Friday, January 6, 2023

Kaunter Banyak Tapi Buka 1 Sahaja?

 

Banyak hal yang sebenarnya boleh dimudahkan tetapi sengaja dipersulitkan. Contohnya : kaunter ada 5, biasanya dibuka 3 kaunter pada satu2 masa. Tapi kini sengaja dibuka 1 kaunter sahaja agar orang berbaris panjang, bersesak-sesak, dan urusan jadi lambat hingga ada yang tidak sempat. Bukan saja2, tapi bermatlamat.

 

5/1/23


No comments: