Friday, August 20, 2021

Sangat Berhati2 dengan yang Palsu2

 

Umat Islam menanti Al-Mahdi, musuh2 Islam pun berusaha mengadakan Al-Mahdi2 palsu.


Umat Islam menanti Al-Masih (Nabi Isa), musuh2 Islam pun berusaha membuat Al-Masih2 palsu.


Umat Islam menanti daulah Islamiyyah zaman akhir, musuh2 Islam pun buat juga usaha untuk mewujudkan daulah2 palsu.


Selain itu, sebahagian umat Islam menantikan panji2 hitam, maka mereka pun berusaha mengadakan panji2 hitam palsu.


Sebahagian lagi umat Islam menantikan pemuda Bani Tamim, mereka pun melorongkan pemuda2 Bani Tamim palsu.


Dan mereka juga berusaha melorongkan agar wujudnya pengikut2 dan penyokong2 Al-Mahdi yang palsu.


Oleh itu, kita kena sangat berhati-hati.


Dalam Tarekat Ghazaliyah, mursyid2nya (zaman-berzaman) memang sangat menekankan kehati2an ini. Sampai ke zaman kita pun, kita terus mengingatkan lagi.


- Rakaman Pengajian Zaman Akhir


No comments: