Tuesday, May 15, 2018

Pentingnya Benar dalam Peningkatan Maqam Keruhanian


Untuk mencapai maqam yang tinggi dalam keruhanian, kita mestilah BENAR. Imam Al-Ghazali memetik beberapa ayat Al-Quran dalam Kitab Ikhlas dan Benar pada Kitab Ihya’ ‘Ulumuddin :

“Sesungguhnya dia (Nabi Ibrahim as) ialah seorang yang sangat BENAR dan seorang nabi.” (Maryam : 41)

“Sesungguhnya dia (Nabi Ismail as) ialah seorang yang BENAR dalam janji dan dia juga seorang rasul dan nabi.” (Maryam : 54)

“Sesungguhnya dia (Nabi Idris as) ialah seorang yang BENAR dan seorang nabi.” (Maryam : 56)

Jangan biarkan ada sedikit pun TIDAK BENAR pada qalbu kita. Jika tidak, maqam keruhanian kita setakat itu itulah juga.

Abu Zulfiqar
15 Mei 2018


No comments: