Tuesday, May 22, 2018

Suara FB AZ Mei 2018


Engkau mestilah mencari SAUDARA-SAUDARA YANG JUJUR. Hiduplah dalam lingkungan mereka, kerana mereka merupakan perhiasan pada waku senang dan bekalan pada waktu susah. - Umar Al-Khattab
- Fathi Yakan, Apa Ertinya Engkau Menganut Islam

Inilah 12 tanda ulama akhirat sebagaimana yang dinyatakan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya’ ‘Ulumuddin :
1. Tidak mencari dunia dengan ilmunya.
2. Cakap serupa bikin.
3. Utamakan ilmu –ilmu yang lebih penting berbanding yang penting-penting, apatah lagi yang kurang atau tidak penting.
4. Tidak bermewah-mewah pada makan minum, pakaian, perabot, rumah dan sebagainya.
5. Tidak berlebih-lebihan bergaul dengan para pemerintah, lebih banyak menjauhkan diri dari mereka.
6. Tidak tergesa-gesa mengeluarkan fatwa. Sangat berhati-hati sebelum mengeluarkan sebarang kata-kata.
7. Banyak beri perhatian kepada ilmu batin (dalaman/hati/tasawuf), khususnya ilmu mukasyafah dan mu’amalah.
8. Bersungguh-sungguh menguatkan keyakinan (bukan ‘yakin’ menurut ilmu kalam, tetapi ‘yakin’ menurut ilmu tasawuf).
9. Sentiasa bertaqwa kepada Allah dan jelas terpamer ketaqwaannya itu pada dirinya, penampilannya, perlakuannya dan sebagainya.
10. Banyak memperkatakan tentang sifat-sifat mazmumah, untuk menyelamatkan diri daripada sifat-sifat itu.
11. Mengutamakan pemahaman berbanding hafazan, tetapi tidaklah meninggalkan hafazan.
12. Menjauhi perbuatan-perbuatan bid’ah (sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Ihya' 'Ulumuddin)

Kita perlu berdakwah ke dalam dan ke luar.
Dakwah ke dalam untuk MENINGKATKAN KUALITI UMAT.
Dan dakwah ke luar adalah untuk menyeru semua manusia agar kembali kepada fitrah keIslamannya.
- Abu Hasan Ali Nadwy, Kembali kepada Islam yang Sebenar

Ada perkumpulan-perkumpulan yang mempunyai trend keruhanian semata-mata. Perkumpulan-perkumpulan ini menitik-beratkan soal tarbiyah ruhaniyyah dan mengetepikan sudut-sudut lain yang sebenarnya diambil berat oleh Islam, seperti sudut-sudut fikrah, siasah, jihad, tanzim, perencanaan strategi dan lainnya. Keadaan ini menjadikan perkumpulan-perkumpulan itu JAUH TERSISIH DARIPADA REALITI HIDUP, JAHIL TENTANG APA YANG BERLAKU DI SEKELILINGNYA, tidak mampu memahami keadaan dan alam sekitar di mana mereka berada, apatah lagi untuk mempengaruhi dan merubahnya. - Fathi Yakan

Saya mestilah mengimani dan meyakini bahawa matlamat hidup manusia dalam kehidupan dunia ini adalah UNTUK MENGENAL ALLAH sebagaimana sifat-sifatNya yang telah diterangkan oleh Allah, taat kepada Allah dan mengabdikan diri kepada-Nya. - Syaikh Fathi Yakan

Pengertian muraqabah sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Quran dan Al-Hadis ialah menghadirkan (merasakan) kebesaran Allah di setiap waktu dan keadaan seterusnya mendampingi kepada-Nya ketika tersembunyi ataupun secara terang-terangan. - Abdullah Nasih Ulwan, Menuju Ketakwaan

Istiqamah atas jalan yang lurus adalah sangat sulit, tetapi manusia mestilah bersungguh-sungguh untuk mendekati istiqamah sekalipun tidak mampu mencapai hakikatnya. - Syaikh Sa'id Hawa, Tazkiyyatun Nafs

Saya mestilah mengetahui nilai dunia berbanding nilai akhirat seperti yang disebutkan dalam firman Allah : "Apakah engkau puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti kepada kehidupan akhirat, padahal nikmat hidup di dunia ini (jika dibandingkan dengan kehidupan) akhirat HANYALAH SEDIKIT." (At-Taubah : 38)
- Syaikh Fathi Yakan

Jalan ini ialah jalan pembersihan dan mengajar mengekang diri, jalan rahmat dan kemuliaan, jalan yang menagih kesabaran dan ketahanan, jalan kebebasan dan ketinggian, JALAN JUJUR DAN IKHLAS. – Syaikh Fathi Yakan

Andainya umat Islam ini dilahirkan hanya UNTUK MENIKMATI KEMEWAHAN HIDUP, makan makanan lazat, minum minuman segar, pakai pakaian bergemerlapan, dapat rumah-rumah megah mewah atau hanya untuk mendapatkan semua itu, sesunguhnya mereka bukanlah umat yang baharu melainkan hanya saingan kepada manusia dalam berebut harta dan kekuasaan.
- Abul Hasan Ali An Nadwi, Kembali kepada islam yang Sebenar

"Sesiapa yang mempertahankan kehormatan saudaranya, Allah akan menjauhkan api dari mukanya pada Hari Qiamat kelak." (Turmizi)

"Sesiapa yang melapangkan seorang muslim daripada satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya daripada satu kesusahan pada Hari Qiamat." (Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ibn Majah, Turmizi)

Seorang da’i mestilah menyuarakan kebenaran di mana sahaja dia bekerja untuk Islam. Dia mestilah memperkatakan kebenaran di mana sahaja dia berada, sama ada kebenaran itu disuarakannya melalui PERKATAAN yang mampu diucapkannya atau melalui TULISAN yang mampu disebarkannya. – Fathi Yakan.

Antara ciri-ciri khusus kepimpinan ialah mempusakai sepenuhnya warisan Rasulullah dalam segala sifat yakni amanah, benar, tabligh, fatanah; dan juga dalam usaha mempelajari Kitabullah, Sunnah Ar-rasul dan tarbiyah Islamiyyah. – Syaikh Sa’id Hawa, Beberapa Pelajaran dalam Amal Islami

Jalan ini tidak akan sangup dilalui oleh orang2-orang yang mementingkan KEREHATAN dan TUNTUTAN HAWA NAFSU. – Syaikh Fathi Yakan

Jalan ini merupakan suatu jalan yang tidak akan sanggup dilalui oleh mereka YANG TAKUT AKAN KESEMPITAN REZEKI dan kehidupan masa depannya. - Syaikh Fathi Yakan, Maza Ya'ni Intima'i lil Islam

Sabda Rasulullah saw : “Dan TOLONG-MENOLONGLAH kamu (dalam melakukan) kebaikan dan taqwa tetapi janganlah kamu bertolong-tolongan dalam melakukan DOSA DAN PELANGGARAN.” (Al-Maidah : 2)

Rasulullah saw berpesan : “Hari Qiamat sudah hampir tiba tetapi manusia masih lagi BERTAMBAH TAMAK AKAN DUNIA dan BERTAMBAH JAUH DARIPADA ALLAH.” (Turmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim)

Tawakkal yang benar adalah yang bersamaan dDENGAN USAHA YANG GIGIH, tidak dengan hanya melihat dan berserah sahaja.

Yang paling SAKIT QALBU dan TIDAK SELESA JIWA dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi saw ialah syaitan, kerana “hentakannya” kena pada qalbu dan “memanaskan” api jiwa si syaitan. Itulah sebenarnya naar (neraka) YANG DIDAHULUKAN oleh Allah kepada si syaitan sewaktu di dunia lagi, tetapi tidak disedarinya. 

Antara sifat mazmumah yang sangat halus ialah sangkaan halus lagi dalam bahawa : “Aku mesti betul. Mustahil aku tersalah.”

Imam Al-Ghazali mengatakan : “Orang-orang yang mencintai agamanya dan mengetahui bahawa sebaik-baik amalan ialah berkata yang hak di hadapan penguasa yang zalim, tentulah mereka akan segera bangun untuk melaksanakan dakwah.” – Abdul ‘Aziz Al-Badri, Peranan Ulama dan Penguasa

“Tidaklah layak bagi seseorang yang melihat sesuatu urusan yang di dalamnya ada kebenaran melainkan DIA MESTILAH MENYATAKANNYA, kerana perbuatan itu tidak akan mendahulukan ajalnya dan TIDAK AKAN MEMUTUSKAN REZEKI yang telah ditentukan (oleh Allah) untuknya.” (Turmizi, Ibnu Majah, Baihaqi)

“Syaitan itu sentiasa MEMBERIKAN JANJI-JANJI kepada mereka dan MELONJAKKAN ANGAN-ANGAN MEREKA, padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain TIPUAN BELAKA.” (An-Nisa’ : 120)

“MEREKA HENDAK MEMPERDAYAKANAllah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya.” (Al-Baqarah : 9

Keperluan orang Barat (yang bukan Islam) kepada iman dan risalah dakwah adalah jauh lebih besar daripada keperluan kita kepada ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka kembangkan. – Abu Hasan Ali An-Nadwiy

Secara umumnya, bolehlah dikatakan bahawa hanya ada dua bentuk pemerintahan yang berjalan di dunia hari ini iaitu :
Pemerintahan yang kebijaksanannya berpusatkan/berqiblatkan kebendaaan.
Pemerintahan yang kebijaksanaanya berpusatkan/berqiblatkan hidayah.
-          Abu Hasan Ali An-Nadwiy.

Akhlak Nabi saw ialah Al-quran. Baginda tidak pernah marah kerana kehendak nafsu melainkan akan marah apabila KEBENARAN DILANGGAR dan KEADILAN DIPERLEKEHKAN. – Abu Hasan Ali An-Nadwiy

Ajaran sufi menyebarkan cinta dan kasih sayang di mana-mana, tetapi tidak bermakna mereka akan berdiam diri sahaja apabila berlakunya kemudaratan kepada agama dan umat Islam.

Islam ialah dakwah, risalah, hidup dan aqidah yang berjalan dan dilaksanakan secara wajar dan alami. Kerananya, setiap orang Islam mestilah berpandangan luas, jauh lebih luas daripada KEBENDAAN DUNIAWI, kehendak nafsu dan KEPERLUAN PERUTNYA. – Abu Hasan Ali An-Nadwiy

Ketika ‘aqidah dan ad-din umat Islam kuat sekalipun mereka dalam kemunduran, mereka berjaya menundukkan dua tentera gergasi dunia iaitu Rom dan Parsi. Tetapi apabila ‘aqidah dan ad-din umat Islam lemah sekalipun mereka sedang berada DI PUNCAK KEMAJUAN DUNIA, Baghdad dihancurkan oleh tentera Tartar yang asalnya datang dari khemah-khemah kecil lagi mundur kehidupan mereka di gurun rumput Mongolia.

Setiap manusia yang duduk sahaja di rumahnya di mana sahaja ia berada pada zaman ini, dia tidaklah terlepas daripada kemungkaran, dari sudut dia berdiam diri sahaja daripada memberikan petunjuk, mengajar dan membawa manusia kepada perbuatan baik.
-          Imam Al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulumuddin : Kitab Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Kebanyakan mereka telah digoda syaitan dan terjerumus ke dalam kesesatan. Masing-masing telah tertarik dengan KEUNTUNGAN YANG DEKAT, lalu mereka memandang yang baik menjadi buruk dan yang buruk menjadi baik. Hinggakan ilmu agama sentiasa dipijak-pijak dan nur hidayah hilang lenyap di segala pelusuk bumi. 
-          Imam al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulumuddin : Muqaddimah

“Kecuali orang-orang yang kembali (bertaubat daripada perbuatan salahnya), membuat perbaikan, berpegang erat kepada Allah dan IKHLAS kerana Allah semata-mata dalam agamanya.” (An-Nisa’ : 146)
-          Imam Al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulumuddin : Kitab Ikhlas dan Benar

“Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla membantu umat ini dengan orang-orang yang lemah, dengan doa mereka, dengan KEIKHLASAN dan solat mereka.” (An-Nasa’i)
-          Imam Al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulumuddin : Kitab Ikhlas dan Benar

“Barang siapa yang berperang supaya kalimah Allah itu yang tertinggi. Maka dia itu pada sabilillah.” (Ahmad)
-          Imam Al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulumuddin : Kitab Ikhlas dan Benar

Abu Sulaiman Ad-Darani berkata : “Jadikanlah benar itu sebagai pisaumu dan kebenaran itu sebagai pedangmu serta Allah Taala itu tujuan tuntutanmu.”
-          Imam Al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulumuddin : Kitab Ikhlas dan Benar

Seorang ahli hikmah berkata : “Sekiranya engkau itu orang yang benar, nescaya engkau akan mengenal orang-orang yang benar.”
-          Imam Al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulumuddin : Kitab Ikhlas dan Benar

Saya mestilah mengimani dan meyakini bahawa pensyariatan undang-undang adalah hak mutlak bagi Allah. Syariat dan undang-undang Allah ini tidak boleh dilewati atau dilanggar. – Fathi Yakan.

Hendaklah saudara sentiasa bercakap benar dan jangan sekali-kali berdusta; hendaklah saudara kuat kemahuan; dan janganlah teragak-agak di dalam sesuatu perkara yang benar dan hendaklah saudara sanggup memelihara rahsia. – Hasan al-Banna

Kewajipan-kewajipan kita lebih banyak daripada masa yang ada. Oleh itu tolonglah saudaramu sendiri tentang cara-cara bagaimana hendak mengguna masa dengan berfaedah dan sekiranya saudara mempunyai tugas sendiri maka ringkaskanlah pelaksanaannya.  - Hasan al-Banna

"Sesungguhnya Dajjal itu keluar dan sesungguhnya beserta Dajjal itu ada air dan api. Adapun yang dilihat oleh para manusia sebagai air, maka sebenarnya itu adalah api yang membakar, sedang apa yang dilihat oleh para manusia sebagai api, maka sebenarnya itu adalah air yang dingin dan enak tawar. Maka barangsiapa yang menemui Dajjal antara engkau semua, hendaklah masuk dalam benda yang dilihatnya sebagai api, karena sesungguhnya ini adalah air enak tawar dan nyaman sekali." (Bukhari & Muslim)

“Dan mereka (yang berpaling daripada kebenaran Al-Quran) berkata : “Hati kami sudah tertutup untuk menerima SERUAN KEBENARAN engkau kepada kami, dan telinga kami pun sudah tersumbat, dan di antara kami dengan engkau ada dinding penghalang, oleh itu buatlah (apa yang kamu mahu buat), sesungguhnya kami akan buat (apa yang kami hendak buat).” (Fussilat : 5)

“Antara penciptaan Adam dan terjadinya Qiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada (fitnah) Dajjal.” (Ahmad, Muslim)

Akal orang beriman yang sedar dapat membezakan yang baik dan yang buruk, halal dan haram, maaruf dan mungkar, kerana orang beriman yang sedar itu melihat perkara ini dengan cahaya daripada Allah yang dapat melihat sesuatu di sebalik hijab yang halus. – Fathi Yakan
“Tiga orang yang Allah tidak mahu berbicara dengan mereka pada Hari Qiamat kelak, (Allah) tidak mahu memandang muka mereka, (Allah) tidak akan membersihkan mereka daripada dosa. Dan bagi mereka disiapkan seksa yang sangat pedih. (Mereka ialah ): 1. Orang tua yang berzina. 2. Pemerintah yang suka berdusta 3.  Fakir miskin yang takabur.” (Muslim)

“Dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu pihak mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya  Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Maidah : 8)

 “Tanda-tanda orang MUNAFIK itu ada tiga : 1. Apabila bercakap, dia berdusta. 2. Apabila berjanji, dia tidak menepati janji. 3. Apabila diberi amanah, dia berkhianat.” (Bukhari, Muslim)

“Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu membela (agama) Allah nescaya Allah membela kamu  dan meneguhkan tapak pendirian kamu.” (Muhammad : 7)

 “Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas, lagi pendusta.” (Ghafir : 28)

“Janganlah seseorang kamu berasa takut kepada manusia untuk menyatakan kebenaran apabila telah melihat kebenaran dan memperingatkan dengan yang benar.” (Turmizi, Ibnu Majah, Tabrani)

Nabi saw bersabda : “Tidakkah aku khabarkan kepada mu tentang dosa besar yang terbesar? Iaituah memepersekutukan Allah dan mendurhakai ibu bapa.”
Kemudian baginda duduk lalu bersabda : “Ketahuilah, (termasuk) juga berdusta.” (Bukhari, Muslim)

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu berada bersama-sama orang-orang yang benar.” (At-Taubah : 119)

“Dan penuhilah janji, (kerana) sesungguhnya janji itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya.” (Al-Isra’ : 4)

“Dan apabila kamu berbicara, hendaklah kamu berlaku adil sekalipun orang itu dekat dengan kamu (dari segi hubungan).” (Al-An’am : 152)

“Wahai orang-orang beriman! Mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak perbuat? Sangat besar kebencian di sisi Allah apabila kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan.” (As-Saf : 2-3)


“Cukup besar dustanya orang yang memberitakan segala apa yang didengarnya (tanpa usul periksa).” (Muslim)


No comments: