Friday, August 20, 2021

Imam Al-Ghazali Bicara Tentang Air

IMAM AL-GHAZALI BICARA TENTANG AIR


Dan daripada air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman.” (Q.S. al-Anbiya’ :30)


Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah ada tujan lain disisi Allah? Bahkan mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran).” (Q.S. an-Naml : 60)


Lihatlah, semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik-Nya kepadamu – apa yang telah dikurniakan Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya dengan wujud air segar merupakan sumber kehidupan semua yang ada di muka bumi, haiwan dan tumbuh-tumbuhan.


Manusia sangat memerlukan minuman, dan jika ia terhalang tidak mendapatkannya pastilah ia akan lemah untuk mencurahkan segala kemampuannya untuk menemukan pundi-pundi kekayaan dunia. Aneh sekali jika manusia lalai akan nikmat yang begitu besar sekali ini!


Lihat! Kerana air merupakan keperluan pokok, bagaimana Allah SWT lalu menghamparkan dengan sangat melimpah. Apa agkanya yang terjadi jikalau Allah SWT misalnya menjadikan air terbatas, maka ini merupakan pukulan yang berat bagi setiap penghuni bumi.


Amati juga kelembutan air dan kehalusannya sehingga ketika menyentuh tanah, bahagian-bahagiannya akan meruas dan langsung diserap sebagai makanan oleh akar-akar pepohonan untuk kemudian dengan kelembutan ia naik merayap melalui medium panas matahari ke pucuk-pucuk pepohonan dan tumbuhan, Padahal menurut kejadian awalnya, air sebenarnya berkarakter turun (ke bawah).


Dan mengingat aktiviti minum sudah menjadi satu keperluan mendesak untuk mencairkan makanan di dalam perut haiwan sehingga saripati makanan akan mengalir ke tempatnya, maka Allah SWT pun menjadikan kelazatan tersendiri saat minum sehingga peminumnya pun merasakan kenikmatan dan kelegaan yang tak terhingga.


Allah SWT juga mengfungsikan air sebagai penghapus daki-daki kotoran yang menempel di badan dan kotoran pada pakaian. Dengan air, tanah menjadi basah dan sesuai untuk diolah menjadi pelbagai macam bentuk.


Berkat air pula setiap benda kering yang tidak dapat digunakan saat kering lalu dapat menjadi dingin atau basah (sehingga boleh dimanfaatkan). Dengan air juga minuman-minuman menjadi lembut dan enak diteguk.


Air pun berfungsi memadamkan bara api, di mana ketika air disiramkan, api itu tidak akan membara dan tidak akan membahayakan manusia. Dengan air juga sesuatu yang menyumbat di kerongkongan orang yang sedang sakaratul maut dapat dihilangkan.

Orang yang sedang keletihan jika mandi dan membasuh seluruh badannya dengan air, akan ia dapatkan relaksasi dan kelegaan. Air juga menjadi sarana mematangkan setiap masakan dan semua hal yang tidak dapat digunakan secara baik kecuali dalam keadaan basah.


Masih banyak lagi kegunaan air bagi keperluan hamba-hamba Allah SWT yang tidak boleh lari daripada air.


Renungkanlah keluasan kenikmatan air ini dengan segala kemudahan mendapatkannya meskipun manusia lalai akan kadar nilainya, padahal mereka sangat memerlukannya. Jikalau air menyusut dan kotor, pastilah kehidupan di dunia akan menjadi kacau-bilau. Dengan curahan air dan kemudahan mendapatkannya, jelas bahawa Allah SWT bermaksud memakmurkan dunia dengan segala isinya, haiwan, tumbuh-tumbuhan, dan barang galian hingga tak terbatas lagi manfaatnya. Maha Suci Allah SWT Yang Maha Pemurah Lagi Maha Agung.


- Imam al-Ghazali, Hikmat Penciptaan Alam Makhluk

(Ilmu alam IAG)


No comments: