmu dan ibadah, sedangkan kebaikan di akhirat ialah jannah.

Kata Az-Zuhri : “Ilmu itu jantan dan tidak mencintainya selain lelaki yang jantan.”


- Ringkasan kitab Ihya' 'Ulumuddin : Kitab Ilmu

4 Peringkat Minda dalam Beragama




Anakku,

Ada 4 peringkat minda yang mesti engkau ketahui :

1.       Minda peringkat paling rendah dan paling buruk – dinamakan sebagai minda Azazil atau minda Iblis.

Dalam aturan-aturan agama yang tidak kena dengan kehendak hati engkau, engkau menolak dan menentangnya. Itulah minda Azazil.

Sekadar satu contoh - dalam tuntutan berdakwah. Kalau boleh, memang kita suka untuk duduk bersenang-senang dan berehat-rehat sahaja ataupun kita pergi cari duit lebih. Kita tidak suka (benci) untuk melibatkan diri dalam hal ehwal dakwah yang akan memberatkan kepala, keluar wang, guna banyak tenaga, dikata orang, hilang banyak masa, kurang peluang untuk menambah duit dan sebagainya itu.

Oleh kerana hal ini tidak disukai oleh hati orang-orang yang berminda Azazil/Iblis, maka terus ditolaknya, malah ditentangnya sama ada secara terang-terangan mahupun secara senyap-senyap. Dia memang mahu agar dakwah ini ditutup dan dilupakan, sebagaimana Azazil yang tidak suka salah satu aturan agama pada zamannya iaitu sujud kepada Adam.  Mindanya itu membuatkan dia dilaknat oleh Allah selama-lamanya.

Allah Taala mengingatkan : “Sesungguhnya orang-orang yang engkar akan ayat-ayat Allah, bagi mereka azab seksa yang amat berat.” (Ali-Imran : 4)

Inilah minda orang-orang yang tidak redha lagi derhaka. Minda jenis ini memang tidak akan selamat. Jangan sesekali engkau berminda dengan minda seperti ini wahai anakku.

Ingatlah firmah Allah SWT : “Tidakkah engkau perhatikan orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai tuhannya (ilahnya)?” (Al-Furqan : 43)

2.       Minda peringkat rendah – yakni minda miskin atau minda dhaif.

Dalam hal ehwal agama yang tidak sesuai dengan kehendak hati engkau (kehendak hawa nafsu engkau), engkau masih menerimanya tetapi dengan nada tidak suka. Engkau mengeluh sama ada secara terang-terangan atau di dalam hati engkau, dan jika boleh memang engkau tidak mahu menerimanya.

Contohnya dalam hal ehwal solat. Sekalipun perintah solat itu tidak kena dengan kehendak engkau dan tidak engkau suka, namun engkau tetap buat juga memandangkan hal itu merupakan aturan dalam agama. Engkau tetap berusaha melaksanakannya walaupun dengan nada berasa terpaksa, mengeluh dan merungut. Sekiranyalah aturan solat itu dibatalkan atau memang tidak ada, engkau akan suka. Tetapi oleh kerana aturan itu sudah ada, mahu tak mahu engkau berusaha untuk buat juga.

Dalam kes Azazil/Iblis, sekiranyalah dia ikut sahaja aturan dalam agama ketika itu iaitu sujud kepada Adam sekalipun hatinya kalau boleh mahu hal itu ditiadakan atau dibatalkan, tidak mustahil dia masih diterima oleh Allah.

Inilah minda orang-orang terpaksa. Mindanya akan berpanjangan dalam dukacita, resah gelisah, tertekan, asyik tidak puas hati dan seumpamanya. Namun minda jenis ini masih ada harapan untuk selamat, tetapi janganlah hendaknya engkau bermaqam pada minda peringkat ini. Di mana hendak engkau letakkan ikhlasmu jika engkau berbuat kerana terpaksa?

Nabi saw bersabda : “Sesungguhnya Allah memandang kepada hatimu dan  amal perbuatanmu.” (Muslim)

3.       Minda peringkat baik – Minda orang baik-baik.

Dalam hal ehwal agama yang tidak kena dengan kesukaan hati engkau, engkau terus menerimanya dengan taat walaupun tidak sampai ke peringkat engkau mencintai aturan-aturan itu.

Pada asasnya, hati engkau memang tidak tenteram dengan aturan-aturan agama itu. Contohnya apabila engkau mesti mengeluarkan zakat. Kalau boleh, tentulah engkau tidak mahu mengeluarkannya. Tetapi, memandangkan hal itu termasuk aturan agama, engkau melatih juga diri engkau untuk menerimanya. Akhirnya engkau berjaya untuk tidak menolak, tidak membenci dan tidak mengeluh, sekalipun tidaklah engkau sampai ke peringkat mencintai aturan agama ini. Maka dengan rasa bertanggungjawab dan patuh, engkau keluarkan zakatmu.

Firman Allah SWT : “Mereka berkata : “Kami mendengar dan kami taat, kami mohon keampunan-Mu wahai Rabb kami, dan kepada-Mu tempat kembali.” (Al-Baqarah : 285)

Anakku, inilah minda orang-orang yang taat. Umumnya inilah minda orang-orang abrar. Mindanya dan hidupnya berpotensi untuk berpanjangan tenang dan tenteram.

Bukankah Allah SWT telah berfirman : “Bahkan sesiapa yang berserah diri kepada Allah dan dia berusaha agar baik pula amalannya, maka ia akan mendapat pahala di sisi Rabbnya, tidak ada kebimbangan, dan tidak pula berdukacita.” (Al-Baqarah : 112)

Minda jenis ini insya-Allah selamat. Ini minda orang-orang yang patuh akan aturan-aturan agama sama ada dalam hal-hal yang disukainya ataupun dalam hal-hal yang dibencinya. Sekiranya Azazil berminda begini dahulu, insya-Allah dia juga akan selamat.

4.       Minda peringkat tinggi – Minda para sufi.

Ini sangat hebat! Dalam hal ehwal agama yang tidak kena dengan kesukaan hati engkau, engkau bukan sekadar menerima, bahkan engkau mencintainya.

Berkata Imam Al-Ghazali : “Antara tanda-tanda kecintaan seseorang hamba kepada Allah ialah hamba itu bernikmat-nikmatan dalam mentaati dan tidak berasa berat untuk taat.” (Ihya’ ‘Ulumuddin : Kitab Cinta Allah)

Contohnya, apabila datang seruan berjihad, walaupun hal itu menyusahkan engkau dan memang pada dasarnya engkau suka untuk tidak pergi, tetapi sebaliknya engkau tidak sekadar pergi, tidak sekadar patuh, bahkan engkau mencintai lagi merindui untuk pergi berjihad. Hilang ketidaksukaan terhadap aturan itu dalam hatimu.

Sebagaimana yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad saw apabila datang panggilan jihad :
-           ada yang menolak, mengelak dan menentang
-          ada yang pergi kerana terpaksa
-          ada yang patuh dan pergi dengan rela, penuh rasa bertanggungjawab
-          dan ada yang memang cinta untuk pergi.

Golongan yang pergi kerana cinta itulah sebaik-baik matlamatmu wahai anakku.

Allah Taala berfirman : “Katakanlah : “Sekiranya bapa-bapa kamu (orang-orang tua kamu), dan anak-anak kamu, dan saudara-saudara kamu, dan isteri-isteri kamu (pasangan-pasangan hidup kamu), dan urusan perniagaan yang kamu risau akan merosot, dan tempat-tempat tinggal (rumah-rumah dan persekitaran) yang kamu sukai, (jika semuanya itu) lebih engkau cintai daripada mencintai Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad untuk agama-Nya, maka tunggu sahajalah sehingga Allah mendatangkan keputusan-Nya (azab seksaan-Nya), kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasiq.” (At-Taubah : 24)

Maka engkau berusahalah untuk mencintai segala aturan agama, sama ada dalam hal-hal yang kehendak hawa nafsumu suka ataupun dalam hal-hal yang kehendak hawa nafsumu tidak suka. Ada hikmah, rahsia dan rahmat-Nya dalam segala aturan itu yang wilayah akal fikiran manusia dan jin yang sangat terbatas itu tidak akan mampu memahaminya kecuali sedikit.

Allah SWT berfirman : “Dan boleh jadi engkau tidak suka akan sesuatu perkara padahal perkara itu baik untuk engkau.” (Al-Baqarah : 216)

Inilah minda orang-orang yang asyik/cinta dan rindu akan Allah.

Umumnya inilah minda para muqarrabin. Minda sebegini berpotensi untuk berpanjangan berada dalam kesukaan, kebahagiaan, kenikmatan dan kelazatan. Minda jenis ini insya-Allah bukan sahaja akan selamat, bahkan dicintai dan mendapat redha Allah. Sekiranya Azazil berminda seperti ini dahulu, tidak mustahil dia akan termasuk dalam kalangan para kekasih Allah.

Anakku, biarkanlah Azazil/Iblis dengan kisahnya. Yang paling penting sekarang ialah diri engkau sendiri. Ringkasnya, engkau sendiri berada pada minda yang mana?

Abu Zulfiqar
18 Mac 2018

*Karangan ini merupakan pengkayaan (penambahfahaman) kepada salah satu rakaman syarahan sahaya ke atas Kitab Tauhid dan Tawakal daripada Kitab Ihya’ ‘Ulumuddin.

*Satu contoh yang bagus lagi mudah – Sepasang suami isteri dikurniakan oleh Allah seorang bayi, tetapi bayi itu tidak sebagaimana yang mereka hajati.
1. Yang berminda Azazil – bayi itu dinafikan, dibunuh, dibuang, ditinggalkan di tepi jalan dan sebagainya. Mereka menolak dan menentang.
2. Yang berminda miskin – bayi itu dipeliharanya juga walaupun dalam perasaan tidak suka (benci), marah dan tidak redha kerana tugasan itu aturan agama. Mereka memelihara bayi itu atas dasar terpaksa.
3. Yang berminda baik – bayi itu terus dipelihara oleh mereka kerana mereka taat akan perintah Allah. Mereka memelihara bayi itu atas dasar tanggungjawab dan taat walaupun tidaklah sampai ke eperingkat mencintainya.
4. Yang berminda tinggi – bayi itu dipelihara dengan baik dan mereka berusaha untuk mencintai bayi itu. Mereka berbuat demikian bukan kerana terpaksa atau sekadar taat, tetapi atas dasar suka lagi cinta.

*Contoh-contoh yang diberikan dalam karangan ini tentunya tidak tepat, tetapi memadailah untuk menghampirkan kepada faham. Wallahua’lam.


Saturday, March 17, 2018

Rombongan Rerama Sayap Bercahaya


Pada malam Jumaat lalu, saya masuk tidur lebih kurang pada pukul 3 pagi. Dalam tidur itu saya bermimpi berada dalam satu majlis di pondok Ustaz Sidek Nor.

Majlis itu berlangsung pada waktu malam. Ratusan orang duduk berhimpun di kawasan lapang sambil mengalunkan zikir beramai-ramai.

Ustaz Sidek Nor sendiri berada dalam kalangan hadirin yang duduk dan menghadap ke hadapan. Dia seolah-olah peserta sahaja dalam majlis tersebut. Maksudnya di bahagian hadapan sekali terdapat beberapa orang penting yang saya tidak tahu siapakah mereka.

Saya sendiri sebagaimana selalunya di alam nyata, lebih suka berada di hujung-hujung, pada bahagian belakang keramaian, pada posisi melukut di tepi gantang sahaja. Sambil turut sama berzikir, saya memerhati para hadirin dan alam sekitar.

Tiba-tiba datang banyak rama-rama terbang berkejar-kejaran di sekitar hadirin dan kawasan itu. Semua rama-rama itu ada lakaran garisan cantik pada sayap mereka dan sama coraknya pada semua rerama. Garisan tebal itu mengikut bentuk sayap si rama-rama.  Bahagian yang berlakar itu mengeluarkan cahaya sendiri seolah-olah berlampu. Sangat cantik pemandangan pada waktu itu.

Pada bahagian yang saya lukis garisan putih itulah yang mengeluarkan cahaya, cuma lebih tebal sedikit.

Terus tercetus di hati saya (dalam mimpi itulah) bahawa rombongan rama-rama itu ialah para malaikat. Ketika itu juga terdengar orang-orang yang berada berhampiran saya berkata sesama sendiri bahawa rama-rama itu memang rombongan malaikat.

Rupa-rupanya kejadian itu merupakan kejadian kedua. Menurut mereka, sebelum ini sudah pernah diadakan majlis yang sama di situ dan berlaku hal yang sama juga, iaitu majlis itu diserikan dengan rombongan rama-rama bercahaya yang berterbangan.

Saya seakan-akan tidak percaya melihat keanehan itu lalu cuba memastikan benarkah saya berada di pondok Ustaz Sidek Nor. Saya melihat sekeliling dan nampak bangunan masjid/surau pondok itu dan memang tertulis besar pada dindingnya dalam tulisan jawi – Maahad Tahfiz Qiam. Sahih.

Orang ramai pun meneruskan zikir sambil sesekali melihat rama-rama sayap bercahaya itu berterbangan….. sehinggalah berakhir mimpi saya itu. Wallahua’lam.

Abu Zulfiqar
17 Mac 2018

Anda mungkin meminati:

Related Posts with Thumbnails