Saturday, January 29, 2011

Fiqh dan Perundangan Islam (1)

“... dalil dan hujah merupakan roh kepada fiqh.” (xlii)

“Sesiapa yang menghadkan fiqg Islam semata-mata berdasarkan al-Quran, sebenarnya dia telah menolak atau menghancurkan Islam daripada akar umbinya. Perbuatan itu adalah perbuatan musuh agama. Begitu juga menyempitkan fiqh berdasarkan sunnah sahaja, sesungguhnya ia menyempitkan dan merosakkannya.” (xliii)

Tarjih = penjelasan

Rajah = jelas

Harus bertaqlid kepada semua mazhab walaupun ini akan menyebabkan berlakunya talfiq ketika darurat, keperluan, tidak mampu dan uzur. Ini boleh dilakukan kerana menurut pendapat yang sah dalam Mazhab Maliki dan juga sekumpulan ulama Hanafi, mereka mengharuskannya. Begitu juga harus mengambil mazhab yang mudah ataupun menggunakan rukhsah (keringanan) jika keadaan memerlukan atau kerana sesuatu maslahat, kerana agama Allah adalah mudah dan tidak susah. (xliv)

Walaupun demikian, tidak mencari rukhsah dengan tujuan yang sia-sia atau untuk memuaskan hawa nafsu sendiri, seperti seseorang itu memilih pendapat daripada mana-mana mazhab yang ringan tanpa sebarang keperluan atau keuzuran. (xlv)

Ibnu Umar berkata : “Majlis fiqh adalah lebih baik daripada beribadat 60 tahun.” (xlvii)


FIQH & PERUNDANGAN ISLAM (Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu al-Juz al-Awwal) oleh Syeikh Wahbah az-Zuhaili. Terjemahan Syed Ahmad Syed Hussain et al. Terbitan DBP-KPM-KL 1995 (setakan kedua)

No comments: