Wednesday, January 6, 2021

Maksud 10 Bacaan Harian Tarekat Ghazaliyah

 

  1. Tidak ada Ilah selain Allah Yang Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya seluruh kerajaan dan bagi-Nya seluruh puji-pujian, Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan, dan Dia berkuasa ke atas segala sesuatu.”

  2. Maha Suci Allah. dan segala puji-pujian untuk Allah, dan tidak ada Ilah selain Allah, dan Allah Maha Besar, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan (daya dan kekuatan) Allah Yang Maha Agung.”

  3. Maha Suci lagi Maha Murni Rabb para malaikat dan ruh.”

  4. Maha Suci Allah Yang Maha Agung, dan segala pujian bagi-Nya.”

  5. Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung yang tidak ada Ilah selain Dia, Yang Hidup dan Yang ‘Berdiri’ Sendiri, dan aku bertaubat kepada-Nya.”

  6. Wahai Allah, tidak ada yang dapat menghalang apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang Engkau halang, dan tidak ada yang dapat memberi manfaat kekayaan, daripada Engkaulah kekayaan.”

  7. Tidak ada Ilah selain Allah Yang Maha Memerintah lagi Maha Benar Nyata.”

  8. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan dengan nama-Nya sesuatu yang di bumi dan yang di langit, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

  9. Wahai Allah, selawatkanlah (limpahkanlah rahmat) ke atas pemimpin kami Muhammad, hamba-Mu, Nabi-Mu, rasul-Mu, nabi yang ummiy, dan ke atas ahli keluarganya dan para sahabatnya, dan kesejahteraan (kepada mereka).”

  10. Aku berlindung dengan Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui daripada syaitan yang direjam. Rabb-ku, aku berlindung dengan-Mu daripada hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung dengan-Mu Rabb-ku agar syaitan-syaitan itu tidak datang/ hadir kepadaku.”

No comments: