Tuesday, March 24, 2020

Pencerahan Ringkas (5)


Soalan : Kita dah lama kenal. Mengapa ustaz tak pernah ajak saya untuk berTarekat Ghazaliyah?

Jawapan : Memang sudah menjadi adab dan budaya dalam Tarekat Ghazaliyah, ikhwannya memang tidak mempelawa orang lain, melainkan orang itu sendiri yang secara ikhlas dan sukarela mahu berTarekat Ghazaliyah. Maksudnya kita tak akan buka mulut langsung. Lagi pula, tarekat ini tidak bermatlamat untuk mengumpul ahli atau meramaikan pengikut. Umumnya isi pelajaran tarekat ini disebarkan secara begitu sahaja kepada umum. Jadi, bukanlah tak mahu mengajak, tetapi sudah adabnya begitu.

No comments: