Monday, January 24, 2011

Ke Mana Roh Selepas Matinya Jasad?

Ke Mana Roh Pergi Selepas Mati? Ada banyak pandangan para ulama.

1. Abu Hurairah & Abdullah bin Umar : Roh-roh bernaung di sisi Allah SWT

2. Di perkarangan syurga.

3. Di perkarangan kubur masing-masing.

4. Imam Malik : Bebas ke mana-mana.

5. Imam Ahmad : Roh mukmin di syurga, roh kafir di neraka.

6. Roh mukmin di Jabiyah, roh kafir di perigi besar di Hadramaut, Yaman.

7. Di bumi.

8. Roh mukmin di Illiyin di Langit Ketujuh, roh kafir di Sijjin di Bumi Ketujuh.

9. Roh mukmin di perigi Zamzam, roh kafir di perigi Barahut.

10. Roh mukmin berada di alam barzakh (satu alam antara alam dunia dengan alam akhirat) dan bebas bergerak ke mana-mana. Roh kafir di Neraka Sijjin.

11. Roh mukmin di kanan Nabi Adam, roh kafir di kirinya (sebagaimana gambaran dalam peristiwa Isra’ Mi’raaj)

12. Ibnu Hazm : Berada di tempat roh-roh itu diciptakan sebelum dimasukkan ke dalam jasad. Allah menciptakan semua roh sekaligus di sana.

13. Abu Umar bin Abdul Bar : Roh para syuhada’ di syurga, roh mukmin di perkarangan kubur masing-masing.

14. Abdullah bin Mubarak : Tidak berada di dalam syurga tetapi boleh mengecap buah-buahan syurga dan mencium bau syurga.

15. Roh para syuhada’ berada dalam perut burung hijau yang bergantungan di ‘Arasy, pergi balik ke taman-taman syurga.

16. Mujahid : Berada di kubur masing-masing pada 7 hari pertama dikebumikan.

Pandangan yang sesat mengatakan:

17. Roh terhapus selepas kematian

18. Roh bertempat pada binatang yang sesuai dengan perlakuan roh tersebut.

Sumber : Kitab Ar-Ruh susunan Ibnu Qayyim

1 comment:

Maria Ellena said...

Terima Kasih untuk post ini..