Friday, December 25, 2020

Sudah 3 Buku Abu Zulfiqar


 1. Anugerah Berwangian Cinta untuk Tetamu Taman Cahaya (Petikan, Ringkasan & Rumusan daripada Kitab Induk Ihya' 'Ulumuddin)

2. Terbit yang Melimpahkan Cahaya Naungan ke atas Tariqah Al-Ghazaliyyah 1 (Pengenalan)

3. Terbit yang Melimpahkan Cahaya Naungan ke atas Tariqah Al-Ghazaliyyah 2 (Lanjutan)


Tiga buku dalam masa dua bulan. Alhamdulillah. Syukur.

No comments: