Saturday, October 31, 2020

Persaudaraan Tarekat Ghazaliyah (3)

 PERSAUDARAAN TAREKAT GHAZALIYAH (3)


Persaudaraan dengan Tarekat Alawiyah :

1. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menyampaikan Tarekat Ghazaliyah kepada

2. muridnya Syeikh Abu Muhammad bin Soleh bin Hirzihim/Harzihim/Harazem (?-1112) yang menyampaikan kepada

3. muridnya yang juga anak saudaranya Syeikh Ali Hirzihim (?-1163), iaitu pemimpin zawiyah Tarekat Ghazaliyah di Fez, Maghribi yang menyampaikan kepada

4. muridnya Syeikh Abi Madyan (1126-1198) yang menyampaikan kepada

5. muridnya Syeikh Abdur Rahman bin Muhammad (?-?) yang menyampaikan kepada

6. muridnya Syeikh Abdullah al-Maghribi (?-?) yang menyampaikan kepada

7. muridnya Al-Faqih Al-Muqaddam – Muhammad bin Ali Ba’alawi (1178-1232)


Kemudiannya Al-Faqh Al-Muqaddam mengasaskan Tarekat Alaiyah/Alawiyyin/Ba’alawi.


Syeikh Abi Madyan ada mengutuskan karya-karya (kitab2 fiqh, ‘aqidah, tasawuf) Imam Al-Ghazali kepada Al-Faqih Muqaddam. Sejak itu karya2 Imam Al-Ghazali terutamanya kitab induk Ihya’ ‘Ulumuddin menjadi “pakaian”dasar bahkan wirid harian kepada tokoh2 Tarekat Alawiyah sehinggalah ke hari ini.

No comments: