Wednesday, November 23, 2022

Skrip, Rancang, Tentu dan Lorong

 

Orang kita umumnya tidak faham penggunaan sebenar bagi istilah yang digunakan dalam medan zaman akhir ini seperti "skrip", "rancang", "tentu" dan seumpamanya kerana yang tepatnya ialah "lorong". Sebab itulah mereka sukar untuk mempercayai melainkan setelah ia terjadi. Itu pun hanya sebahagian sahaja.


22/11/22


*Jibril tarbiahkan 4 tungku ad-diin (umumnya sama berat), jangan diringankan berat walau salah satu khususnya tungku as-sa'ah... yang hampir2 pupus itu.

No comments: