Sunday, April 25, 2021

Buku Cahaya Apa Pula Selepas Ini?

 


Sampai pertanyaan - Jika buku Tarekat Ghazaliyah (Terbit yang Melimpahkan Cahaya Naungan ke atas Tariqah al-Ghazaliyyah) 1 hingga 4 dikenali sebagai Buku Cahaya Biru, Buku Cahaya Hijau, Buku Cahaya Merah dan Buku Cahaya Kuning, selepas ini buku cahaya apa pula?


Selepas ini insya-Allah belum lagi Buku Cahaya (siri Terbit yang Melimpahkan Cahaya Naungan ke atas Tariqah al-Ghazaliyyah) tetapi siri sulung Lautan Cahaya di Sebalik Langit Tarekat Ghazaliyah. Buku itu nanti akan dikenali sebagai Episod IV. Mungkin diikuti dengan Episod V, VI, kembali ke Episod I, II, III, semula ke Episod VI dan VIII.


Selepas keluar buku Episod IV, insya-Allah akan diusahakan kembali Buku Cahaya iaitu :

5. Buku Cahaya Jingga

6. Buku Cahaya Ungu

7. Buku Cahaya Pelangi, dan mungkin diakhiri dengan

8. Buku 1000 Cahaya


Maka lengkaplah 8 siri (8 jilid) risalah Terbit yang Melimpahkan Cahaya Naungan ke atas Tariqah Al-Ghazaliyyah.


Doa-doakan.


Abu Zulfiqar al-Amsyari

25 April 2021

No comments: