Wednesday, April 28, 2021

Bahasa Dalam dan As-Sunnah

 

Apakah antara contoh bahasa dalam di dalam as-sunnah (hadith)?


Nabi SAW bersabda : "Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, (tetap) mendengar dan taat sekalipun kepada seorang hamba Habsyi. Dan sepeningalanku nanti, kalian akan menyaksikan perselisihan yang sangat dahsyat. Maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin (khalifah-khalifah yang lurus) yang mendapat petunjuk. Gigitlah ia (sunnah-sunnah itu) dengan gigi geraham dan janganlah sampai kalian mengikuti perkara-perkara bid'ah, kerana sesungguhnya semua bid'ah itu adalah sesat." (Ahmad, Ibnu Majah, Abu Dawud, Turmizi)


Kalimah "gigitlah (sunnah-sunnah itu) dengan gigi geraham" merupakan bahasa dalam. Ia bukan bermaksud kita kena menggigit dengan gigi geraham, tetapi bermaksud memberi penekanan agar kita "memegang" akan sunnah-sunnah itu dengan seteguh-teguhnya.


Dalam banyak hadith dikhabarkan bahawa isteri-isteri Rasulullah SAW bertanya kepadanya tentang isterinya yang paling awal akan menyusulnya nanti. Jawab baginda, isterinya yang "paling panjang tangannya."


Pada mulanya isteri-isteri baginda menyangkakan baginda sedang berbicara tentang ukuran panjang tangan lalu mereka pun membanding-bandingkan tangan masing-masing. Tetapi ternyata Rasululah SAW menggunakan bahasa dalam. "Paling panjang tangan" itu sebenarnya bermaksud yang paling banyak bersedekah lagi murah hati.


Banyak lagi contoh-contoh lain seperti pintu-pintu syurga di bawah naungan pedang, syurga di bawah kaki ibu, orang beriman makan dalam satu usus tetapi orang kafir makan dalam

tujuh usus, dan sebagainya.

.

- Buku Syariat & Hakikat Nur (Terbit yang Melimpahkan Cahaya Naungan ke atas Tariqah Al-Ghazaliyyah, ms 24-25)

No comments: