Tuesday, April 13, 2021

Terima Kasih kepada Para Penyumbang Persoalan

Sebelum menyusun buku Syariat & Hakikat Nur, kami ada masukkan sedikit maklumat tentang perancangan isi kandungan buku ini di media sosial. Kami juga meminta agar sesiapa yang ada persoalan berkaitan dengan laras bahasa para sufi, syariat dan hakikat, serta syariat dan hakikat nur, bolehlah dikemukakan untuk dijelaskan dalam buku tersebut. Dengan persoalan-persoalan yang dikemukakan itulah maka usaha untuk menzahirkan buku ini menjadi lebih mudah. Rasa-rasanya hampir kesemua persoalan-persoalan yang dikemukakan itu ada dijelaskan dalam buku ini.


Oleh itu, sahaya mengucapkan ribuan terima kasih kepada hamba-hamba Allah yang turut mengambil bahagian. Insya-Allah sekiranya ada keperluan untuk karya-karya yang akan datang, kami akan buka seperti ini lagi.


Abu Zulfiqar al-Amsyari

13 April 2021

No comments: