Wednesday, April 28, 2021

Bahasa Dalam dan Imam al-Ghazali

 

Apakah contoh-contoh bahasa dalam yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali?


Berkata Imam al-Ghazali, "Sesungguhnya sudah terlepaslah "ikatan" diam daripada lidahku." (Ihya' 'Ulumuddin, Muqaddimah)


Berkata Imam al-Ghazali : "Tauhid ialah suatu mutiara yang bernilai tinggi yang mempunyai dua "kulit"." (Ihya' 'Ulumuddin, Kitab Ilmu)


Berkata Imam al-Ghazali, "Yang kami maksudkan dengan ilmu mukasyafah itu ialah terangkat hijab yang menghijab sehingga jelaslah kenyataan kebenaran Allah pada semuanya itu dengan sejelas-jelasnya, laksana mata memandang, yang tidak diragukan lagi." (Ihya' 'Ulumuddin, Kitab Ilmu)


Berkata Imam al-Ghazali, "Bahkan dada orang-orang merdeka itu "kuburan" rahsia-rahsia." (Ihya' 'Ulumuddin, Kitab Tauhid dan Tawakal)


Berkata Imam al-Ghazali, "Permulaan alam malakut itu ialah "menyaksikan" al-qalam." (Ihya' 'Ulumuddin, Kitab Tauhid dan Tawakal)


Berkata Imam al-Ghazali, "Kemudian Dia menyingkapkan bagi mereka daripada keagungan Wajah-Nya, sehingga terbakar dengan api kasih sayang-Nya." (Ihya' 'Ulumuddin, Kitab Cinta)

Berkata Imam al-Ghazali, "Bahawa manusia itu "hamba" (kepada) al-ihsan." (Ihya' 'Ulumuddin, Kitab Cinta)


Dan banya lagi di seluruh kitab Ihya' dan dalam karangan-karangan beliau yang lain.

 

- Buku Syariat & Hakikat Nur (Terbit yang Melimpahkan Cahaya Naungan ke atas Tariqah Al-Ghazaliyyah, ms 38-39)

No comments: