Friday, August 20, 2021

Kita Sudah Bukakan

 

Apabila kita sudah mula buat kuliah tentang ilmu alam (bukan ilmu geografi) Imam al-Ghazali pada tahun 2019, itu ertinya kita memang sedang berusaha untuk membuka ilmu, persediaan dan tindakan tentang zaman akhir. Tidak saja2 kita bentangkan pengenalan tentang ilmu alam itu.


Selain itu, kita juga bertujuan hendak mencungkil bakat2 dalam kalangan pengamal Tarekat Ghazaliyah apabila kita bukakan ilmu itu. Kadang2 ada yang tercungkil dengan sendirinya. (Bahagian ini sudah berjaya).


Mursyid kita dulu (Ustaz Muhammad) sudah beri panduan begini begini, maka kita ikut panduan2nya itulah.


- Rakaman Pengajian Zaman Akhir


No comments: